Dagens spår räcker inte till

Emma Berginger (MP), riksdagsledamot.
Foto: PRESSBILD

Miljöpartiet vill att järnvägen byggs på landskapsbroar i stället för direkt på marken, skriver Emma Berginger (MP) i en replik till nätverket Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne och Medborgerlig samling.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Världen befinner sig i ett klimatnödläge. Det innebär att i princip alla sektorer måste gå mot nollutsläpp som vi ska klara av för att hejda klimatförändringarna säkra framtiden för våra barn, barnbarn och kommande generationer.

Våra transporter är fortfarande i stor utsträckning beroende av fossila bränslen och transporterna måste effektiviseras. Varken produktionen av elbilsbatterier eller användandet av biobränslen är helt hållbar och vi behöver hushålla med den förnybara energin. Därför behöver vi flytta över både persontransporter och gods från väg och flyg till järnväg. 

Men i dag har järnvägen i stort nått sitt kapacitetstak. Därför behöver vi bygga ny järnväg. Då är det rimligt att vi bygger för moderna och snabba tåg. Tågen utvecklas ständigt och järnvägen väntas tjäna sitt syfte i över hundra år. Ny järnväg för höghastighetståg ger också mer kapacitet till regionala tåg och godstrafik när de befintliga banorna avlastas. Det kommer också bli lättare att genomföra underhåll av befintliga banor.

Att bygga ny infrastruktur leder alltid till en viss mängd koldioxidutsläpp i byggskedet, men en järnväg som höghastighetsbanan blir på sikt klimatpositiv genom det hållbara resandet, till skillnad från utbyggda motorvägar och flygplatser, som skulle vara alternativet. 

Även om många under pandemin har börjat jobba hemifrån i större utsträckning så har det inte haft så stor effekt på mängden bilresor enligt Trafikanalys. Det är naivt att tro att vi, samtidigt som befolkningen väntas växa till 12 miljoner till år 2040, ska kunna minska transporterna så drastiskt att vi inte skulle behöva flytta fler transporter till järnvägen.

Exakt var järnvägen kommer att gå avgörs i en järnvägsplan som arbetas fram av Trafikverket där man både gör en miljökonsekvensbeskrivning och väger in olika intressen. Det är en gedigen prövning och just nu kan man lämna synpunkter i ett samråd. Det är bra att göra det så att Trafikverket har all fakta på sitt bord.

Miljöpartiet vill att järnvägen byggs på landskapsbroar i stället för direkt på marken, för att minimera intrånget i naturen och undvika att få en barriäreffekt. Att överhuvudtaget satsa på järnväg innebär en kraftig besparing av markåtgång, då ett dubbelspår motsvarar 15 filer bilväg.

Järnvägen är det mest miljö- och klimatsmarta sättet att transportera många människor och mycket gods. Självklart vill Miljöpartiet därför både bygga nya stambanor för höghastighetståg samt bygga ut och rusta upp järnvägen i hela Sverige.


Emma Berginger (MP)

Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson