EU och forskning lyfter Skåne

Ett enstaka projekt kan här betyda en viktig skillnad för tusentals skånska familjer, skriver Carl Johan Sonesson (M) och Philip Sandberg (L). På bilden: Max-Iaboratoriet.
Foto: PERRY NORDENG
Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Philip Sandberg (L), ordförande kommunstyrelsen i Lund.
Foto: PRESSBILD

Forskning som bedrivs om ”köksbordsproblem” hänger inte bara ihop med Skånes ekonomiska utveckling utan även med Europapolitiken. Riksdag och regering måste bidra till ett näringsliv i samspel med forskningens frontlinjer, skriver Carl Johan Sonesson (M) och Philip Sandberg (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ofrivillig barnlöshet betyder enormt mycket för dem som är drabbade. Många berörs och upp till en fjärdedel av de par som försöker skaffa barn upplever fertilitetsproblem. Det är både ett medicinskt och socialt problemområde med långtgående konsekvenser.


Därför är det ett stort steg framåt när problemen angrips i en ny forskningssatsning som bygger vidare på tidigare framgångsrik forskning. Man kan verkligen säga att det är forskning som direkt griper i människors liv på ett positivt sätt.


Strax före årsskiftet sedan beslöt nämligen EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak om stöd till ett nytt svensk-danskt projekt inom reproduktionsmedicin ReproUnion 2.0. Sammanlagt omfattar projektet nu nästan sju miljoner euro, varav hälften från EU och hälften från offentliga medel och näringslivet, främst Ferring Pharmaceuticals. Närmare 70 miljoner svenska kronor till reproduktionsforskning!


Akademin, hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin och EU samverkar. Projektets bas är Lunds universitet, men baserat på SUS i Malmö. 

Ett enstaka projekt kan här betyda en viktig skillnad för tusentals skånska familjer. Och dessutom bidra till nya intäkter och jobb inom det som kallas life science.


Dessa nära ”köksbordsproblem” hänger inte bara ihop med Skånes ekonomiska utveckling – de hänger samman med Europapolitiken. Detta är bara ett projekt inom ett enda EU-program. I själva verket betyder EU-medel mycket för Lunds universitet och övriga lärosäten. Unionens program Horizon 2020 för forskning och innovation är ett välkänt begrepp i forskarvärlden.


De pengar som kommer från EU är i dag livsviktiga för att hålla en hög standard. Fanns inte EU-stöden, så skulle Sverige eller Danmark behöva satsa motsvarande summor i de nationella forskningsprogrammen. Och man kan fråga sig om ens det skulle vara tillräckligt – det är en extra fördel att få en extern, internationell bedömning av vilka projekt som ska få offentligt stöd. 


Nu pågår budgetarbetet inom det framtida EU som bäst. Frågan är hur man ska ersätta Storbritanniens andel och det finns önskemål om att öka utgifterna bland annat för det yttre gränsskyddet. Planen är dock även att öka forskningsanslagen kraftigt via EU, och här finns en möjlighet. Kan Sveriges universitet och högskolor vara framgångsrika och hålla en hög skicklighetsnivå kan EU-stödet hit öka.


Inte minst för Lund och Skåne är detta viktigt. Vi har den senaste hösten sett ett antal varsel för Skånebaserade storföretag, inte minst i Lund. Samtidigt som detta är en del av en omställning inom näringslivet som även leder till att nya arbetstillfällen skapas kommer vi att arbeta proaktivt och för att finna nya arbetstillfällen när det ändå händer. Det största problemet för Lund och Skåne vore dock om nysatsningar inte längre sker här. 


Det behöver finnas en så intressant forskningsmiljö att högteknologiska företag känner att de måste finnas etablerade här i Skåne och ett näringslivsklimat som gör att de vetenskapliga framstegen på plats kan kommersialiseras.


Region Skåne och Lunds kommun vill främja ett forsknings- och näringsklimat som skapar goda förutsättningar för detta. Inom Forsknings- och innovationsrådet i Skåne FIRS samarbetar vi med lärosäten och näringsliv. Vi har stöttat etableringarna av de stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS och vi verkar för forskningsanknutna företagsbyar som Ideon och Science Village.


Skåne och Lund är därmed viktiga för hela landet. Vi hoppas att riksdag och regering ser och utnyttjar detta och gör sitt för att bidra till ett näringsliv i nära samspel med forskningens frontlinjer. Snille och pengar, det är inget dåligt valspråk.


Carl Johan Sonesson (M)

Ordförande regionstyrelsen Region Skåne


Philip Sandberg (L)

Ordförande kommunstyrelsen i Lund