Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Detta gäller om skolorna i Malmö

Sara Wettergren (L), skolkommunalråd Malmö och ordförande i Grundskolenämnden.Foto: PRESSBILD
Sanna Axelsson (S), vice ordförande i Grundskolenämnden Malmö.Foto: PETER KROON

Vi vill vara tydliga med att det inte kommer att vara nödvändigt med stora uppsägningar av skolpersonal i Malmö, skriver skolpolitikerna Sara Wettergren (L) och Sanna Axelsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den senaste tidens rapportering om befarade besparingar på skolor i Malmö nästa år har väckt både frågor och oro. Vi förstår det. Vi är många som månar om skolan och dess centrala roll för att skapa en god framtid för våra barn och unga. I Malmö ska alla kunna utvecklas och ha möjligheten att nå sin fulla potential. Vi är också väl medvetna om hur mycket skolorna kämpar för att hålla sin budget och samtidigt tillmötesgå varje elevs behov och rekrytera behörig personal. I många sammanhang nämns en väl fungerande skolgång som avgörande för att förebygga stora samhällsproblem, som att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet. Det ligger enorma krav och förväntningar på skolan – mer eller mindre rimliga. 

 

Precis som nästan alla kommuner runtom i landet står Malmö inför en tuff ekonomisk situation de kommande åren, med vikande ekonomisk konjunktur och ökat välfärdsåtagande. Samtidigt har vi ett bättre utgångsläge än många andra tack vare ett samlat överskott. Vi vill vara tydliga med att det inte kommer att vara nödvändigt med stora uppsägningar av skolpersonal, såsom det i vissa sammanhang framställts de senaste dagarna. 

 

Kommunledningens budget för 2020, som antogs så sent som förra veckan, präglas av en stramare ekonomisk politik, men också av tydliga prioriteringar och fokus på respektive nämnds kärnuppdrag. Samtliga skolnämnder har fått den högre indexuppräkningen, i jämförelse med många andra nämnder. Grundskolan har fått en särskild satsning på 27 miljoner kronor samt ett hyresstopp som ger ytterligare sju miljoner. Det betyder att grundskolan sammantaget får 325 miljoner mer att röra sig med 2020 jämfört med i år.

 

Vi har därtill avsatt särskilda resurser till arbetsmarknads- och socialnämnden för att arbeta förebyggande med barns och ungas trygghet, samt till skolsatsningen inom familjehemsvården (Skolfam), vars verksamhet syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma möjligheter att lyckas i skolan som andra barn. 

 

Faktum är att vi under en lång period gjort stora satsningar på skolan. Mellan 2013 och 2020 har budgeten för grundskolan ökat med 56 procent. Detta ska jämföras med elevökningen på 43 procent. Under samma tid har också gymnasiebehörigheten ökat från 80,4 till 85,1 procent.

 

Nu påbörjar varje nämnd arbetet med att fördela resurser utifrån de anslag man tilldelats – så även grundskolan. Grundskolenämnden beslutar om sin budget den 17 december. Vi vill därmed understryka att inga beslut är fattade gällande skolornas förutsättningar. Från den politiska ledningens sida har vi däremot varit tydliga med att alla eventuella effektiviseringar som behöver göras först och främst ska ske på central administration, och att så mycket pengar som möjligt ska ut i verksamheten där de gör skillnad. Vi vill säkerställa att vi kan bibehålla en god kvalitet på undervisningen och arbetsvillkoren för skolpersonal. 

 

I det förslag till budget för Malmös grundskolor som helt nyligen tagits fram kommer elevpengen att ligga i nivå med förra året. 

 

Om denna budget antas behöver alltså skolorna inte göra några större nedskärningar av denna anledning. Däremot kan det alltid finnas olika skäl till att en enskild skolas budget påverkas. Det kan till exempel handla om att elevunderlaget förändras. 

 

Kommunfullmäktige beslutade också förra veckan att samverkan mellan de tre skolförvaltningarna ska stärkas. Skolan måste ha koll på vartenda barn från förskolan till gymnasiet och göra sitt yttersta för att alla ska kunna gå vidare till fortsatt utbildning eller arbete. 

 

Uteblivna statsbidrag har varit ett återkommande huvudbry under året och något som påverkat inte minst skolans budget. Utan bättre villkor och framförhållning från statens sida blir det svårt att åstadkomma en långsiktigt hållbar finansiering av skolan. Genom fortsatt enträget arbete för att förändra detta hoppas vi kunna frigöra ännu större resurser till undervisning och elevhälsa på Malmös skolor nästa år.

 

Sara Wettergren (L)

Skolkommunalråd Malmö och ordförande i Grundskolenämnden

 

Sanna Axelsson (S)

Vice ordförande i Grundskolenämnden Malmö