Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dra dubbelspår Malmö-Göteborg

Göteborg Centralstation. Foto: NORA LOREK
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot från Malmö valkrets. Foto: RIKSDAGEN
Jonny Cato Hansson (C), riksdagsledamot, Skåne läns västra valkrets. Foto: RIKSDAGEN

Att det saknas dubbelspår längs hela Västkustbanan som förbinder Malmö och Göteborg med varandra gör hela Sverige sårbart. Det är dags att erkänna att Stockholmsnormen måste ge vika, skriver riksdagsledamöterna Niels Paarup-Petersen (C) och Jonny Cato Hansson (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige är ett land beroende av handel och bra kommunikationer till våra grannländer. För virket, malmen och de högteknologiska industriprodukterna från Norrland såväl som för råget, turistnäringarna och IT-företagen i Skåne är vägarna och järnvägen som går över Öresund särskilt avgörande. Det är över Öresund som den svenska exporten flödar och människor reser för att ta sig till Sverige för att bidra i den svenska ekonomin. Men denna avgörande farväg består i dag av endast en enskild fast förbindelse, nämligen Öresundsbron. 

 

Ingen annanstans i Sverige är pendlare, varutransporter och resande i den omfattningen som ses i Öresundsregionen bundna till en enskild förbindelse. En förbindelse som redan nu spås nå sin kapacitetsgräns inom överskådlig tid när Fehmarn Bält förbindelsen mellan Danmark och Tyskland står klar i slutet av 2020-talet. För att säkra framtidens transporter av människor och varor måste ytterligare förbindelser skapas mellan Sverige och Danmark.

 

Samtidigt är förbindelserna längs Västkusten mellan Malmö och Göteborg oerhört sårbara. Det finns inte ens dubbelspår längs hela Västkustbanan som förbinder Sveriges andra och tredje största stad. Samtidigt vill Trafikverket prioritera 4-spår mellan Stockholm och Uppsala. Man måste nog vara bländad av Stockholmsnormen för att inte se en tydlig favorisering av Mälardalen framför Västkusten och Öresund. 

 

För att utveckla Sverige måste potentialen i Öresundsregionen och övriga Västkusten realiseras. Det saknas grundläggande strategisk infrastruktur samtidigt som avgörande investeringar för regionernas utveckling ligger i malpåsen. 

 

Som riksdagspolitiker från Skåne har vi motionerat om tre strategiska investeringar som är avgörande för att nyttja hela Öresundsregionens och Västkustens potential.

 

• En ytterligare fast förbindelse, HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, skulle bli en viktig del i Sveriges infrastruktur, förhindra flaskhalsproblematik och minska trafikproppar såväl inom som till och från Öresundsregionen. HH-förbindelsen skulle binda samman Öresundsregionen och minska restiden vilket skulle leda till ökad arbetsmarknadsintegration, större bostadsmarknad, ökad tillgång till utbildning, forskning och utveckling av regionen som besöksdestination. Förbindelsen skulle enligt ett flertal studier bli självfinansierande och vara en avgörande transportled mellan Sverige och Europa när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar.

 

• En Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn som kopplas ihop med Köpenhamns Metro skulle kunna ha avgång varannan minut och ha en restid från Malmö Central till Köpenhamn Hovedbanegård på bara cirka 20 minuter, inklusive fem stopp på vägen. Antalet personer som kan nå ett arbete på andra sidan Sundet inom en timme skulle öka från 1,3 miljoner till 2,3 miljoner.  Det är en massiv förbättring av möjligheterna för sydsvenska företag, offentliga verksamheter och arbetstagare. 

 

• Västkustbanan, järnvägen mellan Oslo och Köpenhamn, förbinder cirka 8 miljoner av Skandinaviens invånare. Redan tidigt på 1990-talet beslutade riksdagen om utbyggnad av dubbelspår längs hela sträckan men ännu är vi inte i mål. Dubbelspår skulle innebära ökad kapacitet med fler avgångar, kortare restider och ökad punktlighet. Att dubbelspår dras på de sista delarna av Västkustbanan måste vara en absolut prioritet för kommande infrastrukturinvesteringar. 

 

Utöver dessa investeringar är det viktigt att se över de finansiella förutsättningar för den infrastruktur som byggs. 

 

Bara i Öresund är den mest grundläggande och strategiska infrastrukturen användarbetald. Ska skåningarna betala för den infrastruktur de använder på väg till jobbet bör åtminstone pengarna återgå till investeringar i infrastruktur i samma region. Därför har vi föreslagit att överskottet från Öresundsbron ska kunna användas till regionala infrastrukturinvesteringar. Att säkra bättre förbindelser över Öresund borde vara en självklar prioritering att använda överskottet till.

 

Det är dags att prioritera infrastrukturen i Sveriges befolkningscentrum. Åtminstone om man menar allvar med att hela Sverige ska utvecklas.

 

Niels Paarup-Petersen (C)

Riksdagsledamot från Malmö 

 

Jonny Cato Hansson (C)

Riksdagsledamot Skåne läns västra valkrets

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!