Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Blå politik bra för de gröna näringarna

Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot. Foto: FREDRIK WENNERLUND

Hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne, och hälften av den svenska livsmedelsindustrin är skånsk, skriver riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För Moderaterna är det självklart att hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsgrad ska tas tillvara. Människor och företag från norr till söder ska ges möjligheter att växa och utvecklas – även i de gröna näringarna, och inte minst i Skåne. Skåne är och har alltid varit en stark region för lantbruksföretagande. Nu måste även politiken göra sitt jobb: Dämpa fallet efter sommarens torka, och skapa bättre förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och större motståndskraft.

 

I Skåne finns en stor andel av Sveriges bästa åkermarker. Hälften av den mat som produceras i Sverige kommer härifrån, och hälften av den svenska livsmedelsindustrin är skånsk. Svensk ekonomi är till stor del beroende av landsbygdens produktion: Jordbruket, livsmedelsindustrin och skogsindustrin utgör viktiga beståndsdelar för att skapa vår välfärd. Såväl städer som landsbygd är alltså beroende av att de gröna näringarna frodas.

 

I somras slog krisen till. Svår torka bredde ut sig och omfattande skogsbränder härjade. Skånska och svenska lantbrukare drabbades hårt. Skördar gick förlorade, skog som brukats i flera generationer gick upp i rök och lantbrukare tvingades nödslakta djur. Det var en sommar som kommer gå till historien och vi kommer alltid minnas hur samhället ställde upp. Nu är frågan hur vi politiker väljer att agera.

 

Vi moderater värnar om Sveriges och Skånes lantbrukare. I vår budget har vi avsatt ett krispaket på 1,2 miljarder kronor till svenska lantbrukare. 760 miljoner kronor går till de vars inkomster har gått förlorade till följd av torkan. Utöver detta avsätter vi 72 miljoner kronor till landets skogsbrukare. Men det krävs mer. Den akuta krisen har riktat ljuset mot ännu större problem: Bristande marginaler och alltför svag motståndskraft. Moderaternas linje är tydlig: Lantbrukarnas konkurrenskraft måste stärkas.

 

För att stärka lantbrukets konkurrenskraft måste regelkrånglet och kostnaderna minska. Alltför stora pålagor riskerar leda till att den svenska produktionen slås ut till förmån för varor från andra länder. Det är inte så vi stärker svensk livsmedelsproduktion och svensk ekonomi. En stor del av kostnadsbördan består av skatter, inte minst på drivmedel till de maskiner som behövs i produktionsleden för jord- och skogsbruk. Transporter av råvaror från skogen eller livsmedel från Skåne är en förutsättning för att vi ska kunna göra en grön och hållbar omställning i samhället. För allt detta krävs det dock att vårt jord- och skogsbruk inte konkurreras ut till förmån för andra alternativ. Därför föreslår Moderaterna ytterligare återbetalning av dieselskatten som används i de gröna näringarna.

 

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar. Den ger oss hållbara material, biologisk mångfald, bränsle och möjligheter till återhämtning. Men under den rödgröna regeringen har osäkerheten ökat för landets skogsägare. Äganderrätten urholkas och principen om frihet under ansvar naggas allt mer i kanten. Moderaterna vill i stället stärka äganderätten i de gröna näringarna. Vi väljer också att frysa pengarna till den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen till dess att den kan ske på ett rättssäkert sätt. Inventeringarna måste ta hänsyn till den lokala och regionala miljön. För skogen i Sydsverige är inte densamma som den i Norrbotten.

 

Sveriges ekonomi och välstånd är beroende av ett Skåne som fungerar. Vi skåningar och Sverige är beroende av alla fantastiska lantbrukare som producerar mat till våra bord. Lantbrukarna är i sin tur beroende av att politiker gör sitt jobb: Att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Moderaternas budskap till våra lantbrukare är därför enkelt. Vi uppskattar er och vi vill göra det lättare för er att göra ert jobb.

 

Maria Malmer Stenergard (M)

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson och riksdagsledamot