Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Fler måste få tillgång till digitala vårdmöten

För att utnyttja digitaliseringens potential fullt ut måste den digitala och fysiska vården integreras, skriver Birte Sandberg (C), Mattias Olsson (S) och Caroline Hedenström (M).
Foto: SHUTTERSTOCK
Birte Sandberg (C), Ordförande i primärvårdsnämnden i Region Skåne.
Foto: BENGT FLEMARK / REGION SKÅNE
Mattias Olsson S(), 2:e vice ordförande i primärvårdsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande i primärvårdsnämnden.
Foto: PRESSBILD

För att utnyttja digitaliseringens potential fullt ut måste den digitala och fysiska vården integreras. Men vårdkedjan ska ha kvar fysiska verktyg. Vi behöver göra mer, skriver Birte Sandberg (C), Mattias Olsson (S) och Caroline Hedenström (M) i den skånska primärvårdsnämnden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Vi lever allt längre samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Kort sagt är det färre personer som ska finansiera vård för fler. Parallellt räddar vården fler liv och ger oss möjlighet att leva längre. Det har dock också gjort den alltmer komplex och resurskrävande. För att kunna säkra en god vård även i framtiden måste nya lösningar komma på plats. Vi måste ha en genomgripande digitalisering av vården.


Nyligen lämnades Göran Stiernstedts utredning ”Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” över till regeringen. Den fastställer att det behövs en omställning av sjukvårdssystemet mot en mer resursstark nära vård och att ett led i detta kommer behöva vara en reformering av vårdvalet, från dagens mot ett digifysiskt.


En central insikt är att digital vård inte kan skiljas från fysisk och den kan inte bedrivas som en frikopplad parallellverksamhet. För att utnyttja digitaliseringens potential fullt ut måste den digitala och fysiska vården integreras. Målet är en vård där varje led i vårdkedjan har tillgång till både fysiska och digitala verktyg. För primärvårdens del innebär det till exempel att alla ska ha tillgång till digitala besök genom sin egen vårdcentral.


Vi kan bara hålla med om utredningens slutsatser och instämmer särskilt i målbilden då den främjar huvudmännens möjligheter att styra mot en mer jämlik och behovsbaserad vård. Vi vidhåller också att en viktig komponent i arbetet mot en nära vård kommer vara just digitalisering. Som ledande regionpolitiker inom primärvården i Skåne är det därför vi också nu vill se ett brett genomslag för digitaliseringen i vården och att den integreras i all sjukvård. Den har potential att leverera lösningar på flera av de utmaningar vården står inför i dag. Digitalisering möjliggör bland annat för effektivare patientflöden, förbättrade arbetsprocesser för medarbetare, en ökad delaktighet för patienter och en ökad flexibilitet i hela vårdkedjan. Något som också slås fast i Stiernstedts utredning.


I Sverige är vi i framkant vad gäller en digitalisering av vården. Men behovet av en fortsatt digitaliserad vård har vi inte minst märkt av under pågående coronautbrott. De digitala lösningar som finns på plats har varit värdefulla. Psykiatrins patienter kan få KBT-behandling online och delar av primärvårdens patienter kan boka in digitala möten med sina läkare. Men det har också varit tydligt att de steg vi tagit mot en digitaliserad vård inte är tillräckliga. Vi behöver göra mer. 


Till exempel måste fler personer kunna få tillgång till digitala möten med vården. Det måste finnas fler och effektivare kontaktvägar, däribland digitala, till sjukvården. Den sammanhållna journalföringen måste också bli effektivare, samtidigt som den inte får tappa i säkerhet. 


På ett mer övergripande plan måste vi verka för att digitala lösningar breddinförs i hela regionen, i såväl privata som offentliga verksamheter. Det är vår vision att vård i framtiden ska erbjudas både fysiskt och digitalt. Det finns ett par goda exempel i Skåne redan i dag, men de behöver bli långt fler. Genom att erbjuda såväl fysiska som digitala vårdsätt skulle vårdenheter kunna arbeta mer flexibelt och på vis kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt. 


Att digitalisera är självklart ingen universallösning. Lösningarna, oavsett form, måste vara säkra och framför allt måste de tillämpas där de gör mest nytta. Det är ingen som förväntar sig att teknik eller digitalisering ska ersätta den mänskliga kontakten eller det mänskliga kunnandet. Vad digitalisering däremot kan göra är att avlasta, kvalitetssäkra och frigöra resurser till de delar av vården där den mänskliga faktorn är oersättlig.


Det råder en bred politisk enighet kring att digitalisering är vägen framåt. Med rätt beslut och åtgärder, som tar tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger oss, kommer en digitalisering att kunna ge en bättre, tryggare och mer jämlik vård för alla skåningar. 


Birte Sandberg (C)

Ordförande i primärvårdsnämnden i Region Skåne


Mattias Olsson (S)

2:e vice ordförande i primärvårdsnämnden


Caroline Hedenström (M)

1:e vice ordförande i primärvårdsnämnden