Ekologiskt jordbruk löser inga problem

Att från politiskt håll basunera ut att vi ska öka självförsörjningsgraden och samtidigt ställa om till ekologiskt lantbruk är en utopi, skriver Örian Wedekull och Edward Nordén.
Foto: SHUTTERSTOCK
Örian Wedekull (MED), jordbrukare och medlem Medborgerlig Samling Skåne.
Foto: PRESSBILD
Edward Nordén (MED), jordbrukare och jordbrukspolitisk talesperson Medborgerlig Samling.
Foto: PRESSBILD

Efterfrågan på mat kommer att öka väsentligt och Sverige ligger i absolut toppklass på att producera mat vad avser lågt klimatavtryck. Varför då sänka matproduktionen med ökning av ekologisk produktion, skriver Örian Wedekull och Edward Nordén från Medborgerlig Samling Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige har blivit importberoende av mat på en problematisk nivå. Svenska regeringens, liksom riksdagens mål, är att öka den ekologiskt producerade arealen i Sverige till 30 procent samt att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen år 2030 skall utgöras av ekologiska produkter. Det är nästan en fördubbling från dagens nivåer. 


Den nya landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) sitter med den antagna livsmedelsstrategin där livsmedelsproduktionen ska öka, samtidigt som hon vill styra mer åt ekologisk produktion. Hon utesluter inte någon form av subventioner eller ökad politisk styrning för att fler ska välja ekologiskt. 


Med fjolårets spannmålsskörd i färskt minne speglar det väl vad en övergång till ekologiskt lantbruk skulle få för konsekvenser: halverade skördar. Detta samtidigt som världens totala livsmedelsproduktion måste öka med 50 procent till år 2050 för att klara den globala livsmedelsförsörjningen. 


Efterfrågan på mat kommer att öka väsentligt och Sverige ligger i absolut toppklass på att producera mat vad avser lågt klimatavtryck och hög livsmedelssäkerhet. Varför då sänka matproduktionen i Sverige genom att öka den ekologiska produktionen när den vanliga produktionen är bättre för klimatet – med konsekvensen att i stället behöva importera utländsk mat som är sämre för människors hälsa, miljö och klimat. Notera även att hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne, och hälften av vår svenska livsmedelsindustri är skånsk. Det ger en stark sårbarhet inför politiska beslut som inte har en gedigen konsekvensanalys.


Att då från politiskt håll basunera ut att vi ska öka självförsörjningsgraden och samtidigt ställa om till ekologiskt lantbruk är en utopi. En utopi som medför ökat kväveläckage, högre koldioxidutsläpp, lägre skördar och ibland till och med sämre livsmedelssäkerhet. 


Med jämna mellanrum blir vi påminda om problem med utländska livsmedel. Senast var det icke livsmedelsklassat importerat kött från Polen som serverades till våra barn. Sverige har den lägsta användningen av antibiotika i vår animalieproduktion, detta i en tid där larmen om antibiotikaresistens i andra länder duggar tätt. Ingen antibiotika ges i förebyggande syfte. 


Sverige är unikt med mycket hårda djurskyddslagar liksom en mycket restriktiv användning av växtskyddsmedel med dokumentation som ideligen kontrolleras av myndigheter och kontinuerlig certifiering. Att missgynna säker mat med lägre belastning på miljön till fördel för import är inte seriöst. Det handlar inte om produktionssätt eller matnationalism utan om seriösa avvägningar av mätbara effekter. 


Politiskt sett har de existerande riksdagspartierna med kommunpolitiker visat att de inte har lyckats leverera. Många kommuner köper in importerat livsmedel till bland annat våra barn som producerats på ett sätt som är förbjudet i Sverige. Det är varken acceptabelt eller rimligt. 


Sverige måste nu ha en jordbrukspolitik värd namnet. Tanken med ekologiskt som lösning på dessa utmaningar må vara god, men för att på sikt klara Sveriges, och världens, livsmedelsförsörjning är det fel väg att gå. Som ett första steg, börja med att köpa in livsmedel som produceras efter svenska lagar och regler till våra skolor, sjukhus och äldreboenden, och se sedan till att skapa livskraftiga jordbruksföretag som klarar kriser. 


Örian Wedekull (MED)

Jordbrukare och medlem Medborgerlig Samling Skåne


Edward Nordén (MED)

Jordbrukspolitisk talesperson Medborgerlig Samling samt jordbrukare