Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bygg inte Nyhamnen för de rikaste i Malmö

Kommunalt ägande av Nyhamnsmarken är en förutsättning för att säkerställa en demokratisk stadsplanering, skriver Emma-Lina Johansson och Anders Skans. På bilden: Visionsskiss över Malmös framtida utbyggnad. Foto: MANDAWORKS/MALMÖ STAD
Emma-Lina Johansson (V), oppositionsråd och ledamot i Malmö kommunstyrelse. Foto: PRESSBILD
Anders Skans (V), gruppledare i fullmäktige och ersättare i Malmö kommunstyrelse. Foto: OLOF HOLMGREN

I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga. Människors möjlighet att få en egen bostad beror på plånbokens storlek. En kraftig majoritet av bostäderna i Nyhamnen ska vara hyresrätter, skriver Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kommunfullmäktige ska snart fatta beslut om en ny översiktsplan för området Nyhamnen i Malmö. Vi saknar de sociala visionerna i styrets förslag. Området kommer att bebyggas under de närmsta 20-30 åren framöver och planen har en högre exploateringsgrad än något större område tidigare i Malmö. Det är viktigt med visioner när en helt ny stadsdel ska byggas. Det är då det går att göra stor skillnad i stadens utveckling. Vänsterpartiet anser att Nyhamnen ska vara ett bostadssocialt framgångsprojekt som har extra höga målsättningar för att bygga en stadsdel där det finns bostäder för alla. 

 

I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga. Människors möjlighet att få en egen bostad beror på plånbokens storlek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att allt fler utestängs från rätten till bostad. Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. En rättvis bostadspolitik förutsätter ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv, något vi i Vänsterpartiet kämpar för varje dag. 

 

Vi i Vänsterpartiet i Malmö vill att det ska byggas stora såväl som små lägenheter, samt lägenheter där hyrorna hålls på en nivå som de många Malmöborna kan betala. Vi tycker inte att man ska bygga en ny stadsdel för de rikaste. Malmöbor har olika behov, vi har många ensamhushåll samtidigt som det finns behov av stora hyreslägenheter för barnfamiljer. I en ny stadsdel är det viktigt att dessa olika intressen kan mötas.

 

En kraftig majoritet av bostäderna ska vara hyresrätter. Om vi ska komma tillrätta med den enorma bostadsbrist och strukturella hemlöshet som finns och växer i Malmö, måste vi bygga en stad där alla har råd att bo, inte bara de med störst plånbok och kontaktnät. Därför vill vi att alla hyresvärdar som får bygga inom Nyhamnen ska acceptera att deras lägenheter förmedlas via BoPlats Syd, det mest demokratiska sättet att fördela lägenheter i vår stad. Hyresvärdarna ska också acceptera försörjningsstöd och bostadsbidrag när inkomsterna beräknas. 

 

Kommunalt ägande av marken är en förutsättning för att säkerställa en demokratisk stadsplanering. Den stora utmaningen i Malmö är att få fram bostäder för familjer som inte har ekonomiska möjligheter att betala de hyror som marknaden kräver. Det är viktigt att vi får en rättvisare fördelning av boendekostnaderna mellan de olika upplåtelseformerna. Behovet av fler hyresbostäder med rimliga och rättvisa boendekostnader är akut. Marken i Nyhamnen ägs av Malmö Stad, därför kan vi också ställa stora krav på de företag som vill exploatera den. Vi i Vänsterpartiet räds inte för att göra det. 

 

För några månader sedan skrev kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), under FN-initiativet The Shift. Det syftar till att förändra synen på bostad från en vara på en marknad, till en mänsklig och social rättighet. Ska vi förverkliga den visionen krävs en stark allmännytta. 

 

I Malmö har vi ett helägt kommunalt bostadsbolag, MKB. I byggandet av en ny stadsdel är det viktigt att MKB blir en huvudaktör, för att säkra det bostadssociala arbetet och för att det ger ett demokratiskt ägande av bostäderna.

 

Vänsterpartiets vision för Malmö är i grunden enkel. Vi ser bostaden som en rättighet. Alla ska ha råd och möjlighet att bo i Malmö, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Låt Nyhamnen bli det goda exemplet på ett bostadssocialt framgångsprojekt som visar att ett annat Malmö är möjligt. 

 

Emma-Lina Johansson (V)

Oppositionsråd och ledamot i Malmö kommunstyrelse

 

Anders Skans (V)

Gruppledare i fullmäktige och ersättare i Malmö kommunstyrelse