En svensk stad behöver gå före för att minska biltrafiken

David Lindh, föreläsare och klimatstrateg.
Foto: PRIVAT

Vi måste byta privatbilismen mot satsningar på hälsa och miljö, skriver David Lindh i en slutreplik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Min ambition är att diskutera möjligheterna med att Malmö kan bli den stad som tar den absolut främsta rollen i Sverige i arbetet med framtidens hållbara städer. Bilfria gator kan knyta ett stort intresse kring hållbarhet till Malmö och sätta staden på kartan i Europa och Norden. Det är inte svårt att föreställa sig att ett stort intresse uppstår kring regionen som helhet.


Att människor kan komma till Malmö och uppleva innerstadens gator utan privatbilism med en infrastruktur planerad efter gång, - cykel- och kollektivtrafik kan vara en upplevelse som inte bara kommer Malmös befolkning till del utan kan sätta Malmö på den internationella världskartan. Som jag argumenterar för i min förra artikel på Kvällsposten Debatt finns förutsättningar som gör Malmö särskilt lämpat för dessa satsningar.


I dag är det nödvändigt att ta beslut om att minska privatbilismen i städerna och byta delar av vår bekvämlighet med bil mot satsningar på hälsa och miljö. Innan min artikel publicerades kom Naturvårdsverket med en ny rapport som visade att Sveriges koldioxidutsläpp ökade under 2019 och att transporterna spelade en viktig roll för att förstå ökningen. I torsdags konstaterade Naturskyddsföreningen i en rapport att ifall transportmålet ska nås 2030 behöver bilismen i städerna halveras och en viktig strategi är transporteffektiva lösningar där mobilitet ersätter bilar. Vilken stad i Sverige ska gå före och ta ansvar i frågan om framtidens städer och visa sådana lösningar? 


Under veckan har ett debattsvar från Stefana Hoti (Mp) inkommit. Inget svar från de styrande partierna S och L eller från partier som inte tagit ställning i frågan. Jag betvivlar inte att kunskapen finns om nödvändiga minskningar av biltrafiken hos de styrande politikerna. Frånvaron av intresse speglar snarare den plats bilnormen har i dag och med förslag som utmanar normen finns alltid en risk att partier kan förlora stöd bland sina väljargrupper. 


Beslut om förändringar mot hållbara städer behövs nu. Det är under en tid det finns chans att ta ställning i frågan. Då fler personer kommer skaffa eldrivna bilar framöver eller övergå till biobränsle kommer det att påverka den allmänna inställningen hos invånarna att behålla transportinfrastrukturen planerad som den är i dag efter massbilism.


Någon stad i Sverige behöver gå före och visa hur satsningar med minskad biltrafik i innerstäderna kan se ut och vilka positiva effekter de får för hälsa, miljö och mobilitet. Nu krävs handling och en bred politisk uppgörelse i kommunfullmäktige. Malmö kan visa vägen framåt!


David Lindh

Föreläsare och klimatstrateg