Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En grönare framtid kräver EU-insatser

Said Abdu (L), kandidat till Europaparlamentet och tidigare riksdagsledamot. Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
Louise Eklund (L), regionråd och vice ordförande i Region Skånes utvecklingsnämnd. Foto: PRESSBILD

I Skåne görs flera gröna omställningar. I Landskrona är all kollektivtrafik elektrifierad och i Malmö har elbussarna börjat köra på vägarna. Det är dock alldeles tydligt att oavsett hur bra vi i Skåne arbetar med frågan, måste vi samarbeta internationellt om vi ska lyckas nå klimatmålen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Klimatförändringar och miljöförstöring är det som oroar svenskar allra mest. Det är inte konstigt. Konsekvenserna av ett förändrat klimat märks här och nu, även i Skåne. Med kust på tre sidor och ett platt landskap är Skåne extra utsatt för ett förändrat klimat. Det innebär att vi måste arbeta parallellt med å ena sidan torka och sinande grundvattennivåer, och å andra sidan översvämningar och stigande havsnivåer. 

 

Politiken måste växla upp och med kraft ta sig an dessa förändringar. Redan nu görs stora insatser på området. Sedan en dryg månad tillbaka är all kollektivtrafik i regionen fossilfri. I Malmö har de första elbussarna börjat köra. I Landskrona är all kollektivtrafik numera elektrifierad. Det gör att staden har Sveriges största flotta av eldrivna bussar. Dessa bussar är i sin tur del av en större satsning där målet är att alla egna fordon i Landskrona Stads ska drivas med fossilfri energi år 2020. I både Malmö och Landskrona sitter Liberalerna i kommunledningen. Fler kommuner bör ta efter om vi ska ha möjlighet att nå Skånes ambitiösa klimatmål. 

 

I den klimatsamverkan som Region Skåne undertecknat tillsammans med bland annat länsstyrelsen har vi tagit på oss att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent. Ambitionen är att Skåne ska ta täten och leverera mer än de nationellt satta målen. Ska detta lyckas krävs en grön omställning som innefattar både det offentliga och det privata. Det skånska jordbruket, industrin och inte minst Region Skåne spelar en viktig roll i omställningen. 

 

Ett antal faktorer avgör om vi ska lyckas med detta. En är villigheten att driva igenom innovationer som påskyndar den gröna omställningen. Här har Skåne flera spännande projekt på gång. Ett är den elväg som nu testas i Lund. Med elförande skenor i marken testas möjligheten att ladda tyngre fordon under drift. Lyckas projektet kan det helt förändra möjligheten att elektrifiera tyngre fordonstrafik och därmed minska fossilberoendet. Det är dock alldeles tydligt att oavsett hur bra vi i Skåne arbetar med frågan, måste vi samarbeta internationellt om vi ska lyckas nå klimatmålen. Här spelar EU en avgörande roll. Det finns ingen regional eller nationell åtgärd som kan påverka klimatet så positivt som om vi lyckas få samtliga EU:s medlemsländer att öka sina ansträngningar för klimatet. 

 

EU satsar bara i år 432 miljarder kronor på klimatforskning vilket motsvarar 10 procent av Sveriges BNP. Det är också när de europeiska länderna går samman som verklig förändring kan ske. De senaste åren har vi sett flera sådana exempel. Mest nyligen beslutet att påskynda utfasningen av fossilbaserade plaster.

 

Vi behöver fler sakfrågor där Europas länder går samman och tar beslut som påverkar klimatomställningen i en positiv riktning. Ett område som Liberalerna lyft fram är behovet av en europeisk koldioxidskatt. En sådan miljöskatt skulle dels kunna kompensera klimatutsläppen, dels ge incitament för att fasa ut fossila källor till mer klimatneutrala alternativ. På samma sätt skulle en gemensam europeisk flygskatt kunna ge incitament att investera i klimatvänligare bränslen. 

 

Ska vi med kraft kunna ta oss an de utmaningar vi står inför vad gäller klimat och miljö, då krävs att vi är flera som drar åt samma håll. I kampen mot föroreningar, ett förändrat klimat och koldioxidutsläpp är EU det verktyg som kan åstadkomma verklig förändring. Tillsammans kan de europeiska länderna driva igenom miljö- och klimatreformer som gör skillnad på riktigt. För Europa och Sverige, men också för Skåne. 

 

Därför är Europaparlamentsvalet i vår viktigt. Det handlar om vilket Europa vi vill ha. Det handlar om ifall vi ska lösa gemensamma utmaningar med slutenhet eller med öppenhet. Under den gångna valrörelsen ville inte ett enda parti ta till sig Liberalernas förslag på miljösatsningar inom EU. Tvärtom vill en fjärdedel av riksdagen att Sverige ska lämna EU enligt partiernas partiprogram. En sådan utveckling vore förödande. Inte minst för klimatet. Skåne och Sverige behöver mer europeiskt samarbete, inte mindre.

 

Said Abdu (L)

Kandidat till Europaparlamentet och tidigare riksdagsledamot

 

Louise Eklund (L)

Regionråd och vice ordförande i Region Skånes utvecklingsnämnd