Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Därför vill S fortsätta styra Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Foto: PRESSBILD

Antalet Malmöbor som behöver försörjningsstöd minskar för tredje året i rad, trots att Malmö har vuxit med motsvarande nästan ett helt Svedala. Mycket går åt rätt håll i Malmö - nu gäller det att hålla i så att den positiva trenden inte viker, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) inför söndagens val.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För fyra år sedan gick vi socialdemokrater till val på att bygga Malmö helt. I dag kan vi se hur byggkranar reser sig över hela staden, även i områden där det inte har byggts på mycket länge såsom som i Lindängen, Holma och Oxie centrum. Efter många års politisk kamp mot staten kommer pågatåg äntligen att rulla på kontinentalbanan i december 2018. Stadens östra delar binds därmed samman med de centrala och avstånden minskar.

 

Det nybildade bolaget Rosengård fastighets AB går vidare med planerna för stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah. Nya bostäder, kommersiella lokaler och östra Malmös framtida landmärke växer fram alldeles intill nya Rosengårds station. 

 

Nu står Malmö i startgroparna för ytterligare miljardinvesteringar i miljövänlig infrastruktur, såväl elbussar som cykel och tåg. Viktiga utbyggnadsområden som Nyhamnen börjar ta fart i hjärtat av Malmö och massiva investeringar i skola och samhällsservice är att vänta.

 

Runt 2030, när Fehmarnbelt-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland står klar, kommer Malmö att befinna sig i centrum för en ny nordeuropeisk storregion där Malmö tillsammans med Hamburg och Köpenhamn agerar motorer för tillväxt, kultur och utbyte mellan länderna.

 

Tillsammans med Köpenhamn bedriver Malmö ett intensivt arbete för att ytterligare förstärka utvecklingen genom världens första internationella metrolinje, Öresundsmetron. Väl klar väntas den förkorta restiden mellan våra städer och expandera vår arbetsmarknadsregion med en miljon invånare. Dessutom kommer metron att avlasta Öresundsbron och säkra den framtida godstrafiken för hela landet.

 

Mycket går i rätt riktning; boendesegregationen minskar enligt en kartläggning från Hyresgästföreningen. Skattekraften och sysselsättningen ökar snabbare än i riket. Antalet Malmöbor som behöver försörjningsstöd minskar för tredje året i rad, trots att Malmö har vuxit med motsvarande nästan ett helt Svedala. Skolresultaten har förbättrats under åtta år.

 

Men vi vill mycket mer. Socialdemokraterna i Malmös viktigaste uppgift framöver är att verka för att hela Malmö och alla Malmöbor kan ta del av den framtida utveckling och tillväxt som Malmö står inför. Därför vill vi:

 

Förstärka skolresultaten genom att bryta skolsegregationen 

Vi vill fortsätta prioritera skolan. Resurserna ska fördelas efter behov och proffsen få vara proffs. För att elever från olika delar av staden ska mötas i större utsträckning vill vi bygga skolor i gränsområden mellan stadsdelar och nya högstadieskolor i centrum. Till detta vill vi ge gratis busskort till högstadieelever som väljer en skola längre bort. 

 

Alla som kan jobba ska jobba

Framväxten av nya jobb i näringslivet ska stödjas och vi ska säkra att allt fler får den frihet som en egen försörjning ger. Malmöbor som behöver stöd för att försörja sig själva ska erbjudas utbildning och snabbare insatser än i dag. 

 

Stärka svenska språkets betydelse 

Svenska språket ger makt men är också centralt för integrationen. Vi vill investera i fler tidiga insatser, språkstöd på stadens mötesplatser, språkplikt för de som saknar tillräckliga kunskaper i svenska och utveckla en bättre SFI-verksamhet.

 

Bygga ihop staden 

Genom stadsplanering och en aktiv markpolitik säkrar vi att det byggs i hela Malmö. Vi vill dessutom bygga blandade bostadsområden och till rimliga priser. För stadens unga vill vi se till att det byggs minst 1 000 nya ungdomsbostäder. 

 

Satsa för ett tryggare Malmö

Vi vill satsa på fler vuxna som rör sig där unga befinner sig, bättre belysning och fler trygghetskameror. Dessutom vill vi slå ännu hårdare mot den svarta ekonomin som göder kriminaliteten. Det gör vi tillsammans med andra myndigheter. 

 

Detta behöver vi göra samtidigt som ett kraftfullt arbete ska bedrivas för att stärka delaktigheten och tilliten i hela Malmö så att alla barn, oavsett var i staden man bor eller vem man är, kan känna trygghet och framtidstro. Det görs genom att alla goda krafter i staden arbetar tillsammans – näringslivet, föreningslivet, Malmöborna och andra organisationer.  Så utvecklar vi ett Malmö för alla.

 

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!