Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bilen ska vara en möjlighet, inte en nödvändighet

Martin Molin (C), 2:e vice ordförande i Malmö stadsbyggnadsnämnd.
Foto: PRESSBILD
Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD
Henrik Malmberg (C), ledamot i tekniska nämnden i Malmö.
Foto: PRESSBILD

Malmö behöver inte fler partier vars politik syftar till att till varje pris försämra för bilister eller helt bygga staden på bilens villkor, skriver centerpartisterna Martin Molin, Charlotte Bossen och Henrik Malmberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I dag infaller bilfria dagen. Den som bildgooglar ”car free day” möts av härliga bilder från europeiska storstäder med trafikleder som fylls av flanerande människor eller parkeringsplatser som för en dag blivit parker. Attraktiva och urbana stadsmiljöer som människor vill besöka är viktiga för stadens utveckling, det ger bra förutsättningar för handel och kultur, ökar fastighetsvärden och skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Allt fler europeiska städer har insett detta, och börjat omvandla sina centrala trafikytor till gågator och torg. 

Målsättningen är att möta efterfrågan på trevliga stadsmiljöer, att biltrafiken får flytta på sig är ett pris man får betala. För Malmös styrande partier verkar fokus dock vara det omvända: Bilen ska bort, kosta vad det kosta vill. I stället för att satsa på mer kollektivtrafik och bättre cykelbanor på Limhamn valde man att strypa infartsvägen och skapa köer för både bilar och bussar. I stället för att acceptera att vissa föräldrar hämtar och lämnar sina barn med bil och se till att ordna trafiksäkra lösningar vid skolor och förskolor så ignorerar man bilen i planeringen och tvingar fler föräldrar att köra sina barn, av säkerhetsskäl.

När Amiralsgatan ska byggas om väljer man medvetet att minska framkomligheten för bilar, trots att flera av Malmös stora företag, bland annat Pågen bageri, menar att det hotar deras fortsatta utveckling och riskerar att göra hundratals Malmöbor arbetslösa.

Tyvärr har den tidigare oppositionen haft en lika ensidig politik, där svaret alltid har varit ”mer bil”, oavsett syfte. Den nya parkeringsnormen, som kommer innebära fler och billigare bostäder och större friheter för marknaden stoppades av Liberalerna så att byggbranschen nu fått vänta i två år. Nya cykelbanor och bättre kollektivtrafik har ofta villkorats med att det varken får innebära smalare gator eller färre parkeringsplatser. Ska Malmö växa på ett hållbart sätt till en glad och levande stad för såväl boende och besökare som näringsliv krävs en mer pragmatisk opposition. Med fler Malmöbor kommer vi dessutom oundvikligen ställas inför faktumet att en större andel resor måste ske med andra färdmedel om vi vill undvika trängsel.

Av den anledningen vill Centerpartiet fokusera på positiva alternativ till bilen. Genom säkra cykelbanor och attraktiv kollektivtrafik ska fler känna att de klarar sin vardag utan bil. För den som bor utanför staden ska vi bygga attraktiva pendlarparkeringar där man snabbt och smidigt kan byta till kollektivtrafik och ta sig till arbetet utan bilköer. Ingen mår bra av att näringslivets transporter sitter fast i köer, därför vill vi göra det möjligt för dem att köra i busskörfälten. Med ny teknik finns stora möjligheter att utnyttja gatornas kapacitet bättre. Då kan vi både öka framkomligheten och minska trängsel utan att bygga onödigt breda gator. Centerpartiet vill att bilen ska vara en möjlighet, inte en nödvändighet. Genom att fördela ytan i staden så att fler trafikslag får plats blir också friheten större även för den som saknar bil och körkort.

Malmö behöver inte fler partier vars politik syftar till att till varje pris försämra för bilister eller helt bygga staden på bilens villkor. Med en pragmatisk trafikpolitik som ser att bilen har både möjligheter och problem kan Malmö bli en attraktiv stad med flanerande människor och gröna parker, inte bara på bilfria dagen, utan året om. Nästan.


Martin Molin (C)

2:e vice ordförande i Malmö stadsbyggnadsnämnd


Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö kommunfullmäktige


Henrik Malmberg (C)

Ledamot i tekniska nämnden i Malmö.