Bisarrt att vi måste elda med smutsig olja mitt i sommaren

Lars Hjälmered (M), näringspolitisk talesperson och riksdagsledamot.
Foto: SHUTTERSTOCK

Regeringens hantering av svensk energipolitik är klåparaktig. Med fler kärnkraftsreaktorer i drift hade den här typen av elkris som nu syns kunna avvärjas, skriver Lars Hjälmered (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Så sent som för ett halvår sedan drabbades Skåne och Stockholm av en allvarlig elkris. Företag som ville öka sin produktion eller installera nya maskiner fick avstå från investeringar på grund av det inte fanns tillgång till el, vilket ledde till att regeringen var tvungen att presentera ett krispaket. Pågen i Malmö var ett exempel i raden av företag som fick se sina investeringsplaner gå i kras. Ofattbart och oacceptabelt för ett välfärdsland som Sverige.


Nu är vi där. Igen. 


Sveriges elförsörjning är i rejäl gungning. Förra veckan larmade anställda på Svenska kraftnät om att Sverige löper stor risk att drabbas av problem med elförsörjningen i södra Sverige. Bortkoppling av kunder och svårigheter att starta om elsystemet efter ett avbrott är några väldigt allvarliga konsekvenser som myndigheten pekar på.


Sedan kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck stängdes har ingen betydande elproduktion i södra Sverige kommit på plats. Produktionsbortfallet kombinerat med för lite vindenergi, att flera kärnkraftverk är stillastående för underhåll under sommaren och att det finns brister i överföringen av el tvingar nu helt enkelt Sverige att vidta nödlösningar för att inte Sverige ska släckas ned.


I sommar spenderas hundratals miljoner på att återstarta kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 tidigare än beräknat, inte för att elen behövs utan för att reaktorn behövs för att elsystemet inte ska fallera. Dessutom har kraftverket i Karlshamn, som eldas med smutsig olja, nu körts i gång för att säkerställa att elsystemet fungerar. Det är helt bisarrt.


Det är ingen slump att vi hamnat här, utan det är resultatet av regeringens klåparaktiga hantering av svensk energipolitik. Kärnkraften stängs med kirurgisk precision, vilket leder till akut effektbrist under vinterns kallaste dagar. Lokal elproduktion stängs. Elnäten räcker inte till. Allt landar ut i en möjlig elkris mitt i sommaren.


Med fler kärnkraftsreaktorer i drift hade den här typen av kris kunna avvärjas. Det hade skapat bättre möjligheter för reaktorerna att täcka upp för varandra när de är satta på paus för underhåll, vilket skulle minska risken att behöva köra igång oljeeldade kraftverk och därigenom öka utsläppen.


Inte nog med att kärnkraften, den mest pålitliga och stabila baskraften i vårt elsystem, tillåts dö sotdöden straffar regeringspartierna den lokala elproduktionen när den behövs som mest. Genom att höja skatten på både kraftvärme och förbränning av avfall ges än mindre möjligheter att avvärja den här typen av elkris.        


När den politiska planeringen brister tvingas alltså staten spendera miljonbelopp på krisåtgärder som ökar utsläppen. Det är dålig energipolitik, och det är framför allt usel klimatpolitik. Sverige tvingas backa in i framtiden genom att elda med olja och öka utsläppen. Det senaste dygnet har vi dessutom behövt importera el från andra länder, flera med betydligt smutsigare elmix än vad vi har.


I stället för att spendera miljonbelopp i kris och låta oljeeldade kraftverk smutsa ner atmosfären måste Sveriges energipolitik bygga på långsiktighet och klimatnytta. Det kräver kraftfulla elnätsinvesteringar, att vi säkrar lokal elproduktion i södra Sverige och tar en förutsättningslös diskussion om fortsatt drift av Ringhals 1. Allt med målet om att säkra en tillräcklig elförsörjning för såväl medborgare, företag som samhällskritiska funktioner.


Regeringen måste sluta äventyra svensk elförsörjning och välfärd och inse att vi behöver en annan inriktning på energipolitiken. De flesta väljare inser nog att det här inte håller. Sker ingen ändring kommer södra Sverige drabbas av fler elkriser. Det kommer Moderaterna aldrig acceptera. 


Lars Hjälmered (M)

Näringspolitisk talesperson och riksdagsledamot