Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Branscherfarenhet viktigt i utbildning av chaufförer

För att kunna förse transportbranschen med kompetent personal behövs kunniga lärare och fortbildare med stor branscherfarenhet, skriver Tommy Wreeth, Marcus Dahlsten och Sigalit Slutbäck.
Foto: SHUTTERSTOCK
Tommy Wreeth, förbundsordförande Transportarbetarförbundet.
Foto: BENGT ASPLUND
Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen.
Foto: PRESSBILD
Sigalit Slutbäck, Vd Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.
Foto: LIZA SIMONSSON

Transporterna ökar i samhället och det är redan stor brist på chaufförer. Inom tio år behövs 50 000 nya yrkesförare. Det behövs kunniga lärare med stor branscherfarenhet, skriver Tommy Wreeth, Marcus Dahlsten och Sigalit Slutbäck.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Transporterna ökar i samhället och det är redan stor brist på chaufförer. Enligt siffror från TYA behöver Sverige 50 000 yrkesförare de kommande tio åren. Att godstransporterna fungerar är avgörande för industri och handel. Om tillverkningsindustrin inte får sina leveranser kan det leda till minskad produktivitet och i förlängningen en stagnerad ekonomi.


Skåne är ett av landets tunga transportcentrum där näringen i dag sysselsätter 27 000 personer, varav drygt 6 500 är lastbilsförare enligt SCB. Sju av tio skånska arbetsgivare tror på en ökning i efterfrågan det kommande halvåret och fem av tio tror att de behöver anställa fler, enligt Arbetsförmedlingens undersökning från 2019.


För att kunna förse transportbranschen, både i Skåne och resten av Sverige, med kompetent personal behövs kunniga lärare och fortbildare med stor branscherfarenhet. Därför är dagens behörighetskrav på YKB-fortbildare både orimliga och ett hinder för utvecklingen i branschen.


Bakgrunden är denna: Sedan den 10 september 2009 måste alla yrkesförare ha ett yrkeskompetensbevis (YKB). Innan det gått ut ska föraren genomgå en fortbildning enligt förordningen om yrkesförarkompetens.


Lärarens branscherfarenhet är av största vikt vid en sådan fortbildning. Särskilt då mycket av undervisningen handlar om annat än körning. Det kan röra sig om bemötande av kunder eller agerande vid olyckor. Enligt Arbetsmiljöverket sker fler olyckor vid lastning och lossning än under själva transporterna, vilket gör uppdaterad kunskap om lastsäkring till en av de viktigaste delarna i fortbildningen.


Transportstyrelsens krav på YKB-lärare var tidigare formulerade på följande sätt: ”Läraren ska ha dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare för vuxna eller ha genomgått utbildning i pedagogik.


I föreskriften som antogs den 2 maj 2017 ändrades kravet till: ”Lärare ska ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren. Alternativt ska lärare ha genomgått eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning som motsvarar sex månaders heltidsstudier.” Kravet kvarstår i det senaste förslaget till ny föreskrift om yrkesförarkompetens som Transportstyrelsen skickade ut i januari.


Företrädare för branschen har länge varit kritiska till förändringen, helt enkelt för att kraven inte är verklighetsförankrade. Självklart är det viktigt med god pedagogisk förmåga, men om brist på branscherfarenhet ligger i samma vågskål är det ingen tvekan om vad som väger tyngre. 


För att YKB-fortbildningen ska vara värdefull måste lärarna kunna minst lika mycket som de chaufförer de utbildar. De måste hänga med i branschutvecklingen och bidra med exempel från verkliga situationer. Annars blir det bara en skrivbordsprodukt som förarna sitter av för att de måste.


En annan framtida konsekvens är lärarbrist. Medelåldern bland YKB-lärare är i dag hög och vår bedömning är att rekryteringen av nya lärare med bred branscherfarenhet försvåras med de nuvarande reglerna.


Vi föreslår därför:

Att kraven på YKB-lärare omgående ses över.

Att kraven på pedagogisk erfarenhet kvarstår, men att de strikta tidsgränserna tas bort.

Att en dialog inleds där branschen, i samverkan med Transportstyrelsen, ser över vilka kriterier för pedagogisk utbildning som är rimliga och hur lärare kan stöttas.


Den 6 mars 2020 är sista datum för att lämna in synpunkter på remiss till Transportstyrelsen. Vi vill uppmana våra kolleger i Skåne, en av landets viktigaste transportnoder, att protestera mot de orimliga lärarkraven.


Som branschorganisationer ser vi det här som en möjlighet till dialog med Transportstyrelsen om vad som bör vägas in i begreppet ”pedagogisk erfarenhet”. Vi är också positiva till att förbereda och stödja lämpliga personer med bred branscherfarenhet för uppgiften som lärare inom YKB-fortbildningen.


De nu gällande reglernas strikta tidskrav uppmuntrar dock varken till stödjande insatser eller till fördjupad dialog.


Tommy Wreeth

Förbundsordförande Transportarbetarförbundet


Marcus Dahlsten

Vd Transportföretagen


Sigalit Slutbäck

Vd Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd