Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dåliga prioriteringar riskerar skånska barns tandhälsa

Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition Region Skåne. Foto: JENS CHRISTIAN
Caroline Hedenström (M), ledamot beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Foto: PRESSBILD
Anna Jähnke (M), ledamot regionfullmäktige och kommunalråd Helsingborg. Foto: PRESSBILD

Den socialdemokratiska prioriteringen ”allt åt alla”, drabbar helt enkelt de mest behövande hårdast, skriver de moderata politikerna Carl Johan Sonesson, Caroline Hedenström och Anna Jähnke.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi i Moderaterna är mycket oroade över att tandläkare i Sverige har börjat säga upp avtalen om tandvård för barn på grund av att den socialdemokratiska regeringen har höjt åldern för gratis tandvård. Om inte reglerna ändras till det rimliga, kommer köerna öka för de barn som verkligen behöver den uppföljande vården.

 

Det följer samma socialdemokratiska linje som i övriga sjukvården: Stora regelförändringar införs utan analys av konsekvenserna och pengarna slösas på allt annat än det som behöver prioriteras. Den som drabbas är patienten. Goda intentioner räcker inte, när verklighetsförankringen saknas.

 

Kostnaderna kommer att bli ohållbara för de tandläkare som har avtal om tandvård för barn och unga, eftersom ersättningarna från stat och landsting inte täcker de större behoven hos tjugo- till tjugotreåringar som tidigare fått tandvård enligt avtal för vuxna. Fram till 2019 ska nämligen åldersgränsen för att räknas som barn i tandvården successivt höjas till 23 år.

 

I Skåne finns det i dag cirka 460 enheter som har avtal om tandvård för barn. Närmare 60 000 barn i åldern 1-19 år går till någon av de privata tandläkarna. Det är 20 procent av de skånska barnen. Privata tandläkare är alltså mycket populära. Denna resurs riskerar vi nu att förlora.

I åldersgruppen 20 till 23 finns det ytterligare 64 500 personer. En redan hårt belastad Folktandvård kommer att få ta över ansvaret, med mer akuta åtgärder och mindre förebyggande arbete som följd. Den tandhälsa som vi kunnat vara så stolta över att bygga upp, som ser varje barn varje år, riskerar att gå förlorad.

 

Utan de privata tandläkarnas del i avtalen om tandvård för barn och unga riskerar vi dessutom att hamna i en situation där de som kan betala själva kommer att göra det för sina barn, medan de som inte har råd får stå i allt längre köer till den offentliga tandvården. Tändernas utseende riskerar ännu en gång bli en klassmarkör.

 

Socialdemokraterna verkar inte vara mottagliga för de problem som professionen beskriver. Att samma ersättning som ska täcka åtgärder för några hål under ett barns uppväxt nu också ska täcka omfattande behov av bryggor, proteser och rotfyllningar för vuxna. Att resurserna snedvrids. Detta verkar inte Socialdemokraterna överhuvudtaget reflektera över. Beslutet om höjd åldersgräns innebar år 2017 en kostnadsökning om 50 miljoner för Region Skåne. Det är inte en rimlig prioritering.

 

Ett argument för att höja åldern för fri tandvård har varit att ensamkommande som är över 20 år ska få gratis tandvård, liksom de som studerar. Men det innebär också att en 23-åring som själv har barn, och som får uppehållstillstånd, ska behandlas med samma ersättning till tandläkaren som barnet. Oavsett annan inkomst och oavsett att behoven är mycket större hos de som i vuxen ålder kommer från länder utan förebyggande och tillgänglig tandvård. Det är inte en heller en rimlig prioritering.

 

Prioriteringen är särskilt orimlig mot bakgrund av ingen tidigare har behövt stå utan tandvård i Sverige. En ung person utan inkomst som inte har råd med egenavgiften för nödvändig tandvård, har kunnat få annat socialt och individanpassat ekonomiskt stöd. Tandläkaren har fått skälig ersättning för vuxentandvård. Det tycker vi är bättre, för då klarar tandvården både att hjälpa de som har stora behov men inte har råd och att ge en god förebyggande tandvård till alla barn.

 

Den socialdemokratiska prioriteringen ”allt åt alla”, drabbar helt enkelt de mest behövande hårdast. Barnen i Skåne, såväl som i övriga landet kommer att få sämre möjlighet till förebyggande vård och längre väntetider. Socialdemokraterna skapar klasskillnader som kommer synas på våra barns tänder.

 

Carl Johan Sonesson (M)

Regionråd i opposition Region Skåne

 

Caroline Hedenström (M)

Ledamot beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård och regionfullmäktige

 

Anna Jähnke (M)

Ledamot regionfullmäktige och kommunalråd Helsingborgs kommun

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!