Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

De skånska köerna måste kortas

Anna Jähnke (M), Ledamot i regionfullmäktige samt förstanamn på regionlistan i nordvästra Skåne. Foto: PRESSBILD
Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition i Region Skåne. Foto: JENS CHRISTIAN
Caroline Hedenström (M), ledamot i regionfullmäktige samt sjukvårdspolitiker. Foto: PRESSBILD

Moderarnas viktigaste löfte inför regionvalet i Skåne är att korta köernaa, såväl på motorvägen som till vården. Skåningarna förtjänar att lägga sin tid på annat än att vänta. Ta tillbaka och utöka kömiljarden och bygg ut E6 till sexfiligt, skriver de skånska moderaterna Anna Jähnke, Carl-Johan Sonesson och Caroline Hedenström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Köerna i Skåne växer, både i vården och på vägarna. Skåningarna förtjänar att komma både till vården och till jobbet i tid. Vårt viktigaste löfte i regionvalet är att korta köerna. Både till sjukvården och på vägarna. 

 

Socialdemokraterna lovade 300 fler vårdplatser under valrörelsen 2014, men i stället har det blivit 300 färre. Detta samtidigt som skåningarna blir fler och dessutom allt äldre, vilket ökar behovet av vård. Förutom att antalet vårdplatser blivit färre på grund av brist på personal har även vårdproduktionen minskat. I den somatiska vården har antalet vårdtillfällen minskat med 11,6 procent, på vårdcentralerna har det totala antalet besök minskat med 2,9 procent. Detta trots att antalet anställda under samma tid ökat med 2 689 personer.

 

Den 31 mars i år hade 4 620 patienter i Skåne väntat på operation eller liknande åtgärd längre än de 90 dagar som vårdgarantin utlovar. Vid samma tid 2014 var antalet patienter som väntat mer än 90 dagar 1 960 stycken. Under moderat ledning 2011-2014 klarade Region Skåne målet att 80 procent ska få vård i tid varje år. Sedan Socialdemokraterna tog över styrningen av den skånska sjukvården har målet inte uppnåtts någon gång.

 

Socialdemokraterna återkommer ofta till att det finns ett behov av en skattehöjning. Då är det viktigt att komma ihåg att resurserna till hälso- och sjukvården under mandatperioden har ökat med 6,2 miljarder kronor. Hade sjukvårdens problem primärt handlat om pengar hade de troligtvis redan varit lösta. Det hade åtminstone inte blivit värre i en tid av högkonjunktur och ökade resurser. Att höja regionskatten slår dessutom särskilt hårt mot människor med lägre inkomster. 

 

Vi vill ha fler vårdval och en utökad kömiljard. Kömiljarden innebär att landsting och regioner som lyckas hålla vårdköerna korta får mer pengar. Alliansregeringen införde kömiljarden, vilket hade goda effekter i arbetet med att göra sjukvården mer tillgänglig och korta köerna. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering 2014 tog de bort kömiljarden. Konsekvenserna syns inte enbart i Skåne. Vårdköerna sammantaget i landet har blivit dubbelt så långa och antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på operation är tre gånger fler. Vi vill, tillsammans med de andra allianspartierna, införa en utökad version av kömiljarden och fortsätta det arbete förra alliansregeringen påbörjade med att korta vårdköerna och göra vården mer tillgänglig.

 

För att sjukvården ska fungera är det också helt avgörande att personalen faktiskt arbetar med det de är utbildade att göra. Sjukvårdspersonal ska arbeta med att ge vård till sjuka människor, inte städa, fixa fika eller liknande. Förutom att det skapar en effektiv organisation som tar tillvara personalens kompetens stärker det också Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare. Man kan anta att ingen utbildar sig till varken undersköterska, sjuksköterska eller läkare för att till exempel städa på sjukhus.

 

Förutom köerna i vården har också köerna på vägarna ökat. Flera av de skånska vägarna är övertrafikerade stora delar av dygnet, inte minst E6. Kösituationen på vägarna begränsar arbetspendlingen, tillväxten och innebär en ökad säkerhetsrisk för alla människor som färdas där. Bara under 2017 skedde 292 olyckor längs med E6 mellan Helsingborg och Vellinge. Det är en ohållbar situation. Vi vill därför bygga ut E6 till sexfilig motorväg för att anpassa vägen till de faktiska trafikflödena. Samtidigt behöver biltrafiken längs sträckan naturligtvis kombineras med välfungerande kollektivtrafik. 

 

De långa köerna i såväl vården som på vägarna är oacceptabla och ett misslyckande från nuvarande politisk ledning i Region Skåne. Vårt viktigaste löfte till skåningarna om vi får förtroende att leda Region Skåne efter valet den 9 september är att korta köerna. Både till vården och på vägarna.

 

Anna Jähnke (M)

Ledamot i regionfullmäktige samt förstanamn på regionlistan i nordvästra Skåne

 

Carl-Johan Sonesson (M)

Regionråd i opposition i Region Skåne

 

Caroline Hedenström (M)

Ledamot i regionfullmäktige samt sjukvårdspolitiker

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!