EU:s inre marknad viktig för välfärden

David Lega (KD), toppkandidat till Europaparlamentet.
Foto: RICKARD ERIKSSON

EU ska vara lagom i ambitionen kring vilka frågor unionen beslutar om, skriver David Lega (KD) som kandiderar till Europaparlamentet inför Almebaren i Malmö på tisdag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Grunden till EU lades för att Europas länder aldrig mer skulle förgöra varandra. Genom den så kallade Kol-och stålunionen knöt kontinentens ledande kristdemokrater samman andra världskrigets motståndare i ett ömsesidigt handelsutbyte, fast övertygade att du inte dödar den du handlar med. 


Med freden som drivkraft blev EU:s inre marknad världens största. Faktum är att den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och människor inom unionen resulterat i en av världshistoriens största välståndsökningar. 


Sverige är inget undantag. Som ett litet, exportberoende land skapar det fria ut- och inflödet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft jobb och välstånd över hela landet. Så också i Syd-och Västsverige, genom att erbjuda båda regionerna export- och investeringsmöjligheter som var otänkbara innan EU-inträdet 1995. Dessutom ger EU: s frihandelsavtal syd-och västsvenska företag tillgång till tillväxtmarknader som man bara kunnat drömma om att konkurrera på utan det svenska EU-medlemskapet. 


Den inre marknaden är naturligtvis inte perfekt. Mycket återstår att göra för att EU:s medlemsländer framöver ska stå sig i konkurrensen med USA, Kina och allsköns tillväxtländer, världen över. Regelkrånglet måste minska och tjänstesektorn öppnas upp parallellelt med att handelsavtalen blir fler och friare.


EU ska vara lagom i ambitionen kring vilka frågor unionen beslutar om. Men när det kommer till den inre marknaden ska EU vara handlingskraftigt. Det är tack vare den vi har fred inom EU – det är tack vare den som nya medlemsstater lyfts ur fattigdom och som Sverige fortsätter att växa. Detta är det få som pratar om men samtidigt viktigt att komma ihåg då du röstar i valet till Europaparlamentet.  


Får jag ert förtroende som kristdemokratisk Europaparlamentariker kommer jag stödja alla initiativ i den riktningen – så att jobb kan fortsätta skapas och människors välmående garanteras.  


Allt kan förbättras. Samtidigt får vi inte glömma bort den fred och det välmående som EU så långt gett oss. Ha det i åtanke då du gör din röst hörd i valet till Europaparlamentet. 


David Lega (KD)

Toppkandidat till Europaparlamentet och kommunalråd i Göteborg