Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bidragsjobben betalas av de som S och L gör arbetslösa

När S och L i Malmö äntligen lägger ett konkret arbetsmarknadspolitiskt förslag riskerar åtgärden att motverka sitt syfte, skriver Charlotte Bossen (C) och Torbjörn Tegnhammar (M).
Foto: SHUTTERSTOCK
Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö.
Foto: CHARLOTTE T STROMWALL
Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD

Socialdemokraterna och Liberalerna saknar svar på hur fler jobb ska kunna skapas i Malmö, därför väljer de i stället att gömma de arbetslösa i åtgärder, skriver Charlotte Bossen (C) och Torbjörn Tegnhammar (M) inför det extrainsatta fullmäktigemötet i Malmö på fredag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nyligen fattade Tekniska nämnden i Malmö beslut att avbryta upphandlingen av renhållning och skötsel av grönytor i staden. Arbetet, som i dag utförs av Malmöbor som till stor del bor i stadsdelar som Rosengård och Holma, ska göras arbetslösa och i stället ersättas av bidragstagare som dels ska få de Malmöbors som nu blir arbetslösas jobb, men främst genom statligt subventionerade arbetsmarknadsåtgärder. 


Socialdemokraterna och Liberalerna saknar svar på hur fler jobb ska kunna skapas i Malmö, därför väljer de i stället att gömma de arbetslösa i åtgärd. Notan får betalas av skattebetalarna, och av de Malmöbor som nu förlorar sina jobb.


Malmö har Sveriges högsta arbetslöshet, vart fjärde barn växer upp i fattigdom och vart tionde hushåll tvingas leva på socialbidrag för att klara vardagen. Samtidigt som stadens socialdemokratiska styre år efter år misslyckas med att lägga konkreta förslag är tusentals människor fast i ett långvarigt permanent utanförskap. Så behöver det inte vara, så ska det inte vara. Malmö förtjänar bättre. Fler människor förtjänar en chans att bidra till och vara en del av samhället.


När Socialdemokraterna och Liberalerna nu äntligen lägger ett konkret arbetsmarknadspolitiskt förslag riskerar åtgärden att motverka sitt syfte. Beslutet om att återta grönyteskötsel i kommunal regi har kritiserats hårt av både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Beslutet kommer inte att innebära att fler Malmöbor får ett jobb, utan arbetslösheten flyttas mellan grupper. Dessutom riskerar den mångåriga kompetens som våra företagare byggt upp kring grönyteskötsel att urholkas. 


I stället för att trixa statligt finansierade arbetsmarknadsåtgärder för att dölja sina egna misslyckanden borde Socialdemokraterna och Liberalerna till att börja med värna de viktiga arbetsgivare som finns i staden, i stället för att driva en så fientlig politik att de riskerar att lämna staden. 


Företaget Pågen har bakat bröd i Malmö sedan 1878 och är i dag en av Malmös största arbetsgivare som ger jobb till över 600 Malmöbor. Företaget befinner sig just nu i en situation där de vill expandera och anställa ännu fler Malmöbor. Malmös styre rör sig i en annan riktning där Socialdemokraterna och Liberalerna försöker driva igenom en översiktsplan där Amiralsgatan smalnas av så att Pågens lastbilar kommer få det mycket svårt att ta sig fram, vilket mycket väl kan leda till att Pågen helt väljer att lämna staden. Malmö behöver en politik för fler jobb, inte en politik som driver våra viktigaste arbetsgivare ut ur staden.


Ska vi kunna bryta utanförskapet i Malmö måste fler ha ett jobb att gå till. Då behöver människor som levt i långvarigt utanförskap kraftfullt stöd för att få hjälp att kunna ta sig in på arbetsmarknaden och nya jobb måste växa fram. Att göra Malmöbor arbetslösa för att andra eventuellt ska kunna få deras jobb löser däremot ingenting. Centerpartiet och Moderaterna har vid upprepade tillfällen lagt gemensamma förslag på hur utanförskapet kan brytas, förslag som reflexmässigt röstats ned av stadens styrande partier. I stället för att försvåra för stadens företag önskar vi att Malmö stad antar en mer positiv hållning gentemot våra företag. 3 av 4 jobb skapas i våra små och medelstora företag. Det är våra företag som bygger Malmö starkt, det skapar jobb, skattekraft och tillväxt. 


På fredag har Malmö kommunfullmäktige extra sammanträde. Inför mötet har Centerpartiet och Moderaterna föreslagit att beslutet om att återta grönyteskötsel i kommunal regi ska upphävas omedelbart. Vi förutsätter att samtliga partier röstar ja till vårt förslag. Vår stad och företag förtjänar bättre. Malmö behöver en politik för fler jobb, inte en politik för att göra hårt arbetande Malmöbor arbetslösa.


Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö kommunfullmäktige


Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd i Malmö