Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bostadslösa får vara beredda att flytta till annan kommun

John Roslund (M), fullmäktigeledamot och vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö. Foto: PRESSBILD
Mohammad Mohammad (M), ledamo i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö. Foto: PRIVAT
Ingrid Gunnarsson (M), ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö. Foto: PRIVAT
Sonja Jernström (M), ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö. Foto: PRIVAT
Ulla Herbert (L), ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö. Foto: PRESSBILD

Ett boende är en självklarhet och rättighet i Sverige, men om man inte kan försörja sig själv får man vara beredd att bo någon annanstans än i just Malmö, skriver representanter för Malmömoderaterna och Liberalerna i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Malmö stads årliga hemlöshetsräkning är ett av de tydligaste bevisen på Socialdemokraternas och Miljöpartiets tillkortakommanden och direkta misslyckande att värna om de utsatta människor som bor i Malmö. I oktober 2017 fanns i Malmö ofattbara 1 752 hemlösa varav hela 1 070 stycken var barn. 

 

Ettusen av de hemlösa (57 procent) har inte svenskt medborgarskap, en fördubbling sedan den nuvarande rödgröna egeringen tog över 2014. Hela 474 av dessa kommer från det krigshärjade Syrien. Antalet hemlösa med polsk nationalitet har av någon anledning ökat med 240 procent på ett år. Dock är ingen analys genomförd om den bakomliggande orsaken. Hela 627 av de hemlösa har varit i riket kortare tid än tre år, en ökning med 546 procent sedan 2009. Det går med fog att ifrågasätta om Malmö verkligen klarat av att hantera flödet av flyktingar. Av alla Malmös hemlösa är endast 28 procent födda i Sverige.

 

Antalet hemlösa barn har sedan 2009 ökat med svindlande 564 procent. Finns det någon invånare som seriöst tror att den styrande minoriteten verkligen värnar om de utsatta i samhället eller ens har verktygen till att åtgärda problematiken? Närmare 10 procent av de hemlösa barnen är hemlösa på grund av våld i familjen. 

 

Ofattbara 777 stycken av de hemlösa bor på hotell, en minst sagt kostsam tak-över- huvudet-lösning och 23 stycken Malmöbor är uteliggare. 1 210 personer (69 procent) har endast strukturella problem, det vill säga att man inte har tillräckligt med resurser för att kunna betala boendet själv. En grupp som sedan 2009 ökat med 268 procent.

 

Personer som är hemlösa med studiestöd har ökat med 90 procent på ett år i universitetsstaden Malmö. Hur skall Malmö kunna vara en attraktiv universitetsstad om man inte ens kan ordna bostäder till studenterna?

 

I dokumentet ”Kartläggning av hemlösa i Malmö” finns fullt med statistik på en misslyckad politik och då skall man veta att Malmö använder sig av den mer för Malmö gynnsammare Socialstyrelsens hemlöshetsdefinition från 1999, trots att den ändrats både 2005 och 2011. Numera räknar Socialstyrelsen även med de långsiktiga boendelösningarna som exempelvis andrahandsuthyrningar. Då hade Malmös siffror varit avsevärt sämre.

 

Vi moderater och liberaler har arbetslinjen i fokus. I dag finns 82 bristyrken i vår stad, men styret misslyckas matcha våra medborgare till dem. Det är inte rimligt att exempelvis städföretag inte får tag på personal när 10 000 hushåll går på ekonomisk hjälp i vår stad till en kostnad av en miljard kronor av våra skattemedel och 23 000 är arbetslösa. Det måste löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Politiken har möjlighet att förändra bidragspolitiken i den riktningen, men det sittande styret i Malmö vågar inte. Det gör vi!

 

Ett boende är en självklarhet och rättighet i Sverige, men om man inte kan försörja sig själv får man vara beredd att bo någon annanstans än i just Malmö och det i sig borde vara en morot nog att försöka försörja sig själv. 

 

Om man skall lyfta något positivt med Malmös insatser är det Disponentvillan vars fokus är att finna bostäder i hela Skåne. När man bedömer att hela 80 procent av de som räknas som hemlösa i Malmö endast saknar ett boende och skattebetalarna årligen får betala 500 miljoner kronor till hotellägare och andra mindre lyckade tillfälliga boenden, är det högst rimligt att man som individ får vara beredd på att flytta till en annan kommun. Våra skattemedel är tänkta att gå till de mest utsatta och till skola, vård och omsorg. Inte som nu till människor vars enda problem är att de inte har en bostad. 

 

Kan de styrandes misslyckande i Malmö bli tydligare? Nu styrs Sverige, Skåne och Malmö av samma två partier: Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det finns inga andra att skylla på. Deras arbetsmarknadspolitik har misslyckats. Deras integration är ett fiasko och vi har fler hemlösa än någonsin i Malmö. Det är dags för en politik som ger arbeten, integration och delaktighet för alla. Den politiken har vi!

 

John Roslund (M)

Mohammad Mohammad (M)

Ingrid Gunnarsson (M)

Sonja Jernström (M)

Ulla Herbert (L)

Ledamöter i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!