Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dags att ta på sig ledartröjan, Sedat Arif

Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö kommunfullmäktige och ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden. Foto: PRESSBILD

Politikerna i Malmös arbetsmarknads- och socialnämnd har inte fått information om att strukturellt hemlösa inte ska erbjudas hjälp med bostad. Ordföranden Sedat Arif (S) har flera gånger visat på en okunskap kring vilka beslut som tas, skriver gruppledaren Charlotte Bossen (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Strukturellt hemlösa ska inte erbjudas hjälp med bostad i Malmö längre, rapporterade Sydsvenskan för ett par dagar sedan. För mig som ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden kommer informationen som en fullkomlig överraskning. Politikerna har nämligen varken fått information om eller fått vara delaktiga i beslutet. Beslutet har socialtjänstens chefer tagit. En totalt oacceptabel ärendehantering.

 

Malmö har stora problem med hemlöshet. 3 300 personer saknar en bostad. 1 300 av dem är barn. Både den strukturella och den sociala hemlösheten ökar. Trots det misslyckas stadens styrande politiker år efter år med att presentera hållbara lösningar på situationen.

 

Centerpartiet kan aldrig acceptera att ett barn saknar varma kläder och tak över huvudet. Därför är det med stor oro som vi tog del av rapporteringen om skyhöga dygnskostnader för akutboende. Staden har under det senaste decenniet lagt 616 miljoner kronor på akutboenden. Även informationen om kostnaderna för akutboenden kom som en överraskning för mig som ledamot. Även beslut om akutboenden hade nämligen tagits på tjänstemannanivå.

 

Ansvarig för Malmös arbetsmarknads- och socialnämnd är ordförande Sedat Arif (S) som vid ett flertal tillfällen visat på en okunskap kring vilka beslut som tas på förvaltnings- respektive politisk nivå. Ofta resulterar det i att nämnden inte får information om stora strukturella beslut. Men det leder också till bristande information om stora budgetposter, där statistik inte finns kring grundläggande poster, exempelvis kostnader för akutboenden.

 

Avslöjandet att strukturellt hemlösa inte ska erbjudas hjälp med bostad i Malmö är ytterligare ett exempel på Arifs oförmåga att ha koll på de beslut som sker på förvaltningsnivå. Beslutet som skett helt utan politisk inblandning, innebär att strukturellt hemlösa i stället ska erbjudas akutboenden. 

 

Akutboenden är som bekant en dyr historia. En lägenhet med en förhandlad hyra på 9 000 kronor kan kosta 40 000 kronor när kommunen hyr. Därmed bidrar Malmö Stad till att driva upp priserna på andrahandsmarknaden. Det gör att fler kommer ha svårt att hitta lägenhet, vilket i sin tur ökar hemlösheten ytterligare. 

 

Sedat Arif fick under arbetsmarknads- och socialnämndens senaste sammanträde möjlighet att få kontroll på de höga dygnshyrorna. Centerpartiet och Moderaterna föreslog ett kostnadstak för dygnshyror och att totalkostnaderna för akutboenden skulle rapporteras varje månad till nämnden. Det röstade Arif nej till.

 

Nu har dessutom förvaltningens tjänstemän tagit beslut om att använda dessa dyra lösningar ytterligare, på alla strukturellt hemlösa. Något som både kommer bli dyrare och leda till ökad osäkerhet för individen.

 

Nya regler för bostadslösa är välkommet. De åtgärder som redan används i dag är verkningslösa och bidrar till att öka hemlösheten. Men nya regler ska tas av politikerna i Arbetsmarknads- och socialnämnden, inte av enhetschefer på socialförvaltningen. Det är dags för Sedat Arif att ta på sig ledartröjan och få koll över de stora beslut som fattas på förvaltningsnivå. Och det är dags att se till att politiken får information om och får yttra sig över stora övergripande beslut.

 

Med anledning av ovan kommer Centerpartiet på nästa arbetsmarknads- och socialnämnd att yrka på att beslutet ska tas på politisk nivå, inte via tjänstemannanivå. Vi hoppas på ett bifall från Socialdemokraterna och Sedat Arif.

 

Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö kommunfullmäktige och ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden