Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Finansieringsmodellen av flygplatser är skev

Peter Larsson, Vd Svenska regionala flygplatser.
Foto: PRESSBILD

Timbros opinionskampanj mot svenska regionala flygplatser bortser från det systemfel som är uppenbart: Swedavia får inte stötta de mindre flygplatserna ur det överskott som de är med och generererar till bland annat Arlanda, skriver Peter Larsson, vd för Svenska regionala flygplatser.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Tankesmedjan Timbro har genom Caspian Rehbinder och miljöpartisten Erik Fahlström på Kvällsposten Debatt argumenterat att Kristianstad-Österlen Airport bör läggas ned eller privatiseras. De kritiserar också att landets regionala flygplatser inte är lönsamma. 

Författarna drar snabbt slutsatsen att Kristianstads flygplats, likt alla övriga regionala flygplatser inte kan gå med vinst, då bör de också läggas ned. Författarna är oerhört begränsade i sina resonemang och helt fel ute i sina slutsatser. De tar inte hänsyn till de grundläggande förutsättningarna som finns för luftfarten och för flyginfrastrukturen. 

Sverige har vi fått en ordning där staten driver de tio största flygplatser som har förutsättningar att gå med vinst, med Arlanda i spetsen. De regionala flygplatserna har var och en, inte passagerarvolymer som möjliggör att de kan gå med vinst. Det innebär att Sverige har ett trettiotal oftast kommunalt ägda flygplatser som medverkar till vinsterna till statliga Swedavia men som inte får ta del av dessa överskott.

Denna märkliga uppdelning har vi i Sverige men inte i jämförbara Finland eller Norge. De är också likt Sverige glesbefolkade länder med långa avstånd. Där finns ett sammanhängande system med ett nationellt bolag som säkerställer att huvudstadsflygplatsens stora vinster också säkerställer driften för resterande flygplatser runtom i resten av respektive land. Så är det i Finland och i Norge. Men inte i Sverige.

Detta grundläggande systemfel är känt inom flygbranschen, runtom i landet och inte minst i regeringen och i riksdagen. Regeringen tillsatte också en särskild Flygplatsöversyn 2018 för att komma till rätta med dessa obalanser. Den utredningen är fortfarande inte klar. 

Allt detta bortser Timbroförfattarna till. Tankesmedjan har sänt ut flera liknade debattartiklar med samma brister, varför vi kontaktade Timbro. Tyvärr har vi inte hört av dem. I stället fortsätter de sända ut helt missvisande artiklar. Detta är inte seriöst. 

Inte heller tycks Timbroförfattarna ha koll på den direkta samhällsnytta som varje regional flygplats genomför, i form av ambulanstransporter, sjöräddning, brandspaning eller hjälpsändningar. Sjöfartsverket har nyligen permanent baserat sin räddningshelikopter för södra Sverige på Kristianstads flygplats. Likaså har regeringen utsett flygplatsen som temporär beredskapsflygplats till följd av ökat behov av ambulanstransporter. Tala om samhällsnytta. 


Peter Larsson

Vd Svenska regionala flygplatser