Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Berätta för oss om du får en usel vård

Matilda Malmgren (M), ordförande i patientnämnden Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Att patienter och närstående väljer att berätta om sina upplevelser i den skånska vården är oerhört värdefullt, skriver Matilda Malmgren (M).
Foto: PEO MÖLLER

Att patienter och närstående väljer att berätta om sina upplevelser i vården är oerhört värdefullt. Det är bara så Region Skåne kan förbättras. Det måste vara enkelt, tydligt och lätt att lämna synpunkter till patientnämnden, skriver patientnämndens ordförande Matilda Malmgren (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Varje timme, varje dag, året om eftersträvar Region Skåne att ge skåningarna högklassig vård och omsorg. Men i bland blir det fel. Misstag sker, bemötandet brister och händelser som kan vara obehagliga, osäkra eller helt enkelt bara onödiga drabbar en patient. Det är vid sådana tillfällen som patientnämnden fungerar som stöd.


Att patienter och närstående väljer att berätta om sina upplevelser i den skånska vården är oerhört värdefullt, då det hjälper till att förbättra processerna i vården, samt uppmärksamma och förebygga vårdskador. Men hanteringen av synpunkter och klagomål i Region Skåne kan bli bättre. 


Det måste vara enkelt, tydligt och lätt att lämna synpunkter till patientnämnden, så att vi tillsammans med sjukhusen, vårdcentralerna och alla inblandade vårdgivare kan utveckla hälso- och sjukvården. Vi ser också ett behov att etablera och stärka både kulturen och kompetensen hos de som tar emot alla synpunkter och klagomål: Patienterna ska uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter. Vi ska arbeta för att bli ännu bättre, dag för dag.


Enligt lag ska patientnämnden bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet, samt se till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov. Detta sker genom att vi varje år analyserar alla inkomna klagomål och synpunkter, och uppmärksammar vården på riskområden.


Med utgångspunkt i detta finns det nu ett historiskt tillfälle att skapa nya, bättre och mer ändamålsriktiga rutiner och strukturer för att omhändertagande och bemötande ska förbättras. Lagändringen innebär att patientnämnden ges en mer drivande roll som utvecklingsaktör än tidigare. Uppdraget är nu att inte bara passivt analysera, utan att också aktivt agera och sprida de erfarenheter som patienter och närstående gjort i sin kontakt med vården.


I dag finns det en viss otydlighet kring hur klagomål och synpunktshanteringen sker i Region Skåne och hur erfarenheterna bäst tas till vara. Ibland sker kontakterna direkt med personalen på vårdcentralen, i bland med ledningen för ett av de skånska sjukhusen och, i värsta fall, kommer synpunkterna inte fram till någon alls inom Region Skåne. Men det är här som vi ska bli bättre.


Därför har Allians för Skåne inför 2020 gett ett tydligt uppdrag till patientnämnden att utveckla framtidens synpunkts- och klagomålshantering med en ingång och en mottagare för alla synpunkter och klagomål. Frågorna vi ställer oss är: Hur kan alla som arbetar ute i Region Skånes verksamheter lära sig att varje dag göra det lite bättre, lite säkrare och lite tryggare för patienterna? 


Naturligtvis gör alla sitt yttersta för att förhindra att avvikelser sker, men när de sker är det viktigt att lära sig av dem. Det är detta arbete som vi nu ska växla upp. Liknande arbete med att försöka hitta framgångsrika strukturer pågår även i andra regioner i Sverige. Men med det uppdrag som patientnämnden nu fått, har Region Skåne en chans att bli en förebild och ett föredöme för övriga regioner.


Vi ser också en möjlighet att i denna samlade ingång för all klagomålshantering kunna avlasta och frigöra resurser från den befintliga hälso- och sjukvården, något som naturligtvis är väldigt betydelsefullt. Resurserna ska användas på rätt sätt och vårdgivande personal ska inte i onödan belastas med administrativa uppgifter som bättre kan läggas på någon annan i regionens verksamhet.


Patienten ska självklart stå i centrum för alla vårdinsatser och vi vill utveckla framtidens hälso- och sjukvård ännu mer i denna riktning. Arbetet med att skapa en väg in för synpunkter och klagomål till den skånska hälso- och sjukvården är ett viktigt led i den utvecklingen. Men det är ett arbete som bygger på dialog, vi kan inte göra det utan dig och dina synpunkter och erfarenheter. 


Endast tillsammans kan vi göra Region Skåne ännu säkrare och ännu vänligare. För det är ett självklart mål för både patientnämnden och Allians för Skåne att alla skåningar ska känna sig trygga och få ett bra bemötande i den skånska vården.


Matilda Malmgren (M)

Ordförande i patientnämnden Region Skåne