Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

EU har inte betalat sin försäkringspremie

Märta Stenevi (MP), partisekreterare och EP-valskandidat.
Foto: CHRISTIAAN DIRKSEN

Miljöpartiet vill att EU satsar på att skydda och restaurera natur som är viktig för den biologiska mångfalden, skriver partisekreteraren och EP-valskandidaten Märta Stenevi (MP) inför tisdagens Almebaren i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För ett par decennier sedan blev vindrutan på bilen täckt av döda insekter när man var ute och körde. Då var det ett irritationsmoment. I dag är avsaknaden av insekter en påminnelse om att flugor, bin och många andra djur i accelererande hastighet försvinner från jordens yta. En miljon arter riskerar nu att utrotas. Av den totala biomassan däggdjur är bara fyra procent vilda. Resten är människor och boskap. Vi har format om livet på jorden.


På onsdag är det den biologiska mångfaldens dag. Men agerar vi inte för att skydda den kommer det snart inte finnas någon mångfald kvar att fira. Klimatförändringar och andra hot mot den biologiska mångfalden är precis sådana utmaningar som EU är till för att hantera. Men en samhällsomställning händer inte av sig själv. Det krävs modiga politiker och partier som prioriterar både miljö och klimat.


För att möta hoten mot djur och natur behöver Europa agera på många områden. Det handlar om att skydda mer natur, att värna biologisk mångfald inom lantbruket och att kraftigt minska utsläppen.


Jordbruket är ett viktigt exempel. Det europeiska industriella jordbruket bygger på användning av konstgödsel, antibiotika, kemiska bekämpningsmedel och importerat foder. Det utarmar variationen av arter och gör produktionen av livsmedel sårbar. Miljöpartiet tycker därför det är viktigt att gynna ekologiska livsmedel eftersom ekologisk odling i stället stärker den biologiska mångfalden.


Vi människor har satt djupa spår i naturen. Men ofta går dessa faktiskt att reparera. Vi har sett Mörrumsån i Blekinge återställas till ett mer levande laxvatten. Fiskbestånd som stärks när skadligt fiske reglerats. Våtmarker som restaureras bidrar åter till bättre grundvattennivåer och blir lekplatser för insektsarter som sedan utgör föda för fåglar.


EU har stora möjligheter att använda sin enande kraft och ekonomiska muskler för att börja reparera den skada vi människor orsakat naturen, och för att skydda natur som ännu är orörd. Djur och natur känner inga gränser, och då behöver lösningarna också vara gränsöverskridande. Miljöpartiet vill att EU satsar på att skydda och restaurera natur som är viktig för den biologiska mångfalden. Det kan till exempel handla om att restaurera övergödda havsvikar, laxvatten med vandringshinder och igenvuxna betesmarker.


De bästa åtgärderna för djur och natur är ofta de som skapar större sammanhållna områden av skydd. Ett par skyddade skogsområden är bra, men det blir mycket bättre om det finns natur som binder dem samman. Då kan arter ta sig över större ytor och deras antal bli större. I stället för att finansiera fler bilvägar, borde EU finansiera bivägar.


En miljon arter är hotade av utrotning, bland dem väldigt många insektsarter. Agerar vi inte nu riskerar åtgärderna att komma för sent för att rädda många arter och ekosystem. Miljöpartiet vill därför:

Att EU satsar 10 miljarder euro, huvudsakligen med medel från jordbruksbudgeten, på att återställa natur och våtmarker som människan förstört. EU ska skydda mer natur, exempelvis gammelskogar och sjöar samt havsvikar och andra marina områden.

Att EU ökar stödet till ekologiskt jordbruk och att medlemsländerna ska få införa lägre moms för ekologiska livsmedel. Användningen av bekämpningsmedel, antibiotika och konstgödsel i jordbruket behöver minska. Kemiska bekämpningsmedel med stor miljöpåverkan ska förbjudas.


Bin och andra pollinatörer är en garanti mot ekosystemkollaps. Med ett allt varmare klimat är de en nödvändighet för att inte riskera matbrist och missväxt. Man kan säga att insekterna arbetar åt naturens eget försäkringsbolag, och EU har inte betalat sin försäkringspremie. Nu är det dags att göra det.


Märta Stenevi (MP)

Partisekreterare och EP-valskandidat