Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Begränsa inte ungas frihet, behåll fritt sök

Fritt sök är naturligtvis inte perfekt. Men svaret kan inte vara att begränsa ungas frihet, drömmar och valmöjligheter, skriver Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hedvig Åkesson (KD).
Foto: SHUTTERSTOCK
Philip Sandberg Ordförande Lunds kommunstyrelse (L)
Foto: PRESSBILD
Inga-Kerstin Eriksson Kommunalråd i Lund (C)
Foto: MARTIN OLSON / LUNDS KOMMUN
Hedvig Åkesson Partiföreträdare i Lund (KD)
Foto: MARTIN OLSON / LUNDS KOMMUN

Flera partier i Lund vill hasta igenom en uppsägning av fritt sök mitt i en pandemi utan att unga i vare sig Lund eller kringliggande kommuner får komma till tals. Partierna är inte överens om vad fritt sök ska ersättas med. Det riskerar försätta kommunen i en helt omöjlig sits, skriver Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hedvig Åkesson (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I skrivande stund verkar det finnas en majoritet bland flera partier för att Lund ska göra en egen Brexit genom att lämna samverkansavtalet ”fritt sök” som funnits sedan 2009. 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, FörNyaLund och Feministiskt initiativ vill lämna ett samarbete som ger gymnasieelever i hela Skåne samma möjlighet att komma in på sin drömutbildning. Den protektionistiska front som bildats för att begränsa sökmöjligheten till Lunds gymnasier är överens om en sak: Lund ska träda ur samarbetet. Partierna är däremot inte alls överens om vad Lund ska ha i stället, vilket sätter Lunds kommun och de skånska ungdomarna i en omöjlig sits vid ett utträde. 

Den utredning på drygt 100 sidor som precis avslutats efter 1,5 år om Lunds roll i fritt sök stärker snarare vår övertygelse om att Lund bör vara kvar i samarbetet. Dels riskerar Lund att stå med en stor överkapacitet av gymnasieplatser vid ett utträde, i synnerhet efter att beslut tagits om att bygga en ny femte gymnasieskola med cirka 2 000 fler platser för nästan en miljard kronor. Det skulle leda till att ett stort antal program, linjer och tillval får läggas ner i Lund och personal får friställas.

Utredningen visar också att 10 procent av Lunds unga av egen vilja söker sig till utbildningar i andra kommuner, främst Malmö, eftersom utbildningen de söker inte kan erbjudas i Lund. Ett utträde skulle innebära att många lundaelever inte längre kan söka dessa program och utbildningar. Utöver det skulle tusentals skånska ungdomar inte kunna komma in på sina favoritutbildningar, bara för att de råkar bo på ”fel sida” om en kommungräns.

Den senaste statistiken från antagningsenheten i Lunds kommun visar att alla lundaungdomar som sökt till någon av Lunds kommuns gymnasieskolor har fått en plats höstterminen 2020. Vi hade även 92 lediga platser inom de nationella programmen på de kommunala gymnasieskolorna när antagningen väl var avslutad. 

Skollagen ställer också ett krav på att varje kommun ska erbjuda ett brett gymnasieutbud. Detta kan bara tillgodoses genom samverkan, eftersom ytterst få kommuner kan erbjuda ett fullständigt utbud. Agerandet från de partier som vill säga upp fritt sök ger staten ytterligare argument för att regionalisera gymnasieskolan i enlighet med utredningen.

Hemkommunerna betalar kostnaden fullt ut för de ungdomar som är folkbokförda i deras kommuner. Genom att man kan dela på lokaler och administration kan resurserna användas mer effektivt samtidigt som man kan erbjuda betydligt fler program och tillval. Ett kollapsat fritt sök skulle leda till en återgång till tiden före 2009 då det krävdes ett avtal för varje elev som studerade på andra sidan en kommungräns. Alltså en stor byråkratisk apparat som skulle behöva återuppbyggas i stället för att satsa de resurserna på att höja kvaliteten i utbildningen.

Det finns en vilja från främst Socialdemokraterna att hasta igenom beslutet om en uppsägning av fritt sök mitt i en pandemi utan att unga i vare sig Lund eller kringliggande kommuner får komma till tals. Då vi lyft att exempelvis Ungdomstinget, med den väl utvecklade ungdomsdemokratin vi har i Lund, borde få säga sitt viftas argumentet bort. Det är en märklig syn från ett parti som säger sig kämpa för solidaritet men när det kommer till kritan sträcker den sig vare sig till unga över kommungränsen eller till alla de lundaungdomar som vill söka utbildningar i andra kommuner.

Fritt sök är naturligtvis inte perfekt. Men svaret kan inte vara att begränsa ungas frihet, drömmar och valmöjligheter. Vi har tillförsikt till det arbete som initierats av Skånes kommuner under ledning av ordförande Patric Åberg (M) för att förbättra samordningen och samarbetet. Fler kommuner än Lund kommer nämligen att behöva bygga gymnasieskolor i framtiden för att möta ökningen av antalet elever i Skåne.

Att Lund är en motor för kunskap, nyfikenhet och förkovring är något positivt som vi bör utveckla i stället för avveckla. Fritt sök är en frihetsreform för Skånes ungdomar som bygger på att din bakgrund inte ska avgöra din framtid. Om bara en vecka avgörs ödet för tusentals skånska ungdomar. 


Philip Sandberg (L) 

Ordförande Lunds kommunstyrelse 


Inga-Kerstin Eriksson (C)

Kommunalråd i Lund


Hedvig Åkesson (KD)

Partiföreträdare i Lund