Bekämpa de välbärgades narkotikamissbruk

Morgan Johansson (S), justitieminister.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Det finns en tydlig klassaspekt i hur ekosystemet ser ut mellan de som finansierar narkotikaförsäljningen och de som säljer det, skriver justitieminister Morgan Johansson (S) efter Kvällspostens reportage.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I våras publicerade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en undersökning som visade att 5,3 procent av de tillfrågade pojkarna i Stockholmsstadsdelen Skärholmen hade använt droger under den senaste månaden. I Danderyd, där medelinkomsten nästan är tre gånger så hög, var siffran 20 procent. Många blev överraskade av resultatet, som ju tyder på att det är de rikaste delarna av Stockholm som håller i gång narkotikatrafiken i länet. 


Bilden bekräftas för Malmös del i ett reportage i Kvällsposten. Där beskrivs hur Malmös överklass i praktiken finansierar gängkrigen genom sina narkotikaköp. Polismästare Stefan Sintéus konstaterade att: ”Så länge det finns kunder kommer den här kriminaliteten att finnas kvar”.


LÄS MER: KVP: Knarkande överklassen som betalar Malmös gängkrig 


Den organiserade brottsligheten finansieras till stora delar av narkotikaförsäljning. Det är narkotikan som finansierar gängen och som inte sällan är orsak till de konflikter som eskalerar till grova våldsbrott och skjutningar. 


Under fyra år har regeringen vidtagit många åtgärder för att knäcka denna brottslighet – med en historisk satsning på Polismyndigheten, beslut om polisutbildning i Malmö, fler trygghetskameror på brottsutsatta platser och skärpta straff för narkotika- och vapenbrott. 


Men kriminaliteten styrs inte bara av ett utbud. Det måste finnas en efterfrågan för att affärerna ska vara lönsamma. Och här finns en tydlig klassaspekt. Ungdomar från rikare områden har mer pengar och använder uppenbarligen mer narkotika. Vi har länge talat om de utsatta områdena, och vilka insatser som behövs där. 


Men om en stor del av efterfrågan på narkotika finns i de välbärgade områdena, så måste ljuset riktas också mot dem. 


Vi ska vara fortsatt stenhårda när det gäller att stoppa försäljningen av narkotika, hindra införsel av narkotika till Sverige och döma dem som begår dessa brott till långa fängelsestraff. Men det räcker inte. Satsningar måste också göras för att minska efterfrågan och då måste vi också våga gå på de kretsar i samhället som kanske inte tidigare varit föremål för polisens intresse. Också de föräldrafria festerna i de rikare stadsdelarna måste riskera att få påhälsning av polisen.


Vi stärker nu arbetet mot narkotika ytterligare under kommande år. Vi har redan fler trygghetskameror än någonsin i Sverige, och inte minst i Malmö så har denna utveckling gått fort under vår mandatperiod. Det är bra. Inom kort tar jag emot ett utredningsförslag på hur det ska bli ännu enklare att sätta upp fler trygghetskameror.


Vi vill också fortsätta utbyggnaden av den slutna ungdomsvården så att fler ungdomar lyfts bort från kriminalitet. Vi kommer att införa en ny påföljd, ungdomsövervakning, som innebär hemarrest med fotboja under kvällar och helger.


Om vi ska bli riktigt framgångsrika i kampen mot narkotika så måste vi emellertid se hela bilden. Då kan vi inte bara göra insatser i de utsatta områdena – då måste också de rikare kommunerna och kommundelarna engageras. Polisen måste öka sina insatser mot narkotikan även i de områden där dessa ungdomar finns. Skolan, hälsovården och socialtjänsten måste få uppdrag och möjligheter att arbeta förebyggande. 


Min uppmaning till kommunpolitiker i alla delar av Sverige är därför att är era insatser behövs om vi ska stävja den organiserade brottsligheten och minska narkotikaproblemen.


Morgan Johansson (S)

Justitieminister