Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

EU måste stå pall

Magnus Thulin (C), kandidat Europaparlamentet, från Malmö. Foto: PRESSBILD
EU-parlamentet i Bryssel. Foto: LISA MATTISSON EXP

Vi ska inte begränsa den fria rörligheten för skåningar utan göra det svårare att vara kriminell inom EU, skriver EU-kandidaten Magnus Thulin (C) från Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den 26 maj är det val igen, denna gång till Europaparlamentet. Samtidigt som Sverige lyckats bilda regering, med en lång rad liberala reformer på agendan och ytterkantspartierna utan inflytande över politiken, finns det flera EU-länder som valt en annan väg. 

 

I Polen och Ungern ser vi en oroväckande utveckling, där makten finns hos krafter som vill se en ökad nationalism, till priset av mindre samarbete och sammanhållning i Europa. Ungern, med Viktor Orbán i spetsen, ser sig som demokratins väktare, men i själva verket är utvecklingen där en varningsklocka för alla som vill värna de demokratiska och mänskliga rättigheter som så länge varit Europas signum.

 

I höstas stod Sverige inför ett värderingsval. Nu står Europa inför samma vägskäl. 

 

Den ena vägen leder till mer egensinnighet, protektionism och utstötthet, medan den andra tar Europa närmare en union av solidaritet, samarbetsvilja och öppenhet. I en osäker tid, präglad av ökad protektionism, främlingsfientlighet och ett alltmer aggressivt Ryssland, är det viktigt att EU står pall. Där kan Sverige vara en bidragande kraft för att värna den västerländska liberala demokratin. Därför är det viktigt, i ett val som brukar präglas av lågt valdeltagande, att så många som möjligt tar sig tid att rösta för ett sammanhållet EU. I riksdagsvalet 2018 var valdeltagandet i Malmö 82 procent. Detta var en förbättring med över två procent från föregående riksdagsval. Centerpartiet i Malmö hoppas och tror att valdeltagandet i årets EU-val slår de endast 49 procent av Malmöborna som gick och röstade 2014.

 

Med tanke på de gigantiska utmaningar Europa står inför finns det inget land som kan ta sig an de stora frågorna på egen hand. Utan samarbete kan vi varken klara klimathotet, konkurrenskraften eller den organiserade brottsligheten. De gränsöverskridande problemen kräver gränsöverskridande lösningar. Med ökat samarbete mellan polismyndigheter och en effektivare gränskontroll av potentiella brottslingar vid Öresundsbron och hamnarna i Helsingborg och Trelleborg så kan vi minska införseln av vapen och narkotika. Vi ska inte begränsa den fria rörligheten för skåningar utan göra det svårare att vara kriminell inom EU.

 

Ännu ett sådant problem är Brexit. Vad konsekvenserna av britternas utträde väntas bli är svåra att förutse, men att Storbritanniens anpassning utanför det europeiska samarbetet kommer bli en stor utmaning, både för landet och för EU, råder det ingen tvekan om.

 

Centerpartiet i Malmö vill vara en kraft i rätt riktning. Vi vill se ett förstärkt och stabilt EU som kan stå starkt i den globala konkurrensen. Ett EU som ligger i framkant i arbetet mot klimatförändringar och som sätter hållbar utveckling högt upp på agendan. Ett EU som är ett starkt stöd för sina medlemsländer, som strävar efter ökat samarbete och utbyte.

 

Därför tror Centerpartiet i Malmö på ett mer sammanhållet EU som präglas av öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter. Vi kommer aldrig köpslå med krafter som riskerar att fälla samarbeten som byggts upp under ett halvt sekel.

 

EU behöver också inse att det finns förbättringspotential. Centerpartiet vill bland annat se en ökad transparens inom de europeiska institutionerna, dels för att medborgarna enkelt ska kunna se vad deras skattepengar går till, dels för att informera om det betydelsefulla arbete som EU gör. 

 

Centerpartiet vill också stärka det skånska jordbrukets konkurrenskraft och visa vägen framåt till ett hållbart jordbruk. Vi vill utveckla den gemensamma säkerhetspolitiken, dels för yttre hot men också för att vara en stark gemensam kraft gentemot den organiserade brottsligheten.

 

Detta är de förändringar som Centerpartiet tänker slåss för i EU-valet om mindre än 100 dagar. För mindre klimatutsläpp, för hårdare tag mot organiserad brottslighet, för ökad konkurrenskraft, för öppenhet och samarbete. Och för att högerextremismen aldrig ska få fäste i Europa igen.

 

Magnus Thulin (C)

Kandidat Europaparlamentet, från Malmö