Centerpartiet har bidragit till elbristen i södra Sverige

Vindkraften är en del av varför elbristen uppstått, skriver representanter för Färingtofta norra.
Foto: SHUTTERSTOCK
Bengt Halén, ordförande Färingtofta norra, ideell förening.
Foto: PRIVAT
Einar Fjellman, adjungerad i styrelsen, Färingtofta norra.
Foto: PRIVAT

Centerpartiet tycks ingenting ha lärt eller förstått av tio års energipolitik som drivit landet mot elektrisk utarmning, skriver Bengt Halén och Einar Fjellman från föreningen Färingtofta norra i replik till Centerpartiet i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den energipolitik som den 5 februari 2009 av dåvarande alliansregeringen lanserades med de stolta orden ”En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet” har efter tio års möda lyckats skapa elbrist eller hot om elbrist i stora delar av landet och samtidigt förstöra landskap och boendemiljö för tusentals människor. Centerpartiet med näringsminister Maud Olofsson stod i spetsen för den nya politiken. Vindkraft var budskapet. Elproduktion med kärnkraft och vattenkraft utmålades som otillräcklig, sårbar och otrygg. Därför behövde ett ”tredje ben” utvecklas.


Skåne har drabbats hårt av det tredje benet. Närboende till vindkraft över hela landskapet plågas svårt av buller, stora delar av Österlen och nordvästra Skåne är förvandlade till industrilandskap. Som sten på börda hotar elbrist och först nu vaknar fyra storstadspolitiker i Malmöcentern som hittills skonats från följderna av den politik de själva drivit. 


Nu är det allvar även i Malmö, ändå tycks partiet ingenting ha lärt eller förstått av tio års energipolitik som drivit landet mot elektrisk utarmning. Bygg mer vindkraft i Malmö och Öresund utropar de fyra i en debattartikel på Kvällsposten Debatt. Vi har hört den sortens rop till leda. Följderna är förskräckande. 


Svenska Kraftnät (SVK) har sedan flera år med ökat eftertryck varnat för utvecklingen. I myndighetens Systemutvecklingsplan 2018-2027 beskrivs ett scenario för Sveriges elproduktion fram till 2040. Scenariot bygger på redan fattade beslut om stängning av fyra kärnkraftreaktorer samt den senaste energiöverenskommelsen om ett mål på 100 procent förnybar elproduktion, alltså ingen kärnkraft. Vind- och solkraft antas bli utbyggda till en årsproduktion på 74 TWh (i dag ca 15 TWh). Ändå kommer risk för effektbrist bli ett årligt inslag i vår elförsörjning fram till 2040 då bristen i södra Sverige beräknas kunna bli i genomsnitt nästan 400 timmar per år, ännu mer under extrema väderår (vindstilla och kyla). 


Vår elförsörjning har alltför länge styrts av målformuleringar i energiöverenskommelser där politiker som saknar både kunskaper och helhetssyn låtit hänsyn av ovidkommande slag dominera. Charlotte Bossen och hennes partikolleger i Malmö är en representativ klick i denna skara. Tror de verkligen att en vindkraftpark i Öresund skulle få SVK att ändra sitt scenario?


Bengt Halén

Ordförande Färingtofta norra, ideell förening

(En förening med intresseområde vindkraft, red. anm.)


Einar Fjellman

Adjungerad i styrelsen, Färingtofta norra