Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Brott mot småföretag måste tas på allvar

Vi behöver fler synliga poliser på gatorna. Ökad polisiär närvaro har en positiv effekt både på den upplevda tryggheten och på den faktiska brottsligheten, skriver Johan Pehrson, Torkild Strandberg och Roko Kursar.
Foto: ADOBE STOCK
Johan Pehrson (L), rättspolitisk talesperson.
Foto: PRESSBILD
Torkild Strandberg (L), ordförande L Skåne och kommunstyrelseordförande i Landskrona.
Foto: MARTIN CEJIE HEGARDT
Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i Malmö kommunstyrelse.
Foto: EMIL LANGVAD/BILDBYRÅN

I dag har många handlare tappat tron på rättsväsendet och majoriteten av brotten anmäls inte. Det är en ohållbar utveckling. Det behövs ett snabbspår för utredningar av mängdbrott, skriver liberalerna Johan Pehrson, Torkild Strandberg och Roko Kursar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En av fem handlare i Sverige funderar i dag på att flytta eller lägga ner på grund av stölder, hot, våld, inbrott och skadegörelse. Var tredje låter bli att investera och lika många har svårt att rekrytera personal på grund av brottslighet. Vem vill arbeta i en butik där hot och otrygghet är en del av vardagen?


Utsattheten har ökat kraftigt de senaste åren. I en studie från Handelns utredningsinstitut uppger 60 procent av företagen att de har utsatts för brott. Den direkta kostnaden uppskattas till 55 miljarder kronor om året, vilket är nästan lika mycket som Sveriges försvarsbudget. Utöver detta kommer indirekta kostnader för säkerhetsåtgärder i form av larm, kameror och väktare.


Polisen saknar ofta ändamålsenlig lagstiftning och resurser att utreda brotten. Enligt Svensk Handel leder endast en (1) av 1 500 butiksstölder till en fällande dom. 


Ofta är dessa brott också en ingång till grövre kriminalitet. Därför är det viktigt att sätta in kraftfulla samhälleliga insatser i tid och att ge såväl polisen som butiksägare de förutsättningar som krävs för att stoppa dessa brott. Signalerna från rättsväsendet måste komma tidigt – och vara starka och tydliga.


För att kunna ge våra handlare en dräglig arbetsmiljö behövs omgående ett tillträdesförbud som gör det möjligt att porta personer som begått brott i en butik. Liberalerna har drivit frågan i över 15 år och äntligen verkar det finnas en möjlighet att detta ska bli verklighet. Regeringen har sedan i våras ett färdigutrett förslag på sitt bord om tillträdesförbud för bland annat butiker, men besked dröjer. Även polisen, Sveriges Kommuner och Regioner och Svensk Handel har uttalat sig positivt om förslaget. Nu är det dags för regeringen att agera.


Ett snabbspår för utredningar av mängdbrott behövs i hela landet, där polis, åklagare och domstol samarbetar för att skynda på processen och öka uppklarningsgraden. I dag har många handlare tappat tron på rättsväsendet och majoriteten av brotten anmäls inte, eftersom en anmälan ändå inte leder någon vart. I norra Stockholm pågår ett försöksprojekt för snabbare lagföring i brottmål och resultaten är goda. Regeringens målsättning är att snabbspåret ska bli permanent och användas i hela Sverige från 2022. Vi menar att detta behöver skyndas på ytterligare och att mängdbrotten måste prioriteras högre.   


Anmälningsförfarandet måste också förenklas. Många butiksägare har redan en pressad tillvaro och behöver lägga tid på sin verksamhet, inte på tidsödande polisanmälningar. Väktare och handlare kan ges rätt att identifiera en gärningsperson och polisen ska kunna genomföra förhör, exempelvis via videolänk.


Vi behöver fler synliga poliser på gatorna. Ökad polisiär närvaro har en positiv effekt både på den upplevda tryggheten och på den faktiska brottsligheten. Det är inte rimligt att ansvaret för tryggheten vältras över från staten till kommunerna och enskilda näringsidkare. I Skåne ökar antalet ansökningar från kommuner och gallerior om tillstånd att ha ordningsvakter i offentliga miljöer. Väktare och så kallade trygghetsvärdar blir också allt vanligare när våra medborgare kräver den känsla av trygghet som borde vara självklar.


Straffrabatten för den här typen av brott måste också tas bort. I dag gynnar svensk rättspraxis personer som begår många brott. Det är orimligt. Mängdrabatter hör hemma i handeln, inte i rättsväsendet.


Samhället sviker i dag handlarna – våra företagare – som skapar jobb, skatteintäkter och service till våra medborgare. Brott mot småföretag måste tas på allvar, oavsett hur litet brottet är. Det är först då som våra handlare kan återfå tilliten på rättsstaten. Det är först då som vi får trygga företagare som kan fokusera på jobb och tillväxt i stället för brottsbekämpning. 


Johan Pehrson (L)

Rättspolitisk talesperson


Torkild Strandberg (L)

Ordförande L Skåne och kommunstyrelseordförande i Landskrona


Roko Kursar (L)

1:e vice ordförande i Malmö kommunstyrelse