Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

De skånska bönderna behöver vår hjälp

Niels Paarup-Petersen (C), gruppledare i Malmö och riksdagskandidat. Foto: FREDERIK JEDLID
Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot från Ystad. Foto: CENTERPARTIET
Sofia Nilsson (C), kommunalråd i Östra Göinge och riksdagskandidat. Foto: CENTERPARTIET
Jonny Cato Hansson (C), kommunalråd i Helsingborg och riksdagskandidat. Foto: Gabriel Martinez

Sveriges viktigaste livsmedelsregion, Skåne, står inför en mycket svår prövning. Nu måste kommuner, region, myndigheter och konsumenterna ge en hjälpande hand. Centerpartiet uppmanar även regeringen att skapa en krisgrupp bestående av representanter från handeln, politiken, staten och lantbrukets näringar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Torkan har försatt skånskt lantbruk i en svår kris. Skördarna i Sveriges kanske viktigaste livsmedelsregion är historisk låga och blir det inte regn snart står bönderna inte bara med dåliga skördar just nu, men även utan foder till djuren till vinter. Det är en katastrof för både bönder, miljö och djurskydd.

 

När vi pratar med våra lokala bönder i Skåne är det tydligt att de står i en akut kris. Många skånska bönder pratar om skördar som bara ger hälften så mycket som väntat. Det krävs inte mycket förståelse för hur lantbruket fungerar för att se att vi står inför en mörk vinter för skånska lantbruket. 

I slutändan kan torkan och den dåliga skörden leda till att våra skånska bönder blir tvingade att nödslakta sina djur på grund av för lite tillgång till foder. De ekonomiska förlusterna kan bli massiva. 

 

I Skåne måste alla nivåer av det offentliga systemet nu hjälpas åt att motverka den kris vi står inför. Från kommunerna till regionen och länsstyrelsen, men även alla vi som är konsumenter. 

 

Länsstyrelsen i Skåne har backat, så man åter kan ta vatten från Helge å. Det är ett klokt beslut som kan bidra till att rädda en del av skörden. Men resten av det offentliga samhället måste också hjälpa till för att säkra den skånska matförsörjningen och det skånska lantbruket. 

 

Det finns ett antal åtgärder som alla skånska kommuner kan ta till:

 

Köp svenskt kött

Centerpartiet i Skåne har länge propagerat för att alla de livsmedel som Region Skåne köper in ska hålla svensk standard framför att fokusera enbart på ekologiskt. Just nu är det viktigare än någonsin att få till det skiftet. Slakterierna i Skåne har fortfarande kapacitet att ta in mer djur till slakt. Men om inte efterfrågan på köttet ökar kommer priserna falla så mycket att bönderna ändå står kvar med en sönderslagen ekonomi. Skånes kommuner bör därför se över möjligheterna att köpa kött som lever upp till de standarder vi kräver av det svenska lantbruket.

 

• Se över vilka gräsytor som kan upplåtas åt bönder

Ett antal kommuner i Sverige har redan upplåtit sina gräsytor åt torkdrabbade lantbrukare som kan använda gräset till foder. Men än är det få, om någon, skånsk kommun som gjort det. Varenda skånsk kommun - från Malmö till Östra Göinge - har bönder som just nu balanserar på den ekonomiska knivseggen. Att ge tillgång till kommunen gräsytor är inte svårt, det handlar enbart om att kommunerna ska agera. Även golfbanor, kyrkans ägor, skog och andra områden kan vara relevanta.

 

• Lägg press på regeringen

Regeringen har möjlighet att säkerställa undantag från EU-regelverk som gör det möjligt att stödja våra bönder på olika sätt. Men ännu har inget hänt. Ännu har EU-stöd från i fjol inte ens betalats ut. Med en ekonomisk kris i horisonten är det avgörande att det ändras. Centerpartiet har uppmanat regeringen att skapa en krisgrupp där handel, politiker, myndigheter och lantbrukets näringar deltar. Syftet är att så snabbt som möjligt se till att sätta i gång insatser som hjälper Sveriges livsmedelsproduktion. Krisgruppen måste ta hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. 

 

Just nu gäller det att rädda årets skörd så gott det går. Men vi måste också titta framåt och inse att klimatförändringarna kommer leda till fler skånska somrar med torka, men även fler översvämningar. Länsstyrelsen i Skåne bör kalla in de skånska kommunerna och regionen samt andra berörda myndigheter för att tillsammans med Skånes lantbruk säkra krisberedskapen för framtiden.

 

Som konsumenter kan vi också bidra och handla närodlade livsmedel. Det är alltid en bra idé att handla kött från en skånsk gård framför att köpa från en dansk, tysk eller brasiliansk eftersom köttet produceras med mindre antibiotika och mindre miljöpåverkan samt bättre djurskydd i Sverige. Nu är det viktigare än någonsin. 

 

Det skånska lantbruket är i kris och det är dags att agera. Annars riskerar vi en mörk vinter för Skånes bönder. 

 

Niels Paarup-Petersen (C), Gruppledare i Malmö och riksdagskandidat

Kristina Yngwe (C), Riksdagsledamot från Ystad

Sofia Nilsson (C), Kommunalråd i Östra Göinge och riksdagskandidat

Jonny Cato Hansson (C), Kommunalråd i Helsingborg och riksdagskandidat