Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

E6 avgör Skånes framtid

Stephan Müchler, VD vid Sydsvenska Handelskammaren. Foto: ROGER NELLSJÖ

Järnvägen kommer aldrig kunna ta över all trafik som behöver ske på E6:an till och från bland annat Malmö, Trelleborg och Ystad. E6:an måste komma med i den kommande tolvårsplanen för infrastruktur, skriver Stephan Müchler vid Sydsvenska Handelskammaren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sommaren dröjer kvar ännu en tid men för många avslutas nu semestern och det är dags att med förnyade krafter ta sig an höstens arbete. Fast även om själva jobbet stimulerar är det många som fasar för resan fram och tillbaka. Just denna höst är detta särskilt intressant att fundera på eftersom det är nu som planerna för svenska järnvägar och vägar de kommande tolv åren ska ta form. Först i regionerna och på Trafikverket och sedan i regering och riksdag.

 

Sydsverige har genom satsningar på väg och järnväg successivt fått allt större och mer effektiva arbetsmarknader i Sydsverige. Skånes västkust ståtar i dag med en sammanhållen lokal arbetsmarknad på över miljonen personer som därmed faktiskt är den näst största lokala ekonomin i Sverige. Detta är bra för det ger vinster i effektivitet eftersom en stor arbetsmarknad innebär att fler kan hitta just det jobb där de passar bäst socialt och kompetensmässigt.

 

Den här fördelen uppstår tack vare ökad rörlighet och att fler reser lite längre till jobbet. Pendling med tåg är en framgångssaga de senaste åren på så sätt att resandet ökat kraftfullt. Men kapaciteten på spåren har inte alls hängt med och därför är det bra att det ser ut att bli fler spår genom Skåne.

 

I praktiken är det dock väldigt många som behöver ta bil eller regionbuss till jobbet. Ett stråk som haft en enorm tillväxt är E6 längs Västkusten. Idag ser vi dagliga exempel på trafikstörningar, även mitt under semestern. Situationen är faktiskt så allvarlig att den kan leda till att vår stora lokala ekonomi krymper. Folk börjar helt enkelt undvika att söka jobb längs vägen. Då vänds utvecklingen. Färre får jobb och färre får rätt jobb. Det har vi inte råd med. Det har AB Sverige inte råd med.

 

Detta är ett konkret hot mot vår förmåga att skapa välfärd och det är viktigt att den här utmaningen inte underskattas. Det pågår nu en undersökning inom Trafikverket som tittar på vägen, men det finns risk att det arbetet inte hinner fångas upp i den sammanhållna planeringen för investeringar och att lösningarna inte blir tillräckliga.

 

Sydsvenska Handelskammaren kommer därför att följa arbetet med E6:an noga under hösten och bidra med analyser och förslag. Vår utgångspunkt är att det inte går att komma förbi att det i grunden är en fråga om plats på vägen. Öresundsregionen kommer att få allt mer transfergods på väg, alltså lastbilar som passerar regionen. Prognoser tyder på mycket kraftigt ökad transittrafik mot viktiga nav som Trelleborg. Detta är en fråga som lär få ökad uppmärksamhet framöver. 

 

Å ena sidan är det självklart av stor betydelse att varor kan levereras säkert och effektivt. Å andra sidan blir denna trafik allt oftare ifrågasatt eftersom den delar utrymme med pendlingen som är väldigt betydelsefull för ekonomisk tillväxt och kompetensförsörjning i näringslivet. I Centraleuropa är detta en levande och intensiv politisk debatt som lär komma även till vår region.

 

Samtidigt behöver vi skapa fler jobb. Det kommer näringslivet också att göra om vi kan ha stora arbetsmarknader som erbjuder rätt kompetens. Ett mycket effektivt sätt att bidra till företags kompetensförsörjning är att förse en region med flexibla och bekväma pendlingsstråk. Kombinerat med den flexibilitet som smarta vägar med trafikövervakning kan erbjuda behövs därför bättre kapacitet på E6.

 

Region Skåne och berörda kommuner har varit framgångsrika med att skapa allt bättre förutsättningar för pendling. Men hittills har Region Skåne varit alldeles för passiv när det gäller frågan om E6. Detta gör att vi riskerar att E6 inte kommer med i den kommande tolvårsplanen.

 

Vi får inte glömma vägtrafikens betydelse för pendlingen. Järnvägen kommer aldrig kunna ta över all den trafik som av olika skäl behöver ske på väg. Dels finns inte kapaciteten, dels passar helt enkelt inte all pendling för tåg. Det är viktigt att vi uppmärksammar detta och är tydliga. Vi kan skapa mer tillväxt och fler jobb. Men vi behöver rätt miljö för det. I det sammanhanget är det helt centralt med en sydsvensk E6 som levererar säker pendling för fler människor.

 

Stephan Müchler

VD, Sydsvenska Handelskammaren

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!