Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Det ska vara självklart med hållbara transporter

Vi vill se satsningar på biodrivmedel, som är avgörande för att nå klimatmålen, vid sidan av elektrifieringen, skriver Marcus Dahlsten, Tina Thorsell och Caj Luoma vid Transportföretagen.
Foto: SHUTTERSTOCK
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.
Foto: PRESSBILD
Tina Thorsell, chef samhällspolitik Transportföretagen.
Foto: PRESSBILD
Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.
Foto: MAGNUS SANDBERG

Goda förhållanden för transportsektorn gynnar gröna investeringar. De skånska företagen står redo, men klarar inte omställningen på egen hand. Vi behöver nu se omfattande elinvesteringar med en rejäl satsning på att bygga ut laddinfrastrukturen, skriver Marcus Dahlsten, Tina Thorsell och Caj Luoma vid Transportföretagen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Handeln är en förutsättning för kulturutbyten, ekonomisk tillväxt, välstånd och innovationer inte minst för Öresundsregionen med sitt centrala, strategiska läge mellan Sverige och Danmark. Handeln är den näst största branschen sett till sysselsättning i Skåne samtidigt som Skåne placerar sig på en andra plats gällande antalet anställda inom handeln. Men ska handeln kunna utvecklas, behövs hållbara och tillförlitliga transporter. Intresset för ekologiska, kravmärkta, hållbart tillverkade produkter har ökat kraftigt de senaste åren. Men hur är det med intresset för hållbara transporter? 

Ska transportsektorn nå klimatmålen genom att minska sina utsläpp med 70 procent till 2030, behöver fler engagera sig för hållbara transporter. Det ska vara lika självklart med hållbara transporter som att köpa kravmärkta livsmedel i butiken. Det kan handla om några få kronor extra, ofta är valet bara ett klick bort när du e-handlar. Och just utvecklingen av e-handeln är explosionsartad. I Skåne finns flera stora e-handelsaktörer etablerade, vilket i sin tur ställer krav och utmaningar på hållbara transporter. 

En hållbar transport innebär hållbara drivmedel och effektiva fordon, en hög trafiksäkerhet och en bra personalpolitik. Det betyder självklart även att skatter och avgifter är betalda och att alla tillstånd som krävs är på plats. En hållbar transport innebär också en hållbar kompetensförsörjning, att det finns förare med rätt kompetens. 

Samtidigt behövs långsiktiga strategier från politiskt håll. Vi vill se satsningar på biodrivmedel, som är avgörande för att nå klimatmålen, vid sidan av elektrifieringen. I dag importerar vi 80 procent av det biodrivmedel vi använder. Sverige har goda förutsättningar för egen produktion av biodrivmedel och därför behöver en inhemsk produktion utvecklas och etableras. Det är även viktigt att regeringen driver frågan i EU om fortsatt skattefrihet för biodrivmedel efter 2021. 

Regeringens ambition att snabba upp takten på elektrifieringen är välkommen. Transportföretagen är både som organisation och genom sina medlemmar närvarande i den nytillsatta elektrifieringskommissionen. Vi behöver nu se omfattande elinvesteringar. Framför allt behövs en rejäl satsning på att bygga ut laddinfrastrukturen.  

Effektiva transporter är en viktig del i arbetet för hållbara transporter. Matematiken är enkel: längre lastbilar som kan lasta mer gör att det behövs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Därför behöver fler vägar i Sverige öppnas upp för tyngre transporter. En ännu större samhällsekonomisk vinst uppnås om det ges förutsättningar för längre lastbilar. För ett år sedan lämnade Trafikverket förslag till regeringen om att öppna upp 450 mil väg för transporter med längre lastbilar upp till 34,5 meter. Det är en reform som skulle vara mycket lönsam. Förslaget är berett och nu väntar vi bara på att regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen detta uppdrag. 

Elektrifieringen innebär även behov av satsningar i utbildningssystemet. Yrkeslärarnas kompetens och tillgången till rätt teknik måste spegla den utveckling vi befinner oss i. Läroplaner måste ses över allt oftare för att hålla jämna steg med näringslivets behov. En viktig insats är etablerandet av Motorbranschcollege där bransch och näringsliv samverkar för att eleverna ska få rätt kompetens. Här ligger Skåne i framkant: MBC finns i dag i Malmö, Helsingborg, Ystad och i Kristianstad. Vi vill även nämna den högaktuella dimensioneringsutredningen som föreslår att det vid fördelningen av platser i utbildningssystemet ska tas större hänsyn till arbetsmarknadens behov. För transportsektorns del välkomnar vi huvuddragen i utredningen och ser fram emot det politiska arbetet med utredningens förslag. 

Goda förhållanden för transportsektorn gynnar gröna investeringar. De skånska företagen står redo, men klarar inte omställningen på egen hand. Ska transportsektorn nå 70-procentsmålet till 2030 behöver alla bidra med ett aktivt medvetande och engagemang. Samtidigt som politiken spelar en avgörande roll för det transportsmarta samhället och en hållbar julhandel. 


Marcus Dahlsten

Vd Transportföretagen


Tina Thorsell

Chef samhällspolitik Transportföretagen


Caj Luoma

Chef kompetensförsörjning Transportföretagen