Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Finansiera HH-tunneln med brukaravgifter

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister.
Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Ordförande regionstyrelsen i Region Skåne.
Foto: PER WILKENS

HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ökar tillgängligheten med tåg för företag i Skåne, Halland och Göteborgsområdet till Kastrup i Köpenhamn. Att endast ha en Öresundsförbindelse skapar en sårbarhet, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För 18 år sedan invigdes Öresundsbron. Förbindelsen skapade nya förutsättningar för integration mellan Sverige och Danmark. Sedan dess har relationen mellan Sverige och Danmark växt sig allt starkare. I dag åker 15 000 skåningar varje dag över till Danmark för att arbeta. Skåne är ett transitområde där handeln och trafiken ökar och som tillväxtmotor krävs det ökad integration i Öresundsregionen. En ny Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är tillväxtskapande och skulle sprida Öresundsintegrationen till ett större geografiskt område.


Med ytterligare en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skapas en väsentligt större arbetsmarknad och att fler internationella företag kommer att etablera sig i Öresundsregionen. Med tillgång till en större arbetsmarknad kan fler komma i jobb. Kortare restider gör att de som pendlar över Sundet kan bosätta sig längre bort från storstäderna, något som dämpar den senaste tidens kraftiga ökning av hus- och lägenhetspriser. Nu tvingas regionens studenter, enligt Region Skånes analyser av den skånska bostadsmarknaden, i bland tacka nej till utbildningsplatser på grund av bostadsbrist och långa pendlingstider.


Vidare skulle en HH-förbindelse också stärka den globala tillgängligheten för företagen i Skåne, Halland och Göteborgsområdet genom att öka tillgängligheten till Köpenhamns flygplats med tåg.


En fast förbindelse med en vägtunnel och en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör ger Helsingborg och nordvästra Skåne samma tillgänglighet till Köpenhamn som Lund och mellersta Skåne i dag har via Öresundsbron. Det ger invånarna i Skåne, Halland och Göteborgområdet en kraftigt ökad tillgång till en större arbetsmarknad och företagen en bredare rekryteringsbas. En HH-förbindelse beräknas skapa minst 4 500 nya arbetsplatser enbart i Skåne och 3 500 nya bostäder i Helsingborgsområdet.


Samtidigt skapas en ringlinje runt Öresund där HH-förbindelsen blir en viktig länk för transporter mellan Hamburg och Oslo. När Fehmarn Bält-förbindelsen är på plats 2028 blir Skåne en del av en gränsöverskridande region med nära nio miljoner människor. Då behövs en ökad stabilitet i tågsystemet och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör minskar sårbarheten i järnvägsnätet. Det skulle öka Sveriges möjligheter att ta del av de nya tillväxtmöjligheter som Fehmarn Bält-förbindelsen innebär.


2016 skedde ett svenskt-danskt regionalt politiskt genombrott. Greater Copenhagen & Skåne Committee där Skånes och Själlands samtliga 79 kommuner och tre regioner är medlemmar, antog ett trafikprogram som slår fast att HH-förbindelsen ska byggas så snart det går.


Den av svenska staten utsedda Sverigeförhandlingen har konstaterat att det finns en sårbarhet med enbart en fast förbindelse och slår fast att en HH-förbindelse skulle ge samhällsekonomiska nyttor för Danmark och Sverige. Därför har de svenska och danska regeringarna tagit beslut om en utredning som ska redovisa finansieringsmodeller och genomförandemodeller lämpliga att använda vid byggnation av en förbindelse mellan Helsingör-Helsingborg.


Utredningen ska vara klar 2020 och efter det har den danska och svenska staten ett kvalitativt underlag för att kunna gå vidare i frågan om en HH-förbindelse. En ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan, i likhet med Öresundsbron, finansieras genom brukaravgifter för vägtunneln. På så vis riskerar inte bygget att tränga ut andra viktiga satsningar i regionen. För satsningar i Skåne behövs. Vi behöver både rusta upp järnvägen, bygga nya spår och planera för framtiden. Med en stark regional uppslutning och samarbete över gränserna gör vi det möjligt.


Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister


Henrik Fritzon (S)

Ordförande i regionstyrelsen i Skåne