Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Europaspåret mest klimatvänliga sträckan

Europaspåret innebär att de hårt trafikerade spåren Eslöv-Lund-Malmö-Kastrup-Köpenhamn kan avlastas från en stor del av godstågstrafiken, skriver Björn Westerberg och Lennart Serder.
Foto: JOHAN NILSSON/TT
Europaspåret leder till snabbare och mer klimatvänlig transport, skriver debattörerna.
Foto: EUROPASPÅRET
Björn Westerberg Vd Branschföreningen Tågoperatörerna
Foto: PRESSBILD
Lennart Serder Projektledare för Europaspåret
Foto: PRESSBILD

Genom att bygga Europaspåret ökas kapaciteten för tågtrafik till och från den europeiska marknaden med över 100 procent. Det behövs en ny förbindelse över och under Öresund, skriver Björn Westerberg vid Tågoperatörerna och Lennart Serder vid Europaspåret.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Regeringen vill att alla personresor och godstransporter skall göras med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan. För att svenska företag ska kunna konkurrera på EU-marknaden krävs dock säkra förbindelser dit.  


Att järnvägen är ett miljövänligt transportsätt vet de flesta i dag. Med snabbare förbindelser inom en region som har närmare 4 miljoner invånare kommer järnvägstransporter att vara det odiskutabelt mest effektiva och miljömässigt viktigaste transportslaget. Restiderna inom regionen krymper och hela nordvästra Skåne och södra Halland blir en del av Köpenhamns arbetsmarknad.


Men för att nå kontinenten måste man först passera flera flaskhalsar.


Tyskland och Danmark bygger nu en fast förbindelse över Fehmarn Bält som beräknas stå klar 2028. Då har en flaskhals försvunnit. Öresund, som är vår närmsta vattenbarriär, har redan Öresundsbron. Men den klarar inte ökad trafik. Den är redan nu nästan ”fullsatt”. Därför behövs en ny förbindelse över och under Öresund, lämpligen från Landskrona till Köpenhamn. Då försvinner den sista flaskhalsen. 


Genom att bygga Europaspåret ökas kapaciteten för tågtrafik till och från den europeiska marknaden med över 100 procent. Godstågen kommer i framtiden att bli upp till 1 000 meter långa, så det är stora godsmängder och mycket pengar det rör sig om. Det krävs många långtradare för att konkurrera med ett sådant godståg. Med tanke på den miljöpåverkan som lastbilar orsakar i form av avgaser, gummi- och asfaltpartiklar, är det lätt att förstå att järnvägen är ett miljömässigt överlägset transportmedel.


Om antalet godståg kan minskas på Öresundsbron ökar även kapaciteten för persontrafiken. När Europaspåret byggs kommer många andra planerade järnvägsprojekt att behöva uppgraderas, till exempel Oslo-Köpenhamn, Hallsberg-Mjölby, Norrbotniabanan och Europakorridoren. Med endast en fast förbindelse över Öresund blir trafiken mycket sårbar om någon störning skulle inträffa.


Europaspåret innebär också att de hårt trafikerade spåren Eslöv-Lund-Malmö-Kastrup-Köpenhamn kan avlastas från en stor del av godstågstrafiken som i stället kommer att välja Europaspåret. Det betyder att antalet godståg genom centrala Lund och genom flygplatsstationen på Kastrup minskar och ger plats till mer persontrafik. När antalet passagerare på Kastrup ökar, räknar man med 30 miljoner passagerare inom en tioårsperiod. Då är det viktigt att dessa kan ta sig till och från flygplatsen med tåg, både regionaltåg och fjärrtåg.


En annan viktig effekt av Europaspåret är att kapaciteten på Hovedbanegården i Köpenhamn ökar med minst 50 procent genom en ny, underjordisk stationsdel med fyra plattformsspår.


Den nya infrastrukturen behöver finansieras, men det kommer att skapas många nya arbetstillfällen både under byggtiden och i samband med företagsetableringar. Om vi ska få en positiv samhällsutveckling måste vi skapa en bra infrastruktur, men det krävs en långsiktig planering. Snabbare förbindelser ut på kontinenten ökar vår konkurrenskraft på den europeiska marknaden. Det är ett önskemål från många svenska företag.


I dag värnar de flesta människor om miljön, och det gäller både yngre och äldre. Många börjar välja tåg i stället för flyg. När höghastighetstågen gör entré på den svenska marknaden kommer man exempelvis att kunna ta sig från Stockholm till Hamburg på knappt fem timmar, från centrum till centrum.


Med ökad kapacitet och snabbare järnvägsförbindelser i regionen skapas även ett starkt incitament för fler företag att etablera sig i området. Det innebär tillväxt och utveckling i regionen, som har en fördel genom sin närhet till den viktiga europeiska marknaden. Därför är Europaspåret den smartaste och miljövänligaste transportkorridoren till Europamarknaden, med kortare restider och ökad kapacitet för all järnvägstrafik mellan Sverige och kontinenten.


Björn Westerberg 

Vd Branschföreningen Tågoperatörerna


Lennart Serder 

Projektledare för Europaspåret