Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Brottslingarna borde skämmas

Foto: TT NYHETSBYRÅN
Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson och vice ordförande justitieutskottet. Foto: PRESSBILD
Torsten Elofsson, ordförande KD i Malmö. Foto: JENS CHRISTIAN

Brottsligheten mot äldre är inte bara en skam utan en högst lukrativ verksamhet som göder den organiserade brottsligheten. Skärp straffen för brott som riktar sig mot äldre och ge polisen ökade resurser, skriver Andreas Carlson (KD) och Torsten Elofsson (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Bedrägerierna mot äldre har fördubblats på bara ett år. Många av Malmös grovt kriminella försörjer sig på att lura äldre människor på pengar. Polisen slog nyligen till mot den så kallade Telefonligan som har stulit hela 300 miljoner sedan i oktober 2017. Det har man gjort genom att lura av främst äldre deras Bank-ID. 

 

 

Äldre personer är särskilt sårbara för bedrägerier, i synnerhet faktura- och kortbedrägerier. Totalt anmäldes cirka 3 700 bedrägerier under 2018. På fem år har antalet anmälda brott fyrdubblats. Det är bedrövligt. 

 

De flesta brottsoffren drabbas dessutom mycket hårt. I en intervju med Ekot berättade advokat Ingemar Gross att många har svårt att gå ut efteråt: ”Man stannar hellre hemma och är inne. Man känner oro när man ska gå till en butik. Många beskriver att de har svårt att sova” (9/3).

 

Den rädsla och skam som äldre tvingas utstå är ovärdig. Vissa av dem tar på sig en del av ansvaret, skäms och tänker att man ”borde ha förstått bättre”, men de enda som borde skämmas är de fega ynkryggar som väljer att begå brott genom att ljuga och bedra Sveriges äldre. Ryggradslösheten vet inte några gränser. Vad är det för sätt att ge sig på Sveriges äldre?

 

Äldre människor som har kämpat och slitit hela livet, gjort rätt för sig och byggt vårt land ska inte behöva utstå detta. De ska bemötas med respekt. Vi kristdemokrater menar att det är en grundläggande värdering som hela samhället bättre måste slå vakt om. 

 

Många av oss har vuxit upp i ett samhälle där vi är vana vid att man i grunden kan lita på sina medmänniskor. Så måste det vara också för Sveriges äldre, nu och i framtiden.

 

Äldres utsatthet och den oacceptabla brottsligheten som riktas mot dem måste uppmärksammas. Kristdemokraterna kräver tuffare åtgärder mot bedrägerier och brott som äldre drabbas av i sin vardag. Bland annat föreslår vi:

• Satsa mer på polisen. Ordningsmakten måste ges tillräckliga resurser och bli fler så att man kan utreda och förebygga fler brott mot äldre. 

• Skärp straffen för brott som riktar sig mot äldre. Det gäller också andra som kan ha svårt att värja sig mot brott. De försvårande omständigheterna behöver ses över.

• Det krävs fördjupad kunskap om äldres utsatthet för brott. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) menar att det saknas djupare kunskap kring problematiken som enligt forskningen kan vara ett resultat av åldersdiskriminering.

• Stärk äldres beredskap. Ingen ska behöva känna skuld eller skam för att man har utsatts för bedrägeri. Informationsinsatser kan minska risken att drabbas. Flertalet banker har nu gått ut med varningar, men kunskapen behöver öka om hur man ska agera i olika situationer.

 

Kristdemokraterna står på de äldres sida. Det har vi alltid gjort och det kommer vi alltid att göra. Vi menar att det är fel av den rödgröna regeringen att inte tillsätta en äldreminister med särskilt ansvar för de äldres situation. Det sänder en dålig signal i ett mycket allvarsamt läge.

 

I värsta fall säger det faktum att Sverige saknar äldreminister också något om vårt land. I en rapport från BRÅ framkommer att äldre personer anses ha en lägre status i Sverige än i många andra länder. Så kan vi inte fortsätta att ha det. 

 

Att polisen även pekar på kopplingarna mellan bedrägerier av äldre och skjutningarna i Malmö är förstås också det ett skäl att med kraft ta tag i problemen. 

 

Kristdemokraterna menar att det behövs kraftfulla reformer för förbättra vardagen och öka tryggheten för Sverige äldre, men vi menar också att det krävs en attitydförändring från regeringen och ett värderingsskifte i hela samhället. Det handlar om ett skifte till förmån för de goda värderingar som en gång byggde landet starkt. Sverige ska vara ett land där alla kan känna sig trygga, där friheten inte begränsas av rädslan för att utsättas för brott och där äldre människor bemöts med både värdighet och respekt.

 

Andreas Carlson (KD)

Rättspolitisk talesperson och vice ordförande justitieutskottet

 

Torsten Elofsson (KD) 

Ordförande KD Malmö