Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fem reformförslag för den skånska sjukvården

Niels Paarup-Petersen (C), regionpolitiker i Skåne. Foto: CENTERPARTIET

Vågar den politiska nivån reformera styrningen av vården kan tillgängligheten och effektiviteten öka, samtidigt som medarbetarna får bättre arbetsmiljö. Centerpartiets regionpolitiker Niels Paarup-Petersen ger 5 reformförslag för en bättre skånsk vård.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag, på det sista regionfullmäktige innan valet, får vi konstatera att det har varit i stort sett 4 bortkastade år för utvecklingen av den skånska vården. Nödvändiga reformer lyser med sin frånvaro. Och det är patienterna och medarbetarna i vården som betalar priset. Men vad är problemet i vården då? 

 

Vårdens största utmaningar är låg effektivitet, höga sjukskrivningstal och allt dyrare mediciner. 

 

Därtill kommer den låga tillgängligheten för de som söker vård och inte minst de långa köer patienterna upplever gång på gång. För att få vården att fungera krävs en ny syn på vården. En som bygger på mer makt till vårdpersonalen, bättre arbetsförhållanden och inte minst att Region Skåne börjar att ta digitaliseringen på allvar - med alla de effektiviseringar det innebär. För effektivitet är en förutsättning för bra arbetsmiljö i vården, inte en nackdel.

 

Jag föreslår i dag fem reformer för skånsk vård som bygger på Centerpartiets politiska inriktning där människan står i centrum, vara sig det är medarbetare eller patienter. 

 

Ge medarbetarna mer makt

Vården varken kan eller ska styras i detalj från politiken eller den högsta administrativa ledningen. Medarbetare ska ha både möjligheten och ett stort ansvar för vårdens organisering. Genom samarbetande team kan urologen på Skånes universitetssjukhus nu göra tre i stället för två prostatscanceroperationer under en dag. Samtidigt har det blivit bättre arbetsklimat så fler operationssjuksköterskor har återvänt till verksamheten. Enheter som skapar effektiviseringar som leder till kortare köer och förbättrad arbetsmiljö måste belönas finansiellt.

 

Betala för att medicinen tas - inte för pillret 

Den skånska vårdens kostnader för läkemedel ökar med runt 250 miljoner kronor varje år. Vissa mediciner kostar mer än en miljon kronor per patient och år. Samtidigt vet vi att en stor del av dessa mediciner inte får önskad effekt då de inte tas på rätt sätt eller rätt tid.

Det är dags att kräva av medicinbolagen att de kan visa att medicinerna tas på rätt sätt och i rätt tid. Annars betalar vården miljontals kronor för en effekt som inte levereras. Det förlorar både patienten och vården på. För de dyraste medicinerna borde det införas så snabbt det bara går. Här kan Region Skåne visa vägen för hela Sverige. Jag har redan haft samtal med life science-bolag som accepterar att införa ett sådant system.

 

Digitalisera på riktigt

Vården måste blir mer fokuserad på att ge människorna verktygen att hantera sin egen sjukdom. Många besök på sjukhusen av kroniker hade kunnat undvikits med rätt förebyggande och löpande monitorering. Det leder till onödigt lidande för patienten och onödig platsbrist i vården. Genom en helhjärtad digitalisering som ger patienterna makt över sin sjukdom kan vi effektivisera och kraftigt förbättra vården för patienterna.

Det innebär också att reglerna för vad vårdcentraler ska utföra och hur de får betalt tar med digitala lösningar. Det rödgröna styret i Region Skåne har vägrat betala för digitala besök trots att jag och Centerpartiet har lagt flera förslag. Enligt SKL är digitala besök mer effektiva. 

 

Inför en personlig läkarekontakt

Köerna för att få träffa en läkare har ökat i Skåne och endast drygt 40 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt. Många patienter får ofta träffa flera olika läkare – något som i slutändan minskar kvaliteten och som till och med kan leda till att allvarliga sjukdomar kan missas. När det är alltför svårt att få tid hos sin läkare, söker sig människor dessutom till akutmottagningarna med långa väntetider som följd. Därför vill Centerpartiet ge alla människor rätt till en fast läkarkontakt. 

 

Lät fler starta mottagningar

Primärvården ska kunna bestå både av större vårdcentraler och mindre mottagningar med bara en läkare och en sjuksköterska. På så sätt kan en läkare starta en egen mottagning med ansvar för färre patienter. Erfarenheter från Norge visar att det är möjligt att förbättra primärvården genom att ge läkare större möjligheter att driva egna verksamheter.

 

Med dessa fem förslag uppmanar jag till en ärlig diskussion om reformer av den skånska vården. Att den måste reformeras finns det ingen tvekan om. Frågan är bara om fler än Centerpartiet vågar?

 

Niels Paarup-Petersen (C)

Ledamot i regionfullmäktige och Skånes Universitetssjukvård