Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dagens skolpolitik kan leda till upplopp

Jörgen Grubb (SD), Foto: SVEN LINDWALL
Nima Gholam Ali Pour (SD), Foto: SVEN LINDWALL

Elever från Rosengård ska inte behöva flyttas till skolor i Limhamn för att få bättre resultat. Alla skolor i Malmö ska kunna leverera bra resultat, skriver Sverigedemokraterna i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I februari diskuterade Grundskolenämnden i Malmö årsanalysen för 2017. I den kan man läsa att 81,5 procent av eleverna som lämnade grundskolan i Malmös kommunala skolor läsåret 2016/17 var behöriga för gymnasiet. Grundskoleförvaltningen har exkluderat resultaten för nyanlända elever. Om man inkluderar alla elever i Malmös kommunala skolor så är endast 73,1 procent av eleverna behöriga, vilket hamnar långt under rikets resultat när det gäller kommunala skolor, som är på 80,5 procent. 

 

En anledning till att Malmö stad har börjat exkludera nyanlända elever från statistiken är för att fyra av fem av dessa elever lämnade grundskolan läsåret 2016/17 utan behörighet till gymnasiet. Resultaten förbättras avsevärt när man exkluderar dessa elever från statistiken. 

 

Bortsett från att det är nästintill ett totalt misslyckande när det gäller arbetet med nyanlända elever, så skapar detta misslyckande förutsättningar för enorma sociala problem i Malmö. I en stad som redan i dag har en arbetslöshet dubbelt så hög som riket, så står vi inför det faktum att 80 procent av de nyanlända eleverna inte är behöriga till gymnasiet efter att ha lämnat grundskolan.  

 

Sverigedemokraterna Malmö har länge beaktat detta problem och i vår senaste budgetreservation i kommunfullmäktige så föreslog vi att göra Mottagningsskolan Mosaik till Sveriges första förberedelseskola. 

 

Det som skiljer förberedelseskolan från en mottagningsskola är att de nyanlända elever som lämnar förberedelsekolan måste kunna vara kunskapsmässigt rustade. Detta till den grad att de kan delta i undervisningen i ordinarie svenska klasser. Mottagningsskolans rutiner där man slussar ut elever som inte kan delta i undervisningen i den svenska skolan, ser vi som destruktivt och ett slöseri med resurser. 

 

De partier som har börjat plagiera Sverigedemokraternas tuffa invandringspolitik måste också vara medvetna om att den invandringspolitiken har kompletterats av andra principer. De som får uppehållstillstånd ska få kunna bli en del av det svenska samhället och inte hamna i utanförskap. De som inte vill leva i Sverige ska få stöd att återvandra till sitt hemland. Invandringens långsiktiga kostnader ska minimeras. Dessa är tre viktiga principer som inte kan separeras från Sverigedemokraternas invandringspolitik. 

 

Därför är det oacceptabelt för oss att nyanlända elever redan från början hamnar i utanförskap på grund av en misslyckad rödgrön skolpolitik. Med Sverigedemokraternas förslag om en förberedelseskola så får nyanlända elever en start i Sverige som är anpassad till just dem och kan komma ut till den ordinarie skolan först när de är förberedda.  

 

Förutom att nyanlända misslyckas i Malmös skolor så förvärras segregationen i Malmö när skillnaden i resultaten mellan de tre skolorna med högst respektive lägst gymnasiebehörighet i årskurs 9, ökar. Skolor med större invandrartäthet misslyckas och den etniska segregationen i Malmö cementeras. Sverigedemokraterna tror inte att elever från Rosengård behöver flyttas till skolor i Limhamn för att få bättre resultat. Alla skolor i Malmö ska kunna leverera bra resultat. 

 

Sverigedemokraterna vill stärka hemmet för att förbättra resultaten i invandrartäta förorter. Vi vill ha personal i skolorna vars uppgift är att stödja föräldrarna i deras kontakt med skolan samt i deras roll som vårdnadshavare för en skolelev. Vi förordar att Malmö Stad ska ha en kommunal policy för samverkan mellan hem och skola. Forskningen visar att skolan i dag är anpassad till en medelklass som engagerar sig i sina barns utbildning. Vi måste förstå hemmets betydelse för skolan och uppmuntra alla föräldrar att engagera sig. 

 

SD ställer sig emot dagens skolpolitik i Malmö som håller på att skapa förutsättningar för fler upplopp liknande de vi har sett i Husby, Rinkeby och Tensta. Vi sverigedemokrater kommer kämpa för en skola som skapar möjligheter, sammanhållning och gemenskap.

 

Jörgen Grubb (SD)

Gruppledare i Grundskolenämnden

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ledamot i Grundskolenämnden

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!