Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ett hållbart samhälle behöver flyget

För oss i Halmstad har det i stället varit självklart att kombinera ett aktivt ställningstagande för behovet av en regional flygplats med mycket offensiva satsningar på att minska flygets klimatpåverkan, skriver Jonas Bergman och Magnus Uvenfeldt.
Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad. Foto: ANDERS ANDERSSON
Magnus Uvenfeldt (M), styrelseordförande för Halmstad City Airport. Foto: PRESSBILD

Den offentliga debatten om flyget har tyvärr alltför ofta landat i en ensidig diskussion om dess klimatpåverkan. I Halmstad har vi valt en offensiv väg när det gäller att minska flygets klimatpåverkan, skriver moderaterna Jonas Bergman och Magnus Uvenfeldt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Halmstad har vi valt en offensiv väg när det gäller att minska flygets klimatpåverkan. Självklart av klimatskäl eftersom klimatfrågan är en av vår tids absolut största utmaningar att lösa, men också för att vi vet hur viktig vår flygplats är för Halmstad och kringliggande kommuner. Det är en livsnerv för viktiga delar av vårt växande näringsliv, inte minst inom tjänstesektorn som står för nästan hälften av vår tillväxt i näringslivet. Flygplatsen är även en absolut förutsättning för den militära verksamheten på Halmstads garnison, där vi till exempel i dag har Sveriges enda luftvärnsregemente och är huvudort för Försvarsmaktens tekniska skola. 

 

Men vår regionala flygplats skapar också i mycket hög grad andra samhällsnyttor. Under sommarens torka var till exempel flygplatsen central för möjligheten att övervaka Halland med brandflyg, men också ambulans-, havsövervaknings- och räddningsflyg använder flygplatsen i sitt samhällsviktiga arbete.

 

Den offentliga debatten om flyget har tyvärr alltför ofta landat i en ensidig diskussion om dess klimatpåverkan, medan flygets betydelse för näringslivet och den regionala utvecklingen har hamnat i skymundan. För oss i Halmstad har det i stället varit självklart att kombinera ett aktivt ställningstagande för behovet av en regional flygplats med mycket offensiva satsningar på att minska flygets klimatpåverkan. All vår marktrafik är numera fossilfri, belysningen är utbytt till energisnål LED som försörjs med el från egna solceller och lokal vattenkraft, ankommande besökare kan ta sig till city med hjälp av hyrcyklar och för avresande resenärer erbjuds ett flertal laddplatser för elbil. 

 

Men framför allt: Samtliga flygplan som tankar i Halmstad får sedan flera år tillbaka 5 procent inblandning av biobränsle, vilket Halmstad City Airport var den första flygplatsen i Europa att kontinuerligt tillhandahålla. Vår ambition är att öka inblandningen ytterligare de kommande åren, med en fördubbling som ett första delmål.

 

Det sistnämnda är högaktuellt, efter att Maria Wetterstrand i dagarna presenterade en utredning med förslag om obligatorisk inblandning av biobränsle. Detta är något som vi välkomnar. Vi har länge – både som kommunpolitiker i Halmstad och som företrädare för Moderaterna – efterfrågat en politik som på riktigt minskar flygets klimatpåverkan, men som samtidigt visar förståelse för hur viktigt flyget är för många av Sveriges regioner. Och om vi ska rikta någon kritik mot utredningen så skulle det vara att den har lagt ambitionsnivån för lågt.

 

Det finns självklart alternativ till flyget, men det finns också en tendens att ibland alldeles för lättvindigt avfärda de fördelar som morgon- och kvällsflyg till och från huvudstaden innebär för oss i Halmstad och för våra grannkommuner. Med tåget kan en Halmstadbo i bästa fall vara i Stockholm strax före klockan 10:00, med avresa innan 05:00. Alternativet är att resa upp dagen innan och hem dagen efter, med två övernattningar i Stockholm. Ibland är detta ett mycket bra alternativ – och i åtminstone ett perspektiv ett mer hållbart resande. Men tar vi också hänsyn till övriga hållbarhetsaspekter så är det inte lika självklart att extra hotellövernattningar och arbetstimmar är lika hållbart, varken för arbetsgivaren som står för kostnaden eller för arbetstagaren som försöker kombinera sitt arbete med ett fungerande familjeliv.

 

Vår bestämda uppfattning är att flyget behövs, men också att flyget behöver minska sitt klimatavtryck. I Halmstad har vi tydligt visat att det går att kombinera dessa saker.

 

Jonas Bergman (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Halmstad

 

Magnus Uvenfeldt (M)

Styrelseordförande Halmstad City Airport