Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Fånga upp de med ätstörningar tidigare

Sofia Rydh, Frisk & Fri Malmö.Foto: PRESSBILD
Felicia Lindelöw, Frisk & Fri Malmö.Foto: PRESSBILD

En vanlig upplevelse bland ätstörningsdrabbade är känslan av att inte vara tillräckligt sjuk för att ha rätt till vård, skriver Sofia Rydh och Felicia Lindelöw vid Frisk & Fri Malmö. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den senaste tiden har det uppmärksammats att antalet patienter som vårdas för ätstörningar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne har ökat, samt att de som söker vård blir allt yngre. Frisk & Fri, riksföreningen mot ätstörningar, har sedan 1983 arbetat förebyggande och stödjande för både drabbade och närstående i kampen mot ätstörningar. Vi anser att denna negativa utveckling är väldigt oroväckande. 

Både Frisk & Fris lokala och nationella statistik talar sitt tydliga språk. Antalet personer som söker stöd från föreningen ökar – och trots utökade öppettider och bemanning kan vi endast besvara knappt hälften av samtalen som kommer till oss. Söktrycket på vår stödchatt och på våra mentorer har också ökat de senaste åren. 

En ätstörning uppstår inte i ett vakuum. Det är en komplex problembild bestående av biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer som ligger bakom, varav mycket hade kunnat förhindras genom förebyggande och tidiga insatser till de drabbade och deras familjer. Här krävs kunskap och samverkan mellan vården, skolan, brukarorganisationer och samhället i stort. I juni lanserade Frisk & Fri nio krav för en bättre ätstörningsvård, kopplade till de nio sanningarna om ätstörningar. I den här artikeln vill vi särskilt belysa krav 1, 5 och 6.

Det behöver finnas goda kunskaper om ätstörningar i hela vården men även i skolor, idrottsföreningar och på arbetsplatser (företagshälsovård och HR). Förebyggande och tidiga insatser ökar chanserna för snabb återhämtning och kortare sjukdomstid. 

Hälso- och sjukvården har uppsatta mål om vård på lika villkor. Det innebär att ätstörningsvård ska vara tillgänglig oavsett typ av ätstörning, oavsett var i landet du bor – och oavsett vem du är.    

Ätstörningar är en potentiellt dödlig psykisk sjukdom, med många kopplingar till annan psykisk ohälsa, NPF och suicidrisk. Vi kräver tidiga, koordinerade insatser och korta väntetider, eftersom det ökar chanserna till snabbare tillfrisknande. Därmed kan vi rädda liv.  

En vanlig upplevelse bland ätstörningsdrabbade är känslan av att inte vara tillräckligt sjuk för att ha rätt till vård och med ett bristande kunskapsläge i primärvården riskerar detta att få stora konsekvenser. Avsaknaden av kunskap innebär att primärvården i flera fall remitterar vidare till specialistvården, där väntetiden ofta är lång och där många patienter riskerar att få avslag för att de inte lever upp till vissa kriterier, som ett visst BMI. Detta leder i sin tur till att många inte får den hjälp de behöver. Vi menar att primärvården måste utrustas med rätt verktyg och kompetens för att kunna fånga upp och erbjuda adekvat vård till patienter som lider av en ätstörning, annars är risken att vården tappar dessa individer.

En ätstörning handlar inte bara om en låg vikt och svält, faktum är att de flesta som lider av en ätstörning är normal- eller överviktiga. Oavsett vikt, kan den drabbade lida av en lika svår och allvarlig situation som en underviktig person, med besvär som kraftig ångest och psykisk ohälsa samt ett ohälsosamt förhållande till mat och ibland också träning. Det är viktigt att poängtera att det finns flera olika typer av ätstörningar och tidigt fokus behöver läggas på de patienter som kanske inte (ännu) uppfyller kraven för en traditionell ätstörningsdiagnos som anorexia nervosa. Vi måste fånga upp personer i ett tidigare skede. Ätstörningsdrabbade ska inte behöva bli sjukare för att få hjälp. 

Med bakgrund av att fler samt yngre patienter drabbas av och vårdas för en allvarlig sjukdom med potentiellt dödlig utgång vill vi att mer resurser skjuts till ätstörningsvården. Vi efterfrågar kortare köer, förebyggande och tidigare insatser samt större kunskap om ätstörningar i hela vårdkedjan och inte bara inom specialistvården samt vård på lika villkor oberoende av vem du är och var du befinner dig i sjukdomsstadiet.

 

Sofia Rydh

Felicia Lindelöw

Frisk & Fri Malmö