Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Borgerliga äventyrar nya skånska tåg

Stefan Svalö (S), regionråd. Foto: JENS CHRISTIAN
Nicklas Ljungström (MP), regionpolitiker. Foto: JENS CHRISTIAN

Alliansen sätter partipolitiskt spel framför skånska arbetspendlare. Trots att nya tåg beräknas bli kostnadsneutrala kastar de blå grus i maskineriet. Öresundsintegrationen viktigare för oss än partitaktiskt spel, skriver de lokala trafikpolitikerna Stefan Svalö (S) och Nicklas Ljungstöm (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skåne är en av Sveriges tre storstadsregioner. Tillsammans med Köpenhamn och Själland utgör Öresundsregionen en europeisk storstadsregion med cirka 3,9 miljoner invånare. Öresundsregionen är till stor del sammanbunden av infrastruktur som möjliggör tät samverkan och integration. Cirka 15 000 pendlare reser dagligen över Öresundsbron för att ta sig till arbete och studier.

 

Att fortsätta integrera regionen till en gemensam arbetsmarknad med goda förbindelser är avgörande för ökad tillväxt och att fler människor ska komma i arbete. Därför måste det vara enkelt och smidigt för pendlare och resenärer att resa över regiongränser och över sundet.

 

Samtidigt står Öresundstrafiken i stort behov att utvecklas. Med dagens upplägg bedöms kapacitetstaket på tågtrafiken över bron nås redan 2020. På sträckan mellan Helsingborg och Lund beräknas kapacitetstaket nås redan under 2018. Som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser är det avgörande att trafiken förstärks.

 

Med bakgrund i detta har vi från det rödgröna styret tagit fram ett förslag till regionfullmäktige på nya, moderna tåg i Skåne som är avsett att trafikera sträckan Helsingborg – Lund – Malmö och Köpenhamn. De nya tågen skulle innebära avsevärt bättre kvalitet, nya innovativa resandelösningar och att ett större antal passagerare kan resa med våra tåg.

 

Investeringen skulle också innebära att vi får fler att välja kollektivtrafik i stället för bilen, vilket är viktigt för klimat- och miljöarbetet i Skåne. Satsningen skulle dessutom avlasta den hårt ansatta E6:an och öka framkomligheten på sträckan. Skånetrafikens beräkningar visar på att investeringen bär sina egna kostnader på grund av att behovet av utökad trafik är så stort. Det är viktigt att poängtera här att i ett stråk där bilen redan i nuläget har en hög marknadsandel är förutsättningarna för en rejäl resandeökning för kollektivtrafiken på sträckan.

 

På regionfullmäktige valde emellertid alliansen att slänga grus i maskineriet för investeringen och därmed undergräva förutsättningarna för våra arbetspendlare och resenärer. Detta utifrån argumentationen att investeringen måste ställas mot andra satsningar. Det är ett märkligt sätt att resonera eftersom investeringen är kostnadsneutral. Att åtgärda problematiken som finns i arbetspendlingstid, med överfulla tåg, trängsel och små bagageytor, tycks för alliansen i stället underställt partipolitiskt taktiserande.

 

Det har även lyfts frågor från alliansen huruvida det, i stället för att Region Skåne köper tågen, hade varit mer fördelaktigt att hyra tågen. Det är det emellertid inte. Region Skåne har i stället bättre förutsättningar att lånefinansiera. Räntesatsen är lägre jämfört med leasingföretag, som lägger till avkastningskrav som ytterligare marginalkostnad på räntan.

 

Region Skåne har dessutom byggt upp en enhet som effektivt arbetar med att säkerställa fordonsparkens värde och utveckla funktionalitet på våra Öresunds- och Pågatåg. Fördelen med fordonsförvaltning i egen regi är en bättre kontinuitet, kontroll och effektivitet i förhållande till resenärer och leverantörer.

 

Alliansen har under en tid haft ett högt tonläge när det gäller Öresundsintegrationen, framför allt utifrån perspektivet att vi från Region Skånes del måste ta ansvar för våra pendlares vardag. Men när vi nu lägger fram rejäla satsningar på att utveckla Öresundstrafiken tycks engagemanget för Öresundspendlarna vara som bortblåst.

 

Avslutningsvis så är Öresundsregionens utveckling beroende av en kollektivtrafik som binder samman arbets- och bostadsmarknader. Satsningar på kollektivtrafiken har en avgörande betydelse för vi ska nå en hållbar tillväxt och klara av fler arbetstillfällen.

 

Därför är vi från det rödgröna styret fast beslutsamma om att investeringen ska genomföras. För oss är Öresundsintegrationen och våra pendlares vardag viktigare än partipolitiskt spel.

 

Stefan Svalö (S)

Regionråd och ordförande kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

 

Nicklas Ljungström (MP)

1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!