Elbristen hotar grön omställning i Skåne

Louise Eklund (L), regionråd i Skåne.
Foto: PRESSBILD
När Skåne får nya spår och nya tåglinjer med fler avgångar behövs mer el i järnvägarnas ledningsnät, skriver Louise Eklund (L).
Foto: SHUTTERSTEOCK

Skånska klimatsatsningar, investeringar och företagsetableringar riskerar att utebli när tillgången på el inte kan garanteras. Det är hög tid att regeringen och ansvarigt statsråd Anders Ygeman (S) agerar, skriver regionrådet Louise Eklund (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag arrangerar Liberalerna i Region Skåne ett seminarium om den skånska elförsörjningen. Bakgrunden är larmrapporterna om hotande elbrist i Sydsverige. Läget är kritiskt. Klimatsatsningar, investeringar och företagsetableringar riskerar att utebli när tillgången på el inte kan garanteras. 


Konsekvenserna ser vi redan. I fjol fick batteriföretaget North Volt nej på sin ansökan om att bygga Europas största batterifabrik i Skåne eftersom kapaciteten i nätet inte räckte till. Och så sent som i förra veckan meddelade brödföretaget Pågen, en av Malmös största privata arbetsgivare, att man tvingas skrinlägga planerna på att bygga ut sin verksamhet. Anledningen är att företaget inte hittat någon elleverantör som kan garantera det ökade behovet av el. Pågen överväger nu att flytta verksamheten. Även ventilationsföretaget Lindab har valt att investera utanför Skåne på grund av brister i elförsörjningen.


Vi liberaler ser med stor oro på detta. Elbrist ska inte hindra företagande och göra att Skåne går miste om nya arbetstillfällen.


Även den gröna omställning som vi i Skåne är mitt uppe i hotas om tillgången på el inte kan garanteras. Detta gäller inte minst elektrifieringen av kollektivtrafiken och nya tekniska lösningar på infrastrukturområdet. Redan i dag rullar elbussar i flera skånska städer. I Landskrona finns Sveriges största flotta av eldrivna stadsbussar. Utanför Lund testas just nu elväg där tanken är att elfordon, i första hand stadsbussar, ska kunna laddas i farten genom laddskenor i vägbanan - ett unikt projekt som kan komma att påskynda omställningen till fossilfritt resande avsevärt. För att Skåne inte ska tappa farten i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle måste leveransen av el säkras.


Skåne har också nya elberoende anläggningar i form av ESS och Max IV i Lund. Lägg därtill kraftigt utökad järnvägstrafik. När Skåne får nya spår och nya tåglinjer med fler avgångar behövs mer el i järnvägarnas ledningsnät. 


Kärnan i problemet är att tillgången på el är ojämnt fördelad i Sverige medan överföringskapaciteten i stamnätet är bristfällig. I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige råder det motsatta förhållandet. Befolkningsökning, växande städer med mer kollektivtrafik samt effektkrävande investeringar gör att vi konsumerar mer och mer el. Elkonsumtionen i Skåne är ungefär fyra gånger större än den regionala elproduktionen.


För att motverka effektbrist i Sydsverige måste därför de nationella elnäten kunna transportera den el som produceras i landets norra delar. Men de nationella elnäten har inte byggts ut i södra Sverige i den omfattning som varit nödvändig. Svenska kraftnät har inte tillräckligt kraftfulla stamnät för att förse Sydsverige med de effektmängder som vi behöver. Det är helt enkelt för trångt i näten. 


På uppdrag av regionstyrelsen i Skåne gjordes i vintras en genomgripande kartläggning om den skånska elförsörjningen. Rapporten pekade särskilt på att förseningen av Sydvästlänken, som ska överföra el mellan mellersta och södra Sverige, är en viktig orsak till effektbristen i Skåne. Att driftsättningen av Sydvästlänken skjutits upp gång på gång är mycket bekymmersamt. 


Liberalerna i Skåne har flera gånger uppmärksammat den hotande elbristen i Sydsverige och uppmanat regeringen att ta frågan på allvar. Med dagens seminarium vill vi öka trycket i frågan ytterligare. Det är hög tid att regeringen och ansvarigt statsråd Anders Ygeman (S) agerar. Elnäten måste klara att leverera el i hela Sverige. Skåne ska inte hamna på undantag.  


Louise Eklund (L)

Regionråd i Skåne