Elkunder gynnas av långsiktighet

, skriver Erik von Hofsten och Anders Pettersson vid Lokalkraft Sverige.
Foto: SHUTTERSTOCK
Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige.
Foto: PRESSBILD
Anders Pettersson, nätexpert Lokalkraft Sverige.
Foto: PRESSBILD

Vi delar inte uppfattningen att propositionen om särskilda investeringsmedel ska dras tillbaka först, skriver Erik von Hofsten och Anders Pettersson vid Lokalkraft Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT.  I den debatt om elnätsregleringen som nu pågår finns det en risk att barnet slängs ut med badvattnet. Frågan om huruvida eljättar har tillåtits rulla över stötande stora belopp mellan olika reglerperioder får inte skymma en annan verklighet, att det finns små och medelstora kund- och medborgarägda elbolag som använder överrullningen på ett ansvarsfullt sätt och som behöver den för att kunna utveckla verksamheten utifrån kundernas och ägarnas önskemål och behov.

Vi är eniga med Rickard Nordin (C) och Niels Parrup-Petersen (C) om att det riktiga att göra nu är att regeringen bjuder in både bransch, forskare, konsumentintressen och politiken för samtal om hur vi ska få en bättre reglering framöver. Lokalkraft Sverige är beredda att konstruktivt delta i de samtalen omgående. Vi har, liksom Nordin och Parrup-Petersen, påtalat behoven länge.

Med det sagt delar vi inte uppfattningen att propositionen om särskilda investeringsmedel ska dras tillbaka först. Erfarenheterna av regleringen förskräcker. Det har skett omfattande förändringar vid varje reglerperiod. Vad som väntar vid nästa reglerperiod 2024 - 2027 är oklart. Förhoppningsvis kan vi då ha en bättre reglering på plats men tiden för att åstadkomma detta är i knappaste laget. 

Lokalkraft Sveriges medlemsföretag är kund- eller medborgarägda och har inte utnyttjat sina intäktsramar under hittillsvarande reglerperioder. Framtiden är osäker inte bara i fråga om hur regleringen kommer att se ut, utan också om hur elanvändningen kommer att bli. Och därmed hur mycket investeringar som behövs. Situationen är olika mellan olika elnätsföretag. I expansiva områden är investeringsbehoven större än i mindre expansiva områden. Vi är övertygade om att våra medlemsföretag kommer att använda överrullningspengar för att tillsäkra att kunderna får en säker elleverans till en rimlig kostnad. 

Det är sannolikt så att inte alla medlemsföretag kommer att använda överrullningspengarna men på grund av de osäkerheter som finns är det bra att de har möjlighet att göra det för att investeringar inte ska behöva skjutas på framtiden. Långsiktighet och kontinuitet i nätregleringen gynnar elkunderna.


Erik von Hofsten

Vd Lokalkraft Sverige


Anders Pettersson

Nätexpert Lokalkraft Sverige