Bygg mer vindkraft i Malmö och Öresund

I Öresund är förhållandena bland de bästa i världen för havsbaserad vindkraft, skriver företrädare för Centerpartiet i Malmö.
Foto: SHUTTERSTOCK
Charlotte Bossen (C), gruppledare Malmö kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot Malmö.
Foto: ANNA W THORBJORNSSON / ANNA W THORBJORNSSON
Martin Molin (C), civilingenjör och 2:e vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Henrik Malmberg (C), ersättare i tekniska nämnden.
Foto: PRESSBILD

I Malmö finns redan Sveriges största havsbaserade vindkraftsanläggning och ytterligare möjligheter finns i kommunens vatten i Öresund. Grundet Sjollen är ett mycket lämpligt område för mer elproduktion, särskilt med tanke på stadens elbehov, skriver Centerpartiet i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Malmö råder sedan Öresundsverkets nedläggning en akut elbrist och situationen förvärras ytterligare efter E.ONs besked om stängning av Heleneholmsverket efter sommaren. Elbristen utgör inte bara ett hot om elavbrott och störningar, utan skadar också Malmös tillväxt på ett mycket allvarligt sätt.


Även regionens tillväxt, arbetsmarknad och levnadsstandard påverkas. Ett aktuellt exempel är Pågens planerade investering i en ny anläggning för bageri och förpackning i Malmö. Pågen är ett av Malmös större företag och sysselsätter nästan 1 000 personer i sin verksamhet. Pågens planerade investering är ett mycket välkommet tillskott av arbetstillfällen på den lokala arbetsmarknaden. Nätägaren E.ON har tvingats meddela Pågen att den efterfrågade effekten inte kommer att finnas tillgänglig förrän år 2028. Deras ombyggnad som redan är påbörjad kommer att fullföljas men ytterligare expansioner kommer inte vara möjliga inom den tidsram som Pågen vill se.  


Samtidigt har Svenska Kraftnät stora problem att driftsätta kraftledningen SydVästlänken. Denna kraftledning går från Örebro till Hörby och är tänkt att stärka den ansträngda effektsituationen i södra Sverige. Det är naturligtvis bra, men kommer inte på långa vägar att räcka till utan ny elproduktion i stor skala som behövs byggas i södra Sverige inom kort. Ny elproduktion har ett dubbelt värde, för både effekt och energi. 


I den politiska debatten har andra partier använt elbristen som ett argument för att återigen börja subventionera olönsam kärn- och gaskraft, men vi i Centerpartiet menar att det är fel väg att gå. Vindkraften har haft en kraftig utveckling de senaste åren och kommer inom bara något år att svara för nästan 20 procent av elbehovet i Sverige. Vi har utmärkta förutsättningar för vindkraft, både till havs och på land.


I Malmö finns redan Sveriges största havsbaserade vindkraftsanläggning, Lillgrund och ytterligare möjligheter finns i kommunens vatten. I Öresund är förhållandena bland de bästa i världen för havsbaserad vindkraft: Goda vindförhållanden, låg salthalt, bra bottenförhållanden, stor hamn intill Malmö och många anslutningsmöjligheter till elnät längs kusten. 


Grundet Sjollen, som ligger väster om Norra Hamnen har redan utretts som lämpligt område i samband med tillståndsprocessen för Lillgrund. Där finns potential att bygga en minst lika stor vindkraftspark.


Vår uppfattning är att Sjollen är ett mycket lämpligt område för elproduktion, särskilt med tanke på det akuta effektbehov som finns i Malmö. Det finns flertalet riksintresseområden som står i konflikt med vindkraft på Sjollen, bland annat för fiske. I Lillgrunds-fallet och även på många andra håll när det gäller landbaserade anläggningar, har tillståndsprövningen dock gett energiproduktion företräde framför övriga riksintressen. 


Vi i Centerpartiet i Malmö ser vindkraft på Sjollen som en del av lösningen på elbristen i Malmö och dessutom som ett projekt som bidrar till Malmös ambitiösa mål om att endast använda förnybar energi 2030. Vindkraft på Sjollen skapar dessutom arbetstillfällen och jobbmöjligheter. Vi är övertygade om att intresset från branschen för att investera i en anläggning på Sjollen kommer att vara mycket stort.


Centerpartiet kommer därför att lägga nämndinitiativ i både tekniska nämnden och i stadsbyggnadsnämnden om att starta en detaljplaneprocess för vindkraft på Sjollen. Därför uppmanas övriga partier i kommunfullmäktige att stödja initiativet. Vi vill också att tekniska nämnden ger i uppdrag till fastighets- och gatukontoret att träffa projektörer från vindkraftsbranschen. Vi kommer dessutom att ta initiativ för samarbete med Köpenhamn om en utvidgad, gränsöverskridande vindkraftsanläggning på Sjollen.


Charlotte Bossen (C)

Gruppledare Malmö kommunfullmäktige


Niels Paarup-Petersen (C)

Riksdagsledamot Malmö


Martin Molin (C)

Civilingenjör och 2:e vice ordförande stadsbyggnadsnämnden i Malmö


Henrik Malmberg (C)

Ersättare i tekniska nämnden