Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Därför är Malmö Sveriges mest misslyckade stad

Malmö presterar katastrofalt trots att staden har en högutbildad befolkning, pendlingsavstånd till Lunds universitet och tillhör Öresundsregionen med god tillgång till handel, skriver John Norell och Christopher Ogesjö.
Foto: SHUTTERSTOCK
John Norell, ordförande Fria Moderata Studentförbundet.
Foto: PRESSBILD
Christopher Ogesjö, ordförande Studentföreningen Ateneum vid Lunds universitet.
Foto: MARKUS KONOW

Lärdomarna från Sveriges ekonomiska kriser de senaste decennierna är att hög arbetslöshet kan bli långvarig. Nu behövs reformer för jobbskapande och företagande, skriver John Norell och Christopher Ogesjö vid Fria Moderata Studentförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nyligen publicerade SCB resultatet från sin arbetskraftsundersökning för juni månad. Det är genomgående deprimerande läsning om tillståndet för den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten är nu uppe i 10 procent nationellt, en ökning med hela 37 procent sedan juni förra året.


Bland ungdomar är statistiken än mer nedslående, där arbetslösheten nu är hela 32 procent. Det innebär att var tredje person mellan 15 och 24 som kan och önskar sig ett arbete i dag är utan. En hög arbetslöshet bland unga är inte bara ett problem i sig, erfarenhet av arbetslöshet i unga år och en senare etablering på arbetsmarknaden leder till ökad risk för arbetslöshet, sämre hälsa och sociala problem även längre fram i livet. Att svensk ekonomi på grund av corona-pandemin nu går in i en lågkonjunktur innebär att framtidsutsikterna för de ungdomar som i dag står utanför arbetsmarknaden ser dystra ut.


Om det finns några lärdomar från Sveriges ekonomiska kriser de senaste decennierna är det att den höga arbetslösheten kan komma att stanna kvar hos oss i många år framöver. Medan den höga arbetslösheten innebär problem i alla delar av landet är situationen särskilt akut i Malmö. Trots att staden har en högutbildad befolkning, pendlingsavstånd till Lunds universitet och tillhör Öresundsregionen med god tillgång till handel med omvärlden genom Köpenhamn, så presterar Malmö katastrofalt. Efter Eda har Malmö kommun den lägsta andelen förvärvsarbetare bland invånare i arbetsför ålder, 20-64 år, på 68 procent.


Så mycket som 10 procent av alla hushåll i Malmö får ekonomiskt stöd och den totala summan för socialbidragen som betalas ut varje år uppgår till över tusen miljoner kronor. Det är 10 procent av Sveriges samtliga socialbidrag. Att Malmö har problem med bidragsberoende är sedan länge välkänt. När Malmö stads stadsrevision i slutet av 2019 granskade det ekonomiska biståndet var kritiken hård. Granskningen visade på väsentliga brister vad gäller likvärdighet, kontroller vid misstanke om bidragsbrott och att skenande socialbidragskostnader inte analyseras. Att ta emot socialbidrag ska inte vara ett alternativ till försörjning för en person som är fullt frisk och har förmåga att arbeta.


Att få fler att komma i arbete är både en kommunal liksom statlig angelägenhet. Staten skapar inte jobb men kan skapa förutsättningar för andra att generera arbetstillfällen. Det behöver bli enklare och billigare för företag att anställa, varför arbetsgivaravgifterna borde sänkas och LAS reformeras. Ett gott företagsklimat är också en faktor som påverkar jobbskapande. Forskning har pekat på att integration är nära sammanlänkad med mått för företagsklimat. Detta är ett område som också kommuner har möjlighet att påverka. Även här är Malmö ett skräckexempel.


Andelen företagare bland invånarna är bland de lägsta i landet och i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat sticker Malmö ut bland annat när det kommer till hög brottslighet och otrygghet. Nästan 40 procent av de som bor i Malmö polisområde uppger att de upplever otrygghet när de är utomhus på kvällarna i sitt eget bostadsområde, enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsundersökning från 2019. Vill man uppmuntra både små och stora företag att våga investera och satsa i sitt lokalsamhälle måste man på allvar ta itu med brottsligheten och bristen på trygghet.


Med en arbetslöshet som kryper upp i tvåsiffriga belopp behövs reformer på nationell nivå och åtgärder på kommunal nivå för jobbskapande och företagande. Malmö är skräckexemplet som borde få fler att inse hur akuta problemen är: Utbrett bidragsberoende, dåligt företagsklimat och politiker som inte förstår hur jobb och företagande skapas. Malmö har potential att vara en av Sveriges bästa städer och med sådana förutsättningar kan man inte betrakta Malmö som annat än Sveriges mest misslyckade stad. Andra kommuner bör se till att inte ta efter Malmös exempel. Vi har inte råd att fler kommuner fallerar som Malmö. 


John Norell

Ordförande Fria Moderata Studentförbundet


Christopher Ogesjö

Ordförande Studentföreningen Ateneum vid Lunds universitet

0