Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

E6:an måste byggas ut i västra Skåne

Niklas Karlsson (S), riksdagsledamot från Landskrona. Foto: Pressbild
Per-Arne Håkansson (S), riksdagsledamot från Åstorp. Foto: Pressbild
E6:an behöver byggas ut till trefiligt, anser två S-riksdagsledamöter. Foto: LASSE SVENSSON

Att bygga ut E6:an talar inte emot bättre tågförbindelser. Båda trafikformerna behövs, skriver två S-riksdagsledamöter. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Motorvägen E6 behöver byggas ut med fler trefiliga avsnitt. Den är som en pulsåder i västra Skåne, en region som växer befolkningsmässigt år efter år, och som spelar roll också för trafikflödet österut då E22 möter i Malmöområdet. Befolkningen ökar snabbare än genomsnittet för Sverige. Infrastrukturen behöver byggas ut för att möta ett ständigt växande behov. För den som färdas i bil eller buss på vägen är köbildningar på grund av uppkomna trafiksituationer mer eller mindre ett ständigt inslag. 

 

Trafikvarningar i radion i samband med morgon- och kvällsrusningar har blivit nästan dagliga inslag. Transittrafik till och från kontinenten och Skandinavien likaväl som ökad regional trafik i Malmö-, Lund-, Landskrona-, Helsingborgs- och Ängelholmsregionen är betydande orsaker. I en motion inlämnad till riksdagen pekar vi på vikten av att satsa på att bredda E6 med fler trefiliga avsnitt. Åtgärder för att minska köer vid på- och avfarter behövs. 

 

Är det då inte bättre att satsa på spårbunden trafik och få ner bilåkandet istället för att satsa ytterligare på vägutbyggnad, invänder kanske någon? Det handlar inte för oss om att ställa tågtrafik mot bilar. De satsningar som behöver göras på E6 handlar om att att lyfta fram säkerhet och tillförlitlighet. De satsningar som görs måste ta sikte på framtiden, ett perspektiv på många år framåt. Utveckling och innovation sker inte minst inom bilindustrin. Elbilar och biogasfordon är på gång. De blir framtidens fordon på en väl utbyggd och anpassad E6:a. Insatser krävs; vi vet att det pågår projekt och planering. Och det är i detta sammanhang just E6:an behöver lyftas fram. Ett nav i skandinavisk infrastruktur! 

 

Vid Glumslövs backar finns på ett kort avsnitt över krönet trefilig motorväg. På fler avsnitt av vägen behövs trefilig motorväg.

 

Det finns också anledning se över på- och avfarter för att undvika köbildningar som uppstår. En hel del förbättringsarbeten är också redan planerade och på gång på E6:an. Av dessa kan nämnas Trafikplats Rebbelberga i Ängelholm som nyligen byggts om för ett bättre trafikflöde vid på- och avfarten till motorvägen och flygplatsen. Bland kommande projekt som är på gång är trafikplats Lundåkra söder om Landskrona. Cirkulationsplatsen, av- och påfarter, vid avfarten Flädie/Lund ska vad vi förstår också breddas.

 

Det som sker i år och nästa år är bra, men för att lyfta just E6:ans behov i konkurrens med många andra vällovliga projekt i landet, så ser vi det som angeläget att driva frågan även politiskt. Det handlar om jobb, utveckling och tillväxt inte enbart i perspektivet västra Skåne utan som vi ser det för hela Sverige.

 

Niklas Karlsson (S)

Riksdagsledamot från Landskrona, Skåne läns västra valkrets

 

Per-Arne Håkansson (S)

Riksdagsledamot från Åstorp, Skåne läns norra och östra valkrets        

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!