Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Färre mål gör skolan vassare och mer trygg

Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden Lund. Foto: MARTIN OLSON
Hedvig Åkesson (KD), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden Lund. Foto: MARTIN OLSON
Camilla Norberg Hansen (L), ledamot utbildningsnämnden Lund. Foto: CHRISTINE OHLSSON
Anders Edström (FNL), ledamot utbildningsnämnden Lunds kommun. Foto: PRIVAT
Ida Alterå (C), ledamot utbildningsnämnden Lund. Foto: MARTIN OLSON

Ens bakgrund ska inte avgöra möjligheterna att få en trygg skolgång som förbereder för jobb eller vidare studier, skriver Lundakvintetten i utbildningsnämnden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På onsdagens utbildningsnämnd i Lund lägger Lundakvintetten fram nya mål och utvecklingsområden för utbildningsnämnden. Nämndernas mål är tillsammans med budgeten politikens viktigaste verktyg för att styra de kommunala verksamheterna. För utbildningsnämnden, som ansvarar för bland annat gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI, är Lundakvintettens ambition att strama åt målstyrningen och renodla utbildningsuppdraget. 

 

För oss handlar det om att sätta utbildningsuppdraget främst och inte överlasta verksamheterna med mängder av målområden och politiska ambitioner. Många inom skolans värld vittnar redan i dag om hur politiker, med förvisso goda intentioner, ofta vill att skolan ska hantera frågor som i realiteten ligger en bit utanför uppdraget och därmed bidrar till såväl målkonflikter som överbelastning. 

Vi minskar antalet mål från fem till tre och ger särskild prioritet till två utvecklingsområden.

• Det första målet handlar om att fullgöra kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat. 

• Det andra målet handlar om att vi ska erbjuda en bra arbetsmiljö och vara attraktiva arbetsgivare för befintlig personal och såväl som för den som är intresserad av att arbeta hos oss. 

• Det tredje målet handlar om det som är själva grundbulten i alla offentliga verksamheter – budgeten ska vara i balans och Lunds skattebetalare ska kunna lita på att vi ger valuta för skattepengarna. 

 

Våra verksamheter präglas i stort av trygghet och studiero. Samtidigt pågår en utveckling runtom i skol-Sverige där våld och kränkningar blir allt vanligare. Dessutom breder den psykiska ohälsan ut sig bland unga. Det är en utveckling som är oacceptabel och som vi med kraft ska se till inte kommer till Lund. Därför gör vi tryggheten, studieron och elevernas hälsa till ett särskilt utvecklingsområde för våra verksamheter. Tillsammans med de verksamhetsgemensamma uppdrag vi lagt fram för arbetet mot droger, rutiner för tillämpningen disciplinära åtgärder, rutiner för frånvarouppföljning och Lundakvintettens budgetförstärkning av elevhälsan i årets budget blir det här ytterligare en förstärkning av arbetet för att säkerställa trygghet och studiero för alla elever i våra verksamheter. 

 

Det andra utvecklingsområdet handlar om det som är själva kärnan i utbildningsuppdraget – förbereda varje elev utifrån sina förutsättningar för jobb eller framtida studier. Redan idag finns samarbeten mellan universitet och gymnasieskolan där gymnasieelever ges möjlighet att läsa högskolekurser. Vi har ett flertal spetsutbildningar inom alltifrån fysik och musik till historia. 

 

På Polhemsskolan erbjuder vi en av södra Sveriges mest eftertraktade utbildningar för elever med NPF-diagnoser. På Vipan finns väletablerade kontakter med arbetslivet och eleverna står ofta på prispallen när yrkes-SM för gymnasieelever avgörs. Samtidigt är det som fungerar bra inte en anledning till att slå sig till ro. Inte heller är det vi som ska ta åt oss äran. Det är elever, lärare, skolpersonal, rektorer, tjänstemän och politiker från flera partier som över lång tid har bidragit till att ta oss dit vi är idag. Det i sig är en styrka i lärdomsstaden Lund. 

 

En gymnasieexamen är den viktigaste försäkringen mot utanförskap och arbetslöshet. Ens bakgrund ska inte avgöra möjligheterna att få en trygg skolgång som förbereder för jobb eller vidare studier. Det gäller eleven med motiverande och pushande akademikerföräldrar i professorsstaden. Det gäller eleven på ett högskoleförberedande program som är den första i familjen att drömma om att plugga på universitet. Det gäller eleven på yrkesprogrammet som kämpar med de teoretiska ämnena och mest av allt vill ut i arbetslivet. Och det gäller den som precis har kommit till Sverige och sliter med att lära sig svenska på SFI. 

 

Vårt viktigaste uppdrag är att se till att alla våra elever ges så goda förutsättningar det bara går för att stå väl rustade för arbetslivet, studentlivet, vuxenlivet eller det nya livet i Sverige. 

 

Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden Lund

Hedvig Åkesson (KD), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden Lund

Camilla Norberg Hansen (L), ledamot utbildningsnämnden Lund

Anders Edström (FNL), ledamot utbildningsnämnden Lunds kommun

Ida Alterå (C), ledamot utbildningsnämnden Lund