Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Elever har rätt till en skola med höga förväntningar

Roger Haddad (L), utbildningspolitisk talesperson.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
Foto: SHUTTERSTOCK

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Lärarens insatser är den viktigaste faktorn för att höja elevernas kunskapsresultat men också kvaliteten i skolan. Liberalerna driver nationellt på för att behålla lärare och för att skärpa antagningskraven för blivande lärare för att minska avhoppen på lärarutbildningen. Men det akuta är att se till att staten och huvudmännen agerar för att locka tillbaka de tusentals lärare som lämnat yrket. 

I dag debatterar riksdagen nästa års budget för statens anslag kring utbildning och forskning. Liberalerna vill särskilt lyfta behov av åtgärder för att motverka den pedagogiska segregationen i landet. Att vi säkrar tillgången på utbildade behöriga lärare, oavsett vilken skola man går på.

Skolverkets statistik visar att andelen obehöriga lärare ökar och att det i 22 av 33 skånska kommuner så sjunker andelen behöriga lärare. Skillnaden är stora och de senaste två åren har behörigheten pendlat från under 55-65 procent behörighet till kommuner som Båstad och Lomma som ligger på drygt 80 procent lärarbehörighet. 

Kommuner och friskolor är huvudmän för skolväsendet och ytterst de som måste arbeta aktivt för att säkra kompetensen. Det finns ingen viktigare faktor om vi ska höja resultaten. Vi ser också att på vissa skolor i utsatta områden uppnår mindre än hälften av eleverna inte godkända resultat och därmed inte behörighet till gymnasieskolan. 

Skolinspektionen granskade nyligen hur kommuner med socioekonomiskt tuffare områden lyckas rekrytera och fördela sina lärarresurser. Det är uppenbart att dessa skolor har svårt att behålla behöriga lärare vilket direkt påverkar undervisningens kvalitet. Stor omsättning på rektorer och lärare ger även sämre förutsättningar att bygga upp förtroendefulla relationer mellan lärare och elev, vilket påverkar lärandet och möjligheterna att studier.

I en annan ny studie över 23 kommuner, där både Trelleborg och Hässleholm ingick, summerar inspektionen att det i över hälften av de granskade skolorna så har rektorerna inte en tydlig bild av hur elevernas kunskapsresultat ser ut på klassnivå i ämnena. Varje skola behöver följa upp alla elever individuellt för att följa kunskapsresultaten och det är centralt att rektorerna har överblick eftersom de fördelar skolbudgeten men också kan signalera uppåt till ansvariga om det krävs ytterligare åtgärder.

Skolan är en nationell angelägenhet och därför driver vi det liberala förslaget om statligt huvudmannaskap för skolväsendet. Men i nästa års budget har vi förhandlat fram satsning på skolor i utsatta områden och på ett språklyft i förskolan. Vi kan inte acceptera att kvaliteten varierar så kraftigt redan i förskolan när det gäller tillgång på förskollärare. Vi ser också ett allt större problem redan i förskolan med pedagogisk personal som inte behärskar det svenska språket. Därför måste det till fortbildningsinsatser för att höja kvaliteten. 

De skånska kommunerna behöver fram till 2033 rekrytera 21 000 lärare inom både förskola som skola. Det vi gör nu är att yrkeslärarutbildningen byggs ut och att den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) utökas. Möjligheten till validering av kompetens måste bli bättre och inte minst vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare genom (VAL), detta kommer nu att förlängas. 

Liberalerna vill också inte bara förlänga Lärarlyftet utan det borde permanentas tillsammans med VAL för att dels ge verksamma lärare möjlighet att utöka sina ämnesbehörigheter, men inte minst att de som i dag är obehöriga kan läsa in en behörighet. Elever har rätt till en kunskapsskola med höga förväntningar, men detta kräver att vi jämnar ut skillnaderna och säkrar att de elever som mest behöver de utbildade lärare också får det. 


Roger Haddad (L)

Skolpolitisk talesperson och riksdagsledamot