Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Det gnisslar om tandvårdspriserna

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Amani Loubani (S), tillträdande vice ordförande i styrelsen för Folktandvården Skåne AB.
Foto: PRESSBILD

Folktandvården i Skånes prishöjningar slår hårt mot enskilda skåningar. Tandhälsan blir allt mer och mer en onödig klassmarkör, skriver regionpolitikerna Anna-Lena Hogerud (S) och Amani Loubani (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nyheten slog ned mitt i julstöket förra året: Folktandvården i Skåne höjer priserna. I flera fall med riktigt stora summor. En vanlig tandläkarundersökning kostar nu nästan 1 000 kronor. Den som behöver dra ut en tand kan i värsta fall behöva betala ytterligare 2 190 kronor, en prisökning på hela 530 kronor. Referensprislistan, som infördes i syfte att öka patienternas makt och hålla priserna nere, slängs rakt ut genom fönstret.


Vi socialdemokrater kritiserade höjningen hårt, för vi ser vad den kommer att innebära. Enligt Socialstyrelsen avstod 15 procent av de vuxna den tandvård som de egentligen hade behov av redan innan höjningen. Det vanligaste skälet var att de inte hade råd. Bland personer mellan 25 och 34 år var andelen ännu högre. Arbetslösa och sjukskrivna är särskilt utsatta och halkar efter allt mer. Att lägga stora höjningar på redan höga priser kommer bara att öka ojämlikheten. Tandhälsan blir en allt starkare klassmarkör. Vi är på väg tillbaka till den tid då det syntes vad du tjänade när du öppnade munnen.


Vi vet också att dålig tandhälsa, liksom andra klassmarkörer, går i arv. Ju sämre tänder föräldrarna har, desto större är risken för att barnen får hål i tänderna, trots att barn har tillgång till avgiftsfri tandvård. Karies är upp till dubbelt så vanligt bland barn och unga vars föräldrar själva har dålig tandhälsa. Hos den tredjedel av barnen som har sämst tänder har tandhälsan försämrats ytterligare det senaste decenniet. Den utvecklingen måste brytas. 


Dessutom vet vi att dålig tandhälsa inte bara orsakar problem i munnen och sänkt livskvalitet. Det har också samband med flera andra sjukdomar, i synnerhet med diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att drabbas av en första hjärtinfarkt ökar till exempel med 30 procent för personer med tandlossning. Det om något visar på det orimliga i att tandvård behandlas som en lyxkonsumtion skild från resten av kroppen. 


Av dessa skäl driver Socialdemokraterna i Skåne frågan om att tandvård ska jämställas med övrig sjukvård på nationell nivå. Men vi nöjer oss inte med att vänta på riksdagsbeslut när vi ser hur vanligt folk utestängs från tandvården genom orimliga prisökningar. Folktandvårdens beslut skedde nämligen inte i ett politiskt vakuum. Skånes politiker visste att det fattades pengar. Vi socialdemokrater valde att agera och avsatte 15 miljoner i vårt förslag till regionbudget, just för att förhindra att priserna skulle höjas. 


Det borgerliga minoritetsstyret gjorde en annan prioritering. I deras budget fanns inte en krona till att hålla tandvårdstaxorna på en rimlig nivå. I stället skrev de in att Folktandvården skulle få lov att strunta i referensprislistan och höja priserna på upp till tolv behandlingar för att få sin budget i balans. Sverigedemokraterna gick på samma linje. Den borgerliga budgeten vann och prischocken kom som ett brev på posten.


Nu ger vi dem ännu en chans att göra om och göra rätt. När hälso- och sjukvårdsnämndens budget ska tas på torsdag så kommer Socialdemokraterna att lägga ett förslag om att avsätta 25 miljoner till att sänka Folktandvårdens avkastningskrav, på villkor att Folktandvårdens styrelse fattar beslut om att sänka taxorna med minst lika mycket. Det är ett bra första steg på vägen mot en mer rättvis och jämlik tandvård, men vi kommer inte att nöja oss innan vi kommit hela vägen fram. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att människor tvingas avstå från tandvård av ekonomiska skäl. De goda nyheterna är att vi kan ändra på det. Allt som krävs är politisk vilja. 


Anna-Lena Hogerud (S) 

Regionråd och andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden


Amani Loubani (S) 

Tillträdande vice ordförande i styrelsen för Folktandvården Skåne AB