Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det krävs mer än straff för att skapa trygghet

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö. Foto: PONTUS ANDERSSON

En förutsättning för ett tryggt samhälle är en stark välfärd, gemenskap och solidaritet, med välfungerande familjer och institutioner, skriver Magnus Olsson, SD:s oppositionsråd i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Malmös problem med kriminalitet och otrygghet har den senaste tiden flitigt debatterats i media. Både Alliansen och Socialdemokraterna har kommit med olika utspel och förslag. Jag tänker inte ge mig in i debatten kring vilka eller vilket parti som kan tyckas ha upphovsrätten till många av förslagen. Det viktigaste är att debatten tar fart och att de olika partierna presenterar sina förslag.

 

Utgångspunkten för oss sverigedemokrater är att Malmös ska präglas av lag och ordning. Dessvärre är i dag både tryggheten och säkerheten allvarligt hotad. Allt fler områden i Malmö är enligt polisen särskilt utsatta för olika former av kriminalitet och otrygghet. Organiserad brottslighet breder ut sig och hänsynslösa skottlossningar och hot mot rättsväsendet blir allt vanligare. För oss i Sverigedemokraterna är det oacceptabelt. För att komma till rätta med den utveckling som sker i dagens Sverige och Malmö behövs omfattande reformer. Det behövs en ny kriminalpolitik och kraftiga satsningar på rättsväsendet för att återskapa trygghet och harmoni bland medborgarna.

 

Sverigedemokraterna vill att alla brott ska bekämpas. Vi vill att fler brott utreds, fler brottslingar grips och att fler ställs inför rätta. Påföljder ska vara tydliga, rättsäkra, avskräckande och ge brottsoffer upprättelse. Alla Sveriges medborgare ska känna en trygghet i att polisen finns tillgänglig för skydd och hjälp, att brott utreds och att brottslingar döms till rättvisa straff. 

 

Enbart straff kan dock inte göra Sverige och Malmö tryggt. En förutsättning för ett tryggt samhälle är en stark välfärd, gemenskap och solidaritet, med välfungerande familjer och institutioner. En trygg uppväxt för barnen och ett omhändertagande av samhällets svaga grupper är en central politik för trygghet. Dock kan vi inte öka tryggheten utan att bekämpa brottsligheten. 

 

Vi sverigedemokrater menar att det ska upprättas ett starkt och fullgott gränsskydd och detta för en bättre kontroll på vilka personer som vi släpper in i landet. Ett fullgott gränsskydd får också den effekten att droger och vapen av olika slag inte släpps in i landet. Vi kan med vårt förslag även försvåra för utländska stöldligor som i dag med lätthet passerar våra gränser. 

 

Enligt polisen i Malmö behövs minst 200 nya poliser och då både vad gäller inre och yttre tjänst. För att underlätta polisen arbete men också för att använda befintliga polisära resurser på bästa sätt vill vi Sverigedemokrater att brottsförebyggande kameraövervakning ska tillåtas i större utsträckning än vad som är fallet i dag. 

 

När polisen har fullföljt sitt uppdrag är det en självklarhet att straffen måste skärpas, framför allt för våldsbrott, vapenbrott och sexualbrott. Vid upprepad brottslighet ska övre delen av straffskalan tillämpas och livstidsstraff ska också vara på livstid. Vi sverigedemokrater men nu även Moderaterna vill göra en ny undersökning med hjälp av Brå, om koppling mellan brott och invandring. Vi måste helt enkelt ha fakta på bordet för att göra de rätta politiska prioriteringarna. 

 

Dessa förslag är bara några av de åtgärder som krävs på riksplanet för att det ska svida i skinnet på de kriminella och då framför allt på de mångkriminella. Malmö stad och de styrande partierna har lite sent om sidor börjat inse att något måste göras. Detta är givetvis bra, men vi får inte tro att enskilda punktinsatser gör skillnad i det långa loppet. Det krävs uthållighet, långsiktighet och framför allt ekonomiska satsningar för att nå resultat. På det kommunala planet i Malmö föreslår vi sverigedemokrater:

Anställ kommunala ordningsvakter

Kraftsamla mot våldsbejakande extremism

Utökat stöd till brottsoffer

Kommunal satsning med statliga myndigheter mot det ”svarta” Malmö

Paus av mottagandet av nyanlända till staden

 

Om vi sverigedemokrater får inflytande i Malmö efter valet kommer vi aktivt stödja de partier som inser att ett återskapande av tryggheten i Malmö, är en absolut nödvändighet och att alla befintliga resurser som kan uppbäras, måste satsas för alla Malmöbors skull. 

 

Magnus Olsson (SD)

Oppositionsråd i Malmö

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!