Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Byt namn på Malmö Opera

Ulrika Axelsson (C), ledamot i Region Skånes kulturnämnd.
Foto: PRESSBILD
I samband med att Malmö opera till 100 procent kommer att ägas av Region Skåne, tycker jag att ägarna även bör fundera på att byta namn, skriver Ulrika Axelsson (C).
Foto: LOVISA ÅKESSON

Många av de större kulturinstitutionerna som alla vi skåningar gemensamt betalar för ligger fysiskt i våra skånska storstäder. Ett namnbyte kan bli ett första steg på vägen för alla skåningar att känna en större delaktighet för Malmö opera, skriver Ulrika Axelsson (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Med Ola Salo i rollen som Jesus är musikalen Jesus Christ Superstar bara en i raden av stora publikframgångar som Malmö opera har haft under årens lopp.

Malmö opera är en viktig institution. Så pass viktig att den till och med har omnämnts som det ”största kulturpolitiska projektet inom regionen, och den mest uppmärksammade kulturinstitutionen”. 

Sedan den 1 januari 2006 har Malmö opera och Skånes dansteater till 90 procent ägts av Region Skåne och till 10 procent av Malmö stad.

Nu talar allt för att Region Skåne köper ut Malmö stad och från och med den 31 december i år blir ensam ägare till de två kulturinstitutionerna. Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 10 september och regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna avtalet. Slutgiltigt beslut kommer med andra ord att fattas av de skånska regionpolitikerna den 6 oktober.

I samband med att Malmö opera till 100 procent kommer att ägas av Region Skåne, tycker jag att ägarna även bör fundera på att byta namn. Exempelvis till Skåneoperan.

Jag ser tre argument för ett namnbyte.

För det första skulle ett namnbyte signalera för alla skåningar att operan är deras gemensamma. 

Vi som bor i sydöstra Skåne (jag själv bor i Sjöbo kommun), i nordöstra, nordvästra, mellersta, norra, södra och östra Skåne skulle förhoppningsvis både känna större delaktighet och stolthet över att vi äger en fin opera tillsammans. Här menar jag att namnet Malmö opera är missledande och motarbetar just känslan av det gemensamma skånska.

För mig som centerpartist är det oerhört viktigt att vi har ett levande kulturliv i hela Skåne. Att det finns en uppsjö av föreningar och kulturevenemang från väst till öst, från norr till söder. Många av de större kulturinstitutionerna som alla vi skåningar gemensamt betalar för genom regionskatten, ligger fysiskt i våra skånska storstäder. Övervägande på Skånes västra sida. 

Jag har förståelse för att det inte finns en fullt ut jämn fördelning av kulturinstitutioner mellan Skånes alla olika delar. Men jag tycker som kulturpolitiker att det är vår uppgift att verka för att alla skåningar får förutsättningar att engagera sig i kultur. Förhoppningsvis kan ett namnbyte bli ett första steg på vägen till att känna en större delaktighet för operan. Även bland alla oss som inte bor i storstäderna.

För det andra skulle ett namnbyte till Skåneoperan göra kopplingen till sin ”systerinstitution” – Skånes dansteater – tydligare. De har redan i dag ett nära samarbete, såväl på den konstnärliga nivån som på ledningsnivå.

Eftersom det är Region Skåne som blir 100 procentig ägare, markerar ett namnbyte även för tjänstemän och politiker i Region Skåne att operan nu är deras fulla ansvar.

För det tredje. På samma sätt som Skåneoperan tydligt signalerar till alla skåningar att detta är deras gemensamma opera, blir det också en ständig påminnelse till personalen som jobbar på operan. Att deras viktiga och fantastiska arbete sträcker sig långt utanför den stad där huset de befinner sig är placerad på kartan.

Jag kan så klart också se nackdelar med ett namnbyte, till exempel har åtskilliga resurser sammantaget under årens lopp använts för att etablera och marknadsföra namnet Malmö opera. Men om dessa pengar har gått till att sätta en för snäv bild av vem som egentligen äger verksamheten (alla skåningar) och cementerat bilden av att operan främst är en angelägenhet för staden den ligger i – ska vi då fortsätta att investera ännu mer pengar i det namnet? Jag tycker att det vore olyckligt.

Om det till slut ska bli just namnet Skåneoperan, är jag ödmjuk nog att överlåta åt andra att komma fram till. Min poäng är att namnet tydligare bör markera att detta är en regional, inte lokal, kulturinstitution. Ett namnbyte har många fördelar, säkert fler än de tre jag har listat här.

Nu, i samband med ägarförändringarna, finns ett gyllene tillfälle att låta alla skåningar få känna att de verkligen har en egen opera. Låt oss ta chansen. 

”Låt oss börja om nu” som de sjunger i Jesus Christ Superstar.


Ulrika Axelsson 

Ledamot i Region Skånes kulturnämnd (C)