Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Fler bostäder genom sänkta flyttskatter

Lennart Nilsson, Trygghetspartiet i Malmö.Foto: PRESSBILD

Bostadsbristen och prisökningarna motverkas bäst genom att slopa reavinst- och uppskovsskatten vid bostadsförsäljningar. Bostadsmarknaden behöver flyttkedjorna, skriver Lennart Nilsson vid lokala Trygghetspartiet i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det byggs nu bostäder i Skåne i rekordhög takt. I Malmö uppgår antalet påbörjade nya bostäder till 3 000 både föregående och detta år. Även i Skåne som helhet byggs bostäder för att möta den efterfrågan som finns. Många behöver en annan bostad än de har i dag. Tyvärr ser regeringspartierna och kommuner nybyggnation som ett mantra och den enda lösningen på bristen. Länsstyrelsen påpekar att Skåne bidrar med 17 procent av förväntat bostadsbyggande i Sverige även om befolkningen bara utgör 13 procent. Av Skånes folkökning 2016 var nästan 15 000 eller 70 procent ”utrikes nettoflyttningar”, dessa personers betalningsförmåga för bostad är oftast liten. Framtida byggande av samma typer av bostäder som hittills, ökar risken för en bostadsbubbla. Riskerna verkar regeringspartierna och myndigheter beredda att vältra över på bostadsägarna.

 

Byggandet har varit lågt tidigare år. Exempelvis skapade Malmö kommuns MKB under 2013 bara 28 nya lägenheter och det var uteslutande genom ombyggnader av tvättstugor och vindar, inte ett enda nytt hus.

 

Trygghetspartiets förslag är att det vidtas åtgärder, som frigör bostadsytor vilka i dag utnyttjas mindre effektivt. Alltför många, ofta äldre personer, bor i en för stor bostad. En sänkning av reavinstskatten till 0 från nuvarande 22 procent, skulle få många som i dag förlorar på att byta till en mindre bostad, eller vill flytta till annan ort, att byta till en bostad de verkligen vill ha. Vill politikerna ha snabb effekt gör de skattesänkningen för reavinst och uppskov temporär.

 

Bostadsbristen i Sverige är inte att vi saknar bostadsytor, vi utnyttjar landets bostadsbestånd för dåligt. Den ökning av antalet privatbostäder till salu, som en skattesänkning skulle medföra, den skulle också hejda den osunda prisökningstakten på byggkostnader, samt befintliga bostadsrätter och villor. Tveksamheten mot detta förslag bottnar i avundsjuka, eftersom det innehåller en skattelindring. Politikerna kan trösta sig med att de flesta bostadssäljare skulle återföra pengarna i ekonomin genom att köpa annan bostad, varor och tjänster.

 

Bostadsytor kan också frigöras genom att ytterligare skruva på mängden av regler för stämpelskatt, subventioner, statliga och kommunala byggregler, bostadsbidrag, fastighetsskatt, bosättningsskyldighet, etc. Bostadsbyggandet borde dessutom inriktas på att bygga fler hyresbostäder för studenter/ungdomar och olika typer av boenden för äldre. Stat och kommuner måste sluta värna om de inkomster de får från nybyggnationen, utan istället arbeta för att medborgarna kan skaffa bostad efter sina behov till lägsta möjliga boendekostnad.

 

En bostadsbubbla orsakad av nuvarande höga nybyggnation, kan politikerna vid olycklig timing komma att förstärka med det populistiska förslaget om slopad avdragsrätt för skuldräntor. I dag är skattesatsen 30 procent på både skuldräntor och inkomsträntor. I debatten säger regeringspartierna ingenting alls ifall en minskning av avdragsrätten för skuldräntor skall följas av samma lägre skattesats på inkomsträntor? Låntagarna och de med stora kapitalinkomster kommer vid enbart försämrad avdragsrätt för skuldräntor att anpassa sig till de nya skatteförhållandena.

 

Trygghetspartiet anser att politiken ska vara ärlig, tillväxtfrämjande och förutsägbar, och är avvisande till slopad avdragsrätt för kostnadsräntor. Den som investerar i en bostad har rätt att lita på långsiktighet kring villkoren, annat är oärligt och kan leda till orimligt stora störningar i ekonomin.

 

Regeringspartierna borde ändra fokus, dels från nybyggnation till att uppmuntra flyttkedjor, och dels till att röra sig mot en bostadsmarknad i balans, med mindre behov av regleringar och subventioner.

 

Lennart Nilsson 

Trygghetspartiet i Malmö